Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Modyul 10: PAGSUNOD AT PAGGALANG SA MGA MAGULANG, NAKATATANDA

No description
by

Ahyie Talha

on 24 June 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Modyul 10: PAGSUNOD AT PAGGALANG SA MGA MAGULANG, NAKATATANDA

Sapat na ba ang pagtugon ng “Po” at “Opo” upang maipakita mo ang paggalang sa magulang, nakatatanda at may awtoridad?

Ano ang iyong gagawin kung ang kanilang ipinag-uutos ay labag sa iyong kalooban?
Ano-ano ang iyong isasaalang-alang upang maipakita ang marapat na pagsunod at paggalang sa kanila?
Ang pamilya ay malapit sa iyo dahil sa:

Nakasentro sa iyo ang mga ugnayan na maaaring ikinatutuwa mo o ikinaiinis mo.


Ang iyong pag-iral ay bunga ng pagtugon sa dalawang taong pinagbuklod ng pagmamahalan.
Modyul 10:
PAGSUNOD AT PAGGALANG SA MGA MAGULANG, NAKATATANDA, AT MAY AWTORIDAD

Ang salitang
“paggalang”
ay nagmula sa salitang Latin na
“respectus”
na ang ibig sabihin ay
“paglingon o pagtinging muli
,” na ang ibig sabihin ay
naipakikita ang paggalang sa pamamagitan ng pagbibigay ng halaga sa isang tao o bagay.
Ang mga kasalukuyang suliranin tulad ng kawalan o humihinang pagpapahalaga sa kabanalan, kawalan ng paggalang sa buhay at kamatayan (na nagiging dahilan nang kayabangan, pagkukunwari, pagkabagot o kawalan ng interes o kawalan ng pag-asa) ay ilan lamang sa mga patunay ng di pagkilala sa halaga ng pamilya sa paghubog ng iyong pagkatao.

Ang iyong pagkatao ay nagiging hatol o husga sa mga taong nagpalaki sa iyo.
Maraming aral ang nagsasabi na igalang ang lahat ng tao, igalang ang mga magulang at nakatatanda pati na ang mga taong may awtoridad sa lipunan o estado.
HIWAGA NG PAMILYA
ANG PAMILYA BILANG HIWAGA
Ang pamilya ay malayo sa iyo dahil:
nagmula ang iyong pag- iral sa magkakasunod at makasaysayang proseso na mula sa mga relasyong nauna sa iyong pag-iral.
Ang Pamilya Bilang Halaga
Ang pagkilala sa halaga ng pamilya at mga kasapi nito ay naipakikita sa pagsusumikap na gumawa ng mabuti at umiwas sa paggawa ng masama. Ang karangalang tinataglay ng pamilya ang nagbibigay dito ng awtoridad na dapat kilalanin ng bawat kasapi nito.
Maipakikita rin ang paggalang sa pamamagitan nang nararapat at naaayon na uri at antas ng komunikasyon. May marapat na antas ng komunikasyon para sa mga bagong kakilala at sa mga mahal mo sa buhay, at di kailanman marapat ang magsalita nang masama, magmura o manglait ng kapwa.
Bilang presensiya, ang pamilya ang nagsisilbing proteksyon sa mga kasapi, duyan ng pagmamalasakit at pagmamahalan, pinaglalagakan ng lahat ng mga karanasan, kalakasan, kahinaan, damdamin, at halaga. Itinuturing ang pamilya na isang tahanang nag-iingat at nagsasanggalang laban sa mga panganib, karahasan at masasamang banta ng mga tao o bagay sa paligid at labas ng pamilya.
Ang Pamilya Bilang Presensiya
Natututuhan ng bata ang paggalang at pagsunod sa pamamagitan ng:
1.
Pagmamasid
sa kanilang magulang at ibang kasapi ng pamilya kung paano sila gumagalang sa ibang tao, sa nakatatanda, sa mga may awtoridad, sa pamahalaan, mga opisyal nito at sa mga batas na kaniyang ipinatutupad; maging ang paggalang sa Diyos at sa kinikilalang pananampalataya ng pamilya.
2.
Pagkikinig at pagsasabuhay ng mga itinuturong aral ng mga magulang tungkol sa paggalang at pagsunod.

Ang pagtuturo at paggabay ay isa sa mga pangunahing tungkulin ng mga magulang upang mapalaki nila ang kanilang mga anak na nagagabayan ng kagandahang-asal.
3.
Disiplina at pagwawasto nang may pagmamahal at pagmamalasakit.

Hindi maiiwasan ang mga di sinasadyang pagkakamali kaya’t mahalaga ang pagwawasto ng mga magulang at nakatatanda upang ang tunay na diwa ng pagiging magalang at masunurin ay makasanayan at maisabuhay
1. Pagkilala sa mga hangganan o limitasyon.
2. Paggalang sa kanilang mga kagamitan.
3. Pagtupad sa itinakdang oras.
4. Pagiging maalalahanin.
5. Pagiging mapagmalasakit at mapagmahal.

Paano maipakikita ang paggalang at pagsunod at sa mga magulang?
1. Sila ay arugain at pagsilbihan nang isinasaalang-alang ang maayos na pakikipag-usap.
2. Hingin ang kanilang payo at pananaw bilang pagkilala sa karunungang dulot ng kanilang mayamang karanasan sa buhay.
3. Iparamdam sa kanila na sila ay naging mabuting halimbawa lalo na sa pagiging matiisin at matiyaga sa maraming bagay.

Paano maipakikita ang paggalang at pagsunod sa mga nakatatanda?
4. Kilalanin sila bilang mahalagang kasapi ng pamilya sa pamamagitan ng pagsasama sa kanila sa mga karaniwang gawain ng pamilya at mga espesyal na pagdiriwang.
5. Tugunan ang kanilang mga pangangailangan at kahilingan na makabubuti sa kanila.
Paano maipakikita ang paggalang sa mga taong may awtoridad?
1. Magbasa at pag-aralan ang tunay na tagubilin ng Diyos sa paggalang sa mga taong may awtoridad.
2. Lagi mong ipanalangin ang mga taong may awtoridad na ikaw ay pamahalaan.
3. Maging halimbawa sa kapwa.
4. Alamin at unawain na hindi lahat ng pagpapasiya at mga bagay na dapat sundin ay magiging kaaya-aya para sa iyo.
Paano mo maisasabuhay ang paggalang na ginagabayan ng katarungan at pagmamahal?
1. Panatilihin ang pagkakaunawaan, bukas na komunikasyon, at pagkilala sa halaga ng pamilya at ng lipunang kinabibilangan.
2. Kilalanin ang kakayahan ng bawat tao na matuto, umunlad at magwasto ng kaniyang pagkakamali.
3. Pagtugon sa pangangailangan ng kapwa, sa pamamagitan ng patuloy na pagtulong at paglilingkod sa kanila.
4. Laging isaalang-alang ang damdamin ng kapwa sa pamamagitan ng maayos at marapat na pagsasalita at pagkilos.

5. Isaalang-alang ang pagiging bukod-tangi ng bawat tao sa pamamagitan ng pagpapakita ng angkop na paraan ng paggalang.
6. Suriing mabuti ang kalagayan o sitwasyon ng kapwa upang makapagbigay ng angkop na tulong bilang pagtugon sa kanilang pangangailangan.
7. Bilang bahagi ng katarungan, ibigay sa kapwa ang nararapat sa kaniya at ang nararapat ay ang paggalang sa kaniyang dignidad.
Thank You!
- Ma'am Mallyn
Full transcript