Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nieuwe WERKvormen

No description
by

Joke van Alten

on 21 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nieuwe WERKvormen

Urgente vraagstukken in het werk:
van aanbod naar vraaggericht en ondersteunende dienstverlening
cliënt (vertegenwoordigers) betrekken
scheiding wonen - zorg
cliënten met zwaardere zorgvraag
verdwijnen activiteitenbegeleiders
samenwerken met andere organisaties
inzet technische ondersteuning naar cliënten
steeds meer solitair werken
jullie eigen vragenVraagstukken
Leerprincipes voor leren tijdens, van en voor het werk:
Is altijd gericht op beter functioneren in het huidige of toekomstige werk.
organiseren en regisseren van het leren: wat formeel, wat informeel.
(samen)werken staat centraal: hoe leer ik van en tijdens mijn werk, en Hoe leren wij als team van elkaar?
zelf oplossingen aandragen en reflecteren
(h)erkennen van al aanwezige kennis en ervaring en deze delen en uitbouwen
uitgaan van betrokkenheid, talenten en ambities van medewerkers


werken = leren
Rol en aanbod afdeling opleidingen?

Financiering / opleidingsbudget?

Rol en focus werkbegeleiders?

Rol en focus praktijkopleiders?

Rol en focus teamleiders / management?

Rol en focus individuele medewerker?

Faciliteren van werkend leren
regisseren van leren en werken: hoe?
Nieuwe WERKvormen

De praktijk van werkend leren
Organiseren van werken en leren

opdrachtgever/teamleider


vraagstuk
werk


actor praktijkopleider
(werkbegeleider/EVV) experts


Individuele vaardigheden voor LLL
Hoe kun je dat regisseren en organiseren?????
(zeker in blauwe organisaties....)
Wat zijn onderliggende principes?
Vraagstuk: de zorg op het gebied van (in)continentie, tillen, mondzorg, wondzorg is onder de maat.
We willen geen centrale scholingen aanbieden, dat werkt niet is gebleken.

Aanpak:
denktank met verpleegkundigen
aanstellen aandachtsvelders met intervisie en ondersteuning
op locatie: meedraaien, meekijken, instrueren, vragen stellen
PR

Resultaat:
meer expertise in huis
blijvende aandacht en meer kwaliteit van zorg
kostenvermindering, ook waar niet gedacht


Vraagstuk: hoe medewerkers toerusten voor kleinschalige zorg? Welke competenties nodig?

Aanpak:
sleutelfiguren verzamelen en op onderzoek uit
gedragen set competenties
werkboek, kaartspel, posters voor gebruik in team

resultaat:
zicht op eigen focus, breed gedragen
trotse medewerkers, voorbeeldfunctie
werkoverleg ook leeroverleg
materiaal gebruikt binnen ROC's


Vraagstuk: hoe teams en leerlingen/stagiaires samen laten leren van het werk?

Aanpak 1: verdiepende stagedagen voor werkbegeleiders en stagiaires/leerlingen
4 gezamenlijke bijeenkomsten rond kleinschalig wonen
(werking brein, omgang, foto-opdracht)
samen voorbereiden
uitreiken certificaten voor stagiaires

Resultaat:
groot leereffect voor het werk
betrekken nieuwsgierige teamleden
betrekken onderwijs


Vraagstuk: hoe teams en leerlingen samen laten leren van het werk dan aan het veranderen is?

Aanpak 2: werken met groepsopdrachten in de opleiding
leerlingen krijgen groepsopdrachten mee
(tafel dekken: diëtiste, collega's, slikken, tafelindeling, rust)
leerling is soms collega, dan weer leerling

Resultaat:
hele team is betrokken op opdracht: vergroting kwaliteit
hele team leert en gaat bruisen
reflectie wordt deel van het werk
onderwijs sluit meer aan op de praktijk


Vraaggericht: ondersteun de eigenaar die een urgente vraag heeft
Begin klein
Betrek medewerkers en management
Maak ongewone combinaties van expertise
Gericht op het verbeteren van het eigen werk en werksituatie; bijna geen centraal aanbod.
Zonder urgentie en nieuwsgierigheid geen leren.
Geef ruimte om op de werkplek te experimenteren met andere aanpakken.
Een individueel teamlid bereikt minder dan een teamaanpak.
Informeel leren is te regisseren

Van klein naar groot: het leerhuis (Marente)
ontwikkelen vanuit de 3hoek
leerlijnen per doelgroep
opleidingslijnen: werken met mentoren
waar mogelijk integreren van leerlijnen en opleidingslijn
samen met ROC en interne experts
van leerlingondersteuning naar teamondersteuning
digitaliseren "centraal aanbod"
ontwikkelend opbouwenWerk
Vraagstukken rond scholing buiten het werk:
transfer
eenling krijgt team niet mee
werken tot 67e, opleiding tot 21e
tijdsdruk, tijdsduur, moment van scholen
groepen zijn goedkoper


Scholing buiten het werk
Effectiviteit
min. 80% van wat we leren gebeurt informeel
werknemers besteden gemiddeld per jaar 94% van hun werktijd aan werkzaamheden waarvan zij leren en 6% van hun werktijd aan cursussen / trainingen.
bedrijven besteden 80% van hun budgetten aan formeel leren (=cursussen / trainingen)
het rendement van formele opleidingen is rond de 20%

Conclusie:
organisaties besteden 80% van hun opleidingsbudget aan activiteiten die 6% van het leren van medewerkers omvatten met slechts 20% rendement.


Hoe gaan we die 94% regisseren als 80% informeel gaat?
Hoe ondersteun je het informele leren?

Onderzoek:
Vraagstuk thuiszorg: hoe leren van elkaar zonder samen te werken?

Aanpak: in team bespreken wat zij als mogelijkheden zien.

budget gebruiken voor extra diensten, meelopen met elkaar, reflecteren op basis van vragen vooraf
in team regelmatig dilemma's bespreken

Resultaat:
teamoverleg werd leeroverleg
betrokken op elkaar
Full transcript