Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Portfolio

No description
by

Saija Pellikka

on 2 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Portfolio

Rakkaus ja juuret
Koulutus
Lastensuojelu
Psykososiaalinen
kuntoutus

Järjestötyö
Muoviruusuja omenapuissa
Suunnittelukyky
Humanistinen ammattikorkeakoulu,
Yhteisöpedagogi YAMK opinnot
Yhteisöpedagogi AMK 2013

Hämeen ammattikorkeakoulu
GAS-Goal Attainment Scaling
tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen arvioinnin menetelmä 2012
3 op

Hyria koulutus oy, rahapeliongelmien ehkäisy ja hoito 2011, 6 op

Hyria koulutus oy, Erityistyöllistämisen koulutusohjelma 2011, 40 ov

Hämeen ammattikorkeakoulu, ERTOVA erityistyöllistämisen täydennyskoulutusohjelman erikoistumisopinnot 2010, 30 op, josta suoritettu 22 op

Ryhmätyö ry.työnohjaajakoulutus 20 ov
2002–2004
Saija Pellikka
HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN SEUDUN
AMMATTIKOULUTUS SÄÄTIÖ
Sadonkorjuuhanke/Työmylly
yksilövalmentaja 7.9.2007–31.7.2012

Aikuisten työpaja toiminnnan kehittäminen, suunnittelu ja toteutus. Aikuisten työpajan asiakkaiden arjenhallinnan tukeminen.

Projektikoordinaattori 1.8.2012–31.1.2013
eläke- ja kuntoutusasiantuntija
Reppuakatemia ry 1990-1992
perustamassa yhdistystä, lehden toimitus ja sihteeri
http://www.partaharjunopisto.info/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=62

Pelastakaa lapset ry,
Tirlittan, vastaava ohjaa 2000-2003
Ryhmätyö ry,
työnohjaaja- ja ryhmätyön koulutuksia 2002-2006
http://www.ryhmatyo.fi/index.html

A-klinikkasäätiö, projektityöntekijä 2005-2007
A-klinikka säätiön työtekijät JHL ry 2005-2007
Hyvinkää-Riihimäen ammattikoulutus säätiö, hanketyöntekijä 2007-2012
Työnohjaus
Oman ammatillisen kasvun puu
Prologi
Viensuu
Joki-Pellikka
Viensuu
Särkkälä
Espoon terveys- ja sosiaalialan oppilaitos, Perhetyön lisäkoulutus kokemuksellisin ja toiminnallisin menetelmin 15 ov

Helsingin yliopisto
Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus erityispedagogiikan 15 ov

Helsingin Evankelinen Opisto,
kirkon nuorisotyönohjaaja 17.5.1992

Tampereen Kodinhoitaja-opisto,
sosiaalialan peruslinja 1988

Partaharjun opisto,
vapaa-ajanohjaaja 1986

Rauhalan ylä-aste, Lieksa
peruskoulun päästötodistus 31.5.1985
Helsingin kaupunki,
lastensuojelulaitosten vastaavat ohjaajat,
esimiesten ryhmätyönohjaus 2005–2010
Järvenpään sosiaalisairaala,
sosiaalityöntekijän yksilötyönohjaus 2005–2006
Järvenpään sosiaalisairaala,
tukipalveluiden esimiesten työnohjaus 2007–2008
Riihimäen seudun A-kilta,
Lopen toimipisteen vapaaehtoistyötekijöiden
ja henkilökunnan ryhmätyönohjaus 2008
Riihimäen nuorisoteatteri,
johtajan yksilötyönohjaus 2008–2009
Järvenpään sosiaalisairaalan
yöhoitajien pari työnohjaus 2009–2010
Ryhmätyö ry.
työnohjaajaksi opiskelevan työnohjaus2010–2011
Hyvinkään KriisikeskusKriisityöntekijöiden kriisityön jälkipuinti 2013
Oljamikoti Hyvinkää
työryhmän työnohjaus 2014-2015
A-KLINIKKA SÄÄTIÖ
JÄRVENPÄÄN SOSIAALISAIRAALA

Verkko-projekti
– projektityöntekijä 13.3.2005–22.9.2007
http://toimipaikka.a-klinikka.fi/jarvenpaa/paattyneet
korvaushoidossa olevien opioidi riippuvaisten tuki-asuttaminen, psykososiaalinen kuntoutus ja ryhmätoimintojen suunnittelu, ohjaus sekä materiaalin kehittäminen.
http://www.sosiaalisairaala.fi/koulutusmateriaalia/Arkista_taitoilua_kasikirja.pdf
Yk.n köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen päivä ja asunnottomien yö 17.10.
http://www.hyria.fi/hyria/ajankohtaista/erilaiset_asuntomessut_asunnottomien_yon_tapahtuma.3095.news

http://www.hyvinkaanseurakunta.fi/filebank/1513-KM5_2010.pdf

http://www.hyria.fi/hyria/ajankohtaista/koyhyyden_ja_syrjaytymisen_vastainen_paiva_17.10._kokoaa_asunnottomien_yon_tapahtumaan_hyvinkaalla.5431.news

http://www.hraks.fi/?x103997=144853

http://www.aamuposti.fi/artikkeli/163177-kynttilat-syttyivat-taas-asunnottomille
Mitä psykososiaalinen kuntoutus on?

Suunnitelmaan perustuva prosessi joka etenee kohti toimintakyvyn kohoamista, itsenäisyyttä ja omatoimisuutta
Esim.
Hoidollisia terapiamenetelmiä
Tukea korvaavien toimintojen ja sosiaalisten suhteiden löytämiseen
Tukea hygienian hoitoon
Tukea terveyden hoitoon
Tukea asumiseen, mm. tukiasuttaminen, viihtyvyyden luominen
Tukea työnhakuun
Tukea varainkäytön hallintaan ja suunnitteluun
Tukea asiakirjojen hoidossa
Tukea vapaa-ajan suunnitteluun
PSYKOSOSIAALINEN KUNTOUTUS
Keille psykososiaalista tukea/kuntoutusta Suomessa annetaan?

Esim.
Päihdeasiakkaille
Mielenterveysasiakkaille
Lastensuojelun asiakkaille
Rauhanturvaajille ja muille kriisialueen työntekijöille
Diabeetikoille
Näkövammaisille
Kuulovammaisille
Syöpäsairaille
Autisteille
Maahanmuuttajille
Vankilasta vapautuville
PSYKOSOSIAALINEN KUNTOUTUS
Työskentelyn keskeisinä periaatteina ovat asiakkaan ohjaus, voimavarojen tunnistaminen ja sosiaalisen toimintakyvyn lisääminen, sekä itsetuntemuksen vahvistaminen.
Voimavaroja tunnistavassa ja tukevassa toiminnassa korostuvat positiiviset kokemukset, mielihyvä ja onnistuminen, sekä niiden avulla tapahtuva unelmien ja itsetunnon vahvistuminen.
PSYKOSOSIAALINEN KUNTOUTUS
Lamb (1994) kuvaa, miten Bachrach (1992) on todennut käsitteiden psykiatrinen kuntoutus ja psykososiaalinen kuntoutus eron epäselväksi. Käsitteitä käytetään synonyymeina kirjallisuudessa. Molempien lähestymistapojen filosofia voidaan tiivistää kahdeksaan osa-alueeseen:
positiivisuus
kuntoutujan aktiivinen osallistuminen
yksilöllisyys
voimavara-ajattelu
mahdollisuuksien näkeminen
eri elämänalueiden huomiointi
toimintakyvyn lisääntyminen
kuntoutusprosessin jatkuvuu
PSYKOSOSIAALINEN KUNTOUTUS
Asiakaslähtöistä toimintaa voidaan eritellä Järvikosken (1994) kliinisen ja (asiakas-) kuntoutujalähtöisen mallin vertailun avulla

Kliinisessä mallissa :
Kuntoutustyöntekijä on asiantuntija, joka vastaa tehtävistä ratkaisuista ja prosessin etenemisestä.
Kuntoutettava on vastaanottava osapuoli, tutkimuksen kohde, joka ottaa vastaan tutkimustulokset ja niiden perusteella laaditut toimintaohjeet.
Asiakaslähtöisessä:
Asiakas (kuntoutuja) on elämäänsä suunnitteleva ja sen vaihtoehtoja jäsentävä aktiivinen subjekti. Hän vertailee eri mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja keskenään ja pyrkii löytämään niistä itselleen sopivimman.
Kuntoutustyöntekijä toimii hänen yhteistyökumppaninaan tai konsulttinaan suunnitelmien ja ratkaisujen teossa.
KUNTOUTUS
Kuntoutusprosessin tavoitteena on toimintakyvyn, itsenäisen elämän ja hyvinvoinnin sekä työllistymisen edistäminen.
Lähtökohtana on suunnitelmallisuus, monialaisuus ja pitkäjänteinen toiminta. Tavoitteena on tukea kuntoutujaa hallitsemaan elämäntilanteensa.
Talon (2001) mukaan kuntoutuminen voidaan määritellä toimintakykyä, elämänlaatua ja hyvinvointia kohentavana yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksena. Sen lopputulosta hiovat toistensa toimintoihin vaikuttavat yksilö, yhteisö ja vallitseva sosiaalipolitiikka. Niiden vaikutus ilmenee toimintakyvyn ja hyvinvoinnin muutoksena jonkin tietyn ajankohdan huonosta tilasta myöhemmän ajankohdan parempaan tilaan. Kuntoutumisessa on kysymys lähtötasoa laaja-alaisemmasta toimintakyvystä (Heikkilä 1995).
KUNTOUTUS
Psykososiaalinen ihmiskäsitys
Ihmisen kehitykseen vaikuttavat sekä ulkoiset että sisäiset tekijät. Huomioon otetaan yhtälailla synnynnäiset ja sosiaaliset seikat. Näiden lisäksi tutkitaan myös psyykkisten tekijöiden (ajatukset, tunteet, tahto) kehitystä.

Individuaalinen ihmiskäsitys
Korostaa ihmisen yksilöllisyyden ilmentymistä kaikissa ikävaiheissa. Huomioidaan psykologiset sekä sosiaaliset tekijät, mutta näiden lisäksi uskotaan jokaisen ainutlaatuisuuteen ja yksilöllisyyteen
Erilaiset ihmiskäsitykset
Lievegoed ja Dunderfeldt jakaa ihmiskäsityksen neljään eri ryhmään

Biologien ihmiskäsitys
korostaa ihmisen perinnöllisyyden ja syntymästä saatujen taipumusten merkitystä. Kaikki ihmistä ohjaava toiminta on synnynnäistä, ei kokemuksen kautta opittua. Elämänkaaren lakipiste saavutetaan 20-30-vuotiaana, tämän jälkeen kulutetaan enää hankittuja resursseja.

Yhteiskunnallinen ihmiskäsitys
Ympäristön vaikutus ihmisen elämään nähdään merkittävänä. Ihminen on sosiaalisen ympäristön tuotos, jonka elämää voidaan parantaa kehittämällä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä.
Erilaiset ihmiskäsitykset
Työkyvyttömyyden arvioinnista työkyvyn arviointiin
Saija Pellikka
Eritysasiakkaat?
Koevapausasiakkaat
Yhdyskuntapalveluasiakkaat
Terveyden edistäminen - mitä sisältyy palveluun?
Terveysliikunta
Ryhmänohjaus, sisällöt
Asiakastyön päihdestrategian luominen
Seulakäytännöt
Puhalluttaminen
Esteettömyyssuunnitelmat
Muut sisällöt toimenkuvassa
Saija Pellikka
Ketkä tekevät?
Mihin, keitä, miksi tarvitaan valmentajia?
Keitä tarvitaan meidän porukan lisäksi?
Mikä on projektin aikataulu?
Mikä on tämän projektin tavoiteltava tulos?
Mitä projektin avulla halutaan saada aikaiseksi?
Myytävä tuote?
Jatkuu…
Saija Pellikka
Videointi, muut erityiset tavat huomioida/arvioida

Loppuarvio ja sen kirjoittaminen
Kuka kirjaa?
Mitä eläke- ja kuntoutus asiantuntija kirjaa?
Mitä työvalmentajat kirjaa?
Mitä yksilövalmentajat kirjaa?
Millä aikataululla valmis?
Minkälaisena prosessina tehdään?
Ja jatkuu…
Saija Pellikka
Työnjako valmentajien kesken
Yksilövalmentaja/-valmentajat
Työvalmentaja/-valmentajat
Eläke- ja kuntoutus asiantuntija
Asiakkaan itsearviointikaavake,
joka päivälle oma, tärkeää pitää huoli siitä että asiakas täyttää sen. On tärkein osa työtehtäviä asiakkaalla ja valmentajalla.
Kaavakkeen tekeminen, jokaiselle asiakkaalle oma
Kaavakkeen tarkoitus, mitä sillä haetaan
Kaavakkeen tekninen toteutus, saada helposti toimiva paketti
VAT
mitä sinne kirjataan?
kuka kirjaa?
Ohjelman käytön opettelu diagnoosien osalta
Jatkuu…
Saija Pellikka
Kartoitus/keskustelu koulutuksen/osaamisen lisäämisen tarpeesta
Yhteisöllisen- ja yhteistoiminnallisen oppimisen kautta
Tekemällä oppiminen
Asiakkaaksi tulo prosessi
Asiakkaan haastattelutilanne
Keitä on haastattelussa mukana
Mitä papereita asiakas tuo mukanaan
Miten haastatellaan
Mitä kysytään ja miksi
Haastattelun perusteella esiin tulleet erityispiirteet ja niihin perehdyttäminen.
Tarvitseeko asiakas jotain erityistoimenpiteitä ennen Työmyllyyn tuloa?
Tukipaketti/koulutus valmentajille
Saija Pellikka
Mitä tehdään?
Mikä on projektin ydinidea?
Miksi me haluamme tehdä juuri tämän projektin?
Miksi tehdään?
Kenelle projektia tehdään?
Ketkä hyötyvät projektin toteutuksesta?
Miten projekti on tarkoitus toteuttaa – miksi?
Miten työyhteisö suostuu tähän?
Missä sitä tehdään?
Projektin kuvaus
Saija Pellikka
Tukipaketti/koulutus valmentajille?
Koulutuksen ja osaamisen lisäämisen tarve kartoitus?
Perehdytys, valmennus projektiin?
Työnjako valmentajien kesken?
Miten paljon työllistää työpajalla valmentajaa?
Onko asiakas ylimääräisenä, sisältyykö normaaliin asiakasmäärään vai onko kahden paikalla?
Onko erikseen korvattavaa erityistyötä valmentajille?
Resursointi
Saija Pellikka
Prosessi, miten asiakkaaksi?
Haastattelu, keitä mukana?
Tarvittavat lausunnot ja paperit?
Sopimusmuoto? Kesto?
Onko ylipaikalla? Sisältyykö asiakasmäärään? Onko kahden paikalla?
Itsearviointikaavake?
Loppuarviointi?
Videointi?
Eläke-edellytysten selvittely
Saija Pellikka
September 17, 2012
Väliarvion tekee yhdessä yksilö- ja työvalmentaja
Jakson loppuvaiheessa (sopimuskauden päättyessä) käydään asiakkaan kanssa keskustelu jaksosta, annetaan palautetta ja tehdään jatkosuunnitelma.
VAT:iin kirjataan asianmukainen jatko.
Jos sopimusta jatketaan tehdään uusi jakso, ei jatketa vanhaa.
Jos siirtyy Työmyllystä muualle se kirjataan jatkosuunnitelmaan.
Muuta ELY lomakkeeseen päivämäärät ajantasalle.
Väliarvio
Saija Pellikka
September 17, 2012
Asiakas ilmoittaa äkillisistä poissaoloistaan sovitulla tavalla yksilöohjaajalle Työmyllyyn.
Etukäteen tiedossa olevista poissaoloista asiakas sopii yksilövalmentajan kanssa.
Poissaoloiksi ajatellaan Työmyllyssä oma sairaus, lapsisairaana ja luvaton poissaolo.
Työpäivän aikana arjenhallintaan liittyvät menot katsotaan työpäivään kuuluvaksi yksilövalmentajan harkinnan mukaan.
Valmentaja kirjaa VAT:iin suoraan sovitut poissaolot kyseisen päivän kohdalle.
Merkintä ”läsnä toiminnassa” ja ”lisätietoja” kohtaan kirjataan missä asiakas on ollut päivän aikana.
Kahden viikon välein VAT:ista tulostetaan ote työmaapäiväkirjasta joka lähetetään lähettävälle taholle ja annetaan asiakkaalle
Poissaolot
Saija Pellikka
September 17, 2012
Jokaisella paikkakunnalla on oma ELY kaavake jonka yksilövalmentaja täyttää.
Työhönvalmentaja täyttää omista asiakkaistaan.
Kaavakkeet tulee olla kokoajan ajantasalla.
Kaavakkeella raportoidaan ELY:ille eli rahoittajille Työmyllyn toiminnasta maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun lopussa.
ELY kaavakkeesta lasketaan Työmyllyn asiakastyöpäivät ja asiakasmäärät.
Kaavakkeeseen merkitään kaikki asiakkaat, myös työssäoppimisjaksoilla olevat opiskelijat.
Asiakkaan kohdalla merkitään aloittamispäiväksi todellinen meillä aloittamispäivä.
Muuta kerrottavaa kohtaan laitetaan lyhyesti tavoite Työmylly jaksolle.
Arvio jatkotoimista kohtaa kirjataan mihin asiakas on Työmyllystä lähtenyt.
Joka kuukausi lasketaan työpäivät ja merkitään listaan.
Poissaolopäiviksi merkitään ne päivät mitkä ilmoitetaan lähettävälle taholle työmaapäiväkirjan raportissa
ELY kaavake ohje
Saija Pellikka
September 17, 2012
Haastatteluun varataan aikaa 1 tunti/asiakas.
Haastattelu tehdään Työmyllyn tiloissa.
Haastattelu ei sido asiakasta vielä mihinkään.
Haastateltavalle tulee kertoa, että tiedot eivät mene meiltä kenellekään vaan jäävät vain meidän käyttöön.
Haastattelemassa on yksilövalmentaja ja työvalmentaja yhdessä.
Haastattelu tehdään VAT asiakastieto järjestelmään suoraan, haastattelu valmennusjakso laitetaan voimaan n. vuodeksi.
Haastattelun ohjeet ovat VAT:issa Harri Harjoittelijan alla.
Haastattelu
Saija Pellikka
September 17, 2012
Työmyllyissä voi olla asiakkaina työelämävalmennus- ja työkokeilusopimuksella
Työkokeilusopimuksella tulevat asiakkaat tulevat kuntoutus- ja eläkeasiantuntijan kautta
Työelämävalmennus asiakkaat tulevat Työmyllyihin infojen ja haastattelun kautta
Infot pidetään T&E toimistossa, TYP:issä tai Työmyllyssä
Infoon voi tulla omaehtoisesti tai lähetteellä
Infossa kerrotaan yleisesti Työmyllytoiminnasta
Infossa on mahdollista varata henkilökohtainen haastatteluaika
Koevapautta suorittavat ottavat yhteyttä vankilasta kuntoutus- ja eläke asiantuntijaan ja heille varataan suoraan haastattelu aika.
Koevapautta suorittaville tehdään työelämävalmennussopimus koko koevapaus ajalle suoraan.
Asiakasohjaus
Saija Pellikka
September 17, 2012
Loppuarvio kirjoitetaan asiakkaalle asiakkuuden päätyttyä.
Lausuntoon kirjoittaa jokainen asiakkaan kanssa valmennusta tehnyt valmentaja omat huomionsa ja allekirjoittaa valmiin arvion.
Loppuarvio pohja ohjeineen löytyy Y:ltä materiaalit-lomakkeet-loppuarviopohja.
Yksilövalmentaja vastaa loppulausunnon valmistumisesta, allekirjoituksista ja lähettämisestä.
Loppuarvio lähetetään asiakkaalle ja lähettävälle taholle. Muille tahoille asiakas voi itse antaa arviosta kopioita.
Yksi kappale arkistoidaan asiakkaan papereihin allekirjoitettuna.
Loppuarvio
Saija Pellikka
September 17, 2012
Asiakkaalle kirjoitetaan aina todistus sopimuksen päättymisestä.
Todistus annetaan asiakkaalle itselleen ja hän toimittaa sen T&E toimistoon tai Työvoimanpalvelukeskukseen kun menee ilmoittautumaan työttömäksi työhakijaksi.
Asiakas täyttää TTS tutkimuslomakkeen työpajan loputtua osion.
VATissa tehdään tarvittavat muutokset;
Jos sopimus keskeytetty, rasti siihen ruutuun
Sijoittuminen valmennusjakson jälkeen
Asiakkaan paperit käydään läpi, arkistoidaan sopimukset, perustietolomake ja loppulausunto, muut paperit pistetään tietoturvaroskikseen.
Asiakkaiden tiedot tallennetaan vuosi/kansio/paikkakunta. Vuoden päätyttyä kansio toimitetaan HRAKS:in konttorin arkistoon.
Asiakas lopettaa Työmyllyssä
Saija Pellikka
September 17, 2012
Asiakas siirtyy työhönvalmennuksen asiakkaaksi yksilövalmentajan lähetteellä
Työhönvalmentaja kirjaa asiakkaan kanssa sovitun tuen tarpeen VAT:iin
Asiakas ja työhönvalmentaja tekevät työhönvalmennussuunnitelman VAT:iin kuntoutus suunnitelma, tavoitteet ja väliarvio välilehdille.
Jos asiakas hakee työvoimapoliittiseen koulutukseen verkkopankki tunnuksilla hakemus aktivoituu automaattisesti. Jos ilman verkkopankkitunnuksia tulee hakemus aktivoida erikseen T&E toimiston kanssa.
Tarkista T&E toimistosta että asiakkaan työnhaku suunnitelma
Muutoinkin koulutukseen pääsyn edistämiseksi kannattaa T&E toimistoon ilmoittaa asiakkaan hakeneen koulutukseen valmentajien arvio koulutuksen hyödyllisyydestä
Työhönvalmennus palvelut:
Korttikoulutukset
Koulutuksiin hakeminen
Tuki työnhaussa
Työnhaun asiakirjat
Valmennus haastatteluun
Työharjoittelut
Työllistyminen
Tuki työpaikalla
Työyhteisön valmennus
Tuki työn säilyttämisessä
Työhönvalmennus
Saija Pellikka
September 17, 2012
VAT:issä tehdään tarvittavat muutokset;
päätetään haastattelu jakso sopimusta edeltävään päivään
tehdään uusi jakso
ensimmäisen jakson nimi on ITU-jakso
laitetaan työpäivien määrä ja työaika VAT:iin
Sopimus tehdään sähköisessä muodossa ja tallennetaan asiakkaan omaan kansioon H: asemalle paikkakunnan omaan Asiakkaat kansioon
Allekirjoitettu sopimus toimitetaan saman päivän aikana lähettävälle taholle
ELY lomakkeeseen lisätään uusi asiakas.
Asiakas täyttää ”Suostumus tietojen vaihtamiseen” lomakkeen.
Asiakkaalle jaetaan poissaolo-ohjeistus.
Asiakas aloittaa Työmyllyssä
Saija Pellikka
September 17, 2012
Työmyllyihin tuleminen on asiakkaalle vapaaehtoista.
Varmista lähettävältä taholta sähköpostilla, että asiakkaalla on tev-kuukausia.
Sopimus tehdään asiakkaan tullessa Työmyllyyn, yleensä samana päivänä.
Ensimmäinen sopimus tehdään neljäksi viikoksi.
Koevapautta suorittaville tehdään sopimus suoraan koko koevapaus ajalle.
Seuraavat sopimukset neljäksi viikoksi tai korkeintaan kahdeksi kuukaudeksi kerrallaan.
Sopimuksen synty
Saija Pellikka, yksilövalmentaja
September 17, 2012
Yksilövalmennus aikuisten Työmyllyssä
perehdytys ja ohjeistus
Työmylly
Asunnottomuus työskentely
Työmylly erityistyöllistämisen koulutusohjelman koulutusmateriaali
yksilövalmentaja Saija Pellikka
Vappujuhla Työmyllyssä
Hyria, työhyvinvointi päivä Työmyllyn järjestämänä
Sadonkorjuuhankkeen piknik ja päätös seminaari,
teemana arvot ja arviointi
Hyvinkään Työmylly
http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/lastensuojelutyo/lastenkotitoiminta/lastenkoti-tirlittan/
Lastensuojelun työkokemusta minulla on useasta eri paikasta. Mm. vauvojen vastaanotto yksiköstä, erityislasten lastenkoti työstä sekä nuorten jälkihuollosta naapuri tukiperheenä.

Lastenkodin vastaava ohjaaja (lähi esimiehenä) olen toiminut kahdeksan vuotta kolmessa eri yksikössä.

Olen ollut tekemässä toiminnallista ja rakenteellista muutosta kolmeen lastenkotiin ja perustamassa uutta lastenkotia.

Vauvalassa tulivat tutuiksi fas, fae ja subutex vauvat sekä muut äidin päihteiden käytöstä johtuvat sairaudet ja vammat lapsilla sekä lapsien adoptio ja sijoittamis prosessit. Tirlittanissa kaikki sjoitetut lapset tulivat psykiatrisella diagnoosilla ja lähetteellä.

Vastaanotto työssä vanhemmuuden ja perheen kokonaistilanteen arviointi ja vanhemmuuden tukeminen oli yksi keskeinen työtapa.

Pitkä aikaisesti sijoitettujen lastenkoti työssä keskeisiä työtapoja ovat lasten kasvun ja kehityksen tukeminen, kuntouttaminen, perhetyö ja itsenäisyyteen ohjaus.
Hyvinkään seudun yksityisalat JHL ry
2008-2013, Pj 2010-2013
http://hyvinkaanseudunyksityisalat.jhlyhdistys.fi
Hyvinkään Mäntylä ry, 2013-2014, hallituksen jäsen
http://personal.inet.fi/koti/hyvinkaan.mantyla/
Viensuun Viesti ry 1975-1987
Pielisen tytöt ry 1975-1985
Kappeli tytöt ry 1989-1992
Eemu 1992 ja Eeti 1994
Sosiaalinen kyky
Teknillis-taidollinen kyky
Arviointikyky
Digitarina
60-luku ja kirpputorit ja kalligrafia kuuluu harrastuksiin
http://www.gloria.fi/artikkeli/sisustus/kodit/mita_lehtia_henkareissa
Työmylly erityistyöllistämisen koulutusohjelman koulutusmateriaali
yksilövalmentaja Saija Pellikka
epilogi
M.I.K.S. suopotkupallo joukkue
perhe
Sodankylän elokuvajuhlat
-vapaaehtois työntekijänä ja elokuvien suurkuluttajana
Ilosaari rock, joka vuotinen perinne
carcassonea ja laskettelua
Olen asiantuntija tason suunnittelija ja organisoija. Se että saan suunnitella uutta ja erilaista, pitää minut innostuneena, energisenä ja hyvinvoivana työyhteisössä. Olenkin luonnehtinut itseäni projekti ihmiseksi, pidän haasteista ja uuden aloittamisesta. Näen kokonaisuuksia joihin pitää päästä ja pystyn hahmottamaan askeleet siihen suuntaan. Luotan tähän taitooni ja intuitioon. Joskus tämä on rasite koska näen asioiden kauskantoisemmat vaikutukset ja toimin niiden mukaan ja en aina ymmärrä miten muut eivät näe asioita samalla tavalla.
Tässä kohtaa voisin haastaa itseäni joskus myös jäämään ja kokeilemaan sitä tasaista arjen puurtamista.
Tiimi- ja verkostotyötaidot
Tarvitsen toisia, näivetyn, kuihdun ja rapistun yksin.
Kehittämisen kohdat ,
opettelen pehmentämään sanomaani ja pyytämään käskemisen sijaan
aina ei tarvitse olla vahva tai jaksaa kantaa kaikkia elämän murheita yksin
harjoittelen kompromissejä ja taipumista toisten toiveisiin
Pidän itseäni arvioinnin ammattilaisena ja asiantuntijana. Olen tehnyt arviointia osana työtäni kaikissa työtehtävissä.
Lastenkoti työssä lapsen, vanhemmuuden, perheen kokonaistilanteen arviointi, esimiehenä työntekijän, työryhmän ja oman jaksamisen ja osaamisen arviointia ja kehittämistä.
Psykososiaalisessa kuntoutuksessa ja yksilövalmennuksessa asiakkaan toiminta-, työkyvyn sekä arjenhallinnan taitojen arviointia.
Työnohjaajana ohjattavien reflektoinnin ja itse ohjautuvuuden tukeminen ja rinnalla koko ajan oman työnohjaaja työskentelyn reflektointi, kriittisyys ja oppiminen.Opinnäytetyössäni pääsin taas arvioinin pariin, hiukan uudella tavalla, uutta oppien ja vanhaa soveltaen.
Teknillis-taidollisilta taidoiltani pidän itsenäni etevänä tekijänä. Opin nopeasti uutta ja innostun niistä. Tämän koulutuksen aikana olen oppinut humakpron, driverin ja moodlen kautta suorittamaan verkko-opintoja. Digitarinoiden tekeminen ja prezi vei aivan mukanaan, toivon että niistä tulee minulle uudet työkalut joka päiväseen työhön ja muuhunkin elämään.Työtehtävissä olen käyttänyt erilaisia henkilöstö- ja asikas hallintoon ja työvuorosuunnitteluun kuuluvia ohjelmia, ne oikeasti helpottavat työtäni ja ovat nykyisin onneksi jo keveitä ja webbi pohjaisia. Olen myös kouluttanut muuta työryhmää ja kolleegoita käyttämään kyseisiä ohjelmia.
Puitten sylissä


http://www.namaste.fi/enneagrammi/yhdeksan+eri+persoonallisuustyyppia/vahva+vaikuttaja/lisatiedot/
vahva * rohkea * rehellinen * päättäväinen * suojelevainen * suurisydäminen

oikeudenmukainen * suora * itsevarma * järkkymätön * riippumaton * tinkimätön * johtaja * voimakastahtoinen * kallio * yrittäjähenkinen * haastava * painostava * suorasanainen * määräilejä * oman tiensä kulkija *

Parhaimmillaan: vahva, suurisydäminen ja suojelevainen

Huonoimmillaan: vaativa, määräilevä ja pelottava

8-tyyppiä motivoi vastuu ja johtavassa roolissa oleminen

"Minä haluan päättää asioista ja olla vastuussa. Sanon yleensä suoraan sen, mitä tarkoitan, ja olen myös sanani mittainen. Kunnioitan rehellisyyttä ja oikeudenmukaisuutta ja pyrin toimimaan arvojeni mukaisesti." ©Viivi Brunila & Marika Borg
8 Vahva vaikuttaja
Sininauhasäätiö 1.1.2014 alkaen
http://www.sna.fi/asuminen-ja-tukitoiminta
Full transcript