Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ENDÜSTRİDE VE CANLILARDA ENERJİ

No description
by

Beyza Nur Ölmez

on 17 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ENDÜSTRİDE VE CANLILARDA ENERJİ

Fosil Yakıtlar
Geçmişte çürüyen bitki ve hayvanların çok uzun yıllar boyunca yerkabuğu içinde çürümesi ile oluşan yakıt türüne
fosil yakıt
denir.
Organik Bileşikler
Kömür
Kömür, içerisinde çok miktarda karbon, az miktarda hidrojen, oksijen, kükürt ve azot elementleri bulunduran yakıt türüdür.
Kömürün Yakıt Olarak Sakıncaları
Kömür Türleri
Kömürler, oluşum süreçleri ve içlerindeki karbon miktarına (organik olgunluklarına) göre değişik türlere ayrılırlar.
ENDÜSTRİDE VE CANLILARDA ENERJİ
Kömür, petrol ve doğal gaz birer fosil yakıt örneğidir.
Fosil yakıtlar, yenilenemez enerji kayanklarındandır.
Fosil yakıtlar organik bileşikler içeren akıt türüdür.
Yapısında karbon elementi bulunan bileşiklere
organik bileşikler
denir. Organik bileşiklerin ypısında karbon elementinin dışında en çok hidrojen ve oksijen elementleri bulunur
.
Anorganik Bileşikler
Karbonmonoksit (CO), karbondioksit (CO2) ve karbonatlı bileşikler (CCO3, Na2CO3 vs.) karbon elementi içermesine rağmen organik bileşik olarak kabul edilmez. Organik maddeler dışındaki maddeler anorganiktir.
TURBA
LİNYİT
Turba, bulunduğu ortamın yüksek sıcaklık ve basıncının etkisiyle milyonlarca yıl sonunda linyit oluşturur.
Taş Kömürü
Karbon yüzdesi diğer kömür türlerine göre en zengin olan bir kömür türüdür. Oluşum süreci linyite göre çok eskidir. Taş kömürünün %70 i karbondan oluşur ve ısıtma değeri linyitte daha yüksektir.
ANTRASİT
Karbon yönünden diğer kömür türlerine göre en zengin olan bir kömür türüdür. Meydana geliş süreci diğer kömür türüne göre çok daha eski yıllara dayanır antrasitin %95 i karbondn oluşur ve ısıtma değeri en yüksek olan kömür türüdür
Kömürün oluşumu sırasında ilk oluşan organik kütledir. Bu organik kütle tam olarak karbonalşmadığından karbon yüzdesi düşüktür ve içerisinde bir miktar su bulunur. Bu nedenle turba, kömür sayılmaz ancak diğer kömür türlerinin oluşmasına öncülük yapar.
1)
Kömürün bileşimindeki karbon yanarak karbondioksit gazı oluşturur. Bu gaz çevre kirliliğine, iklim değişikliğine ve küresel ısınmaya neden olur. Karbon yeterince oksijenin olmadığı durumlarda yanarak karbonmonoksit gazı (CO) oluşturur. Bu gaz kışınsoba zehirlenmelerine neden olur.
2)
Kömürün yapısında bulunan azot elementi yanarak önce azotmonoksite (NO) dönüşür. Bu gaz da yanarak a azotdioksit (NO2) gazına dönüşür. Azotdioksit gazı havadaki su buharı ile birleşerek asit yağmurlarını oluşturur. Asit yağmurları da insan vücuduna ve ekosisteme zarar verir.
3)
Kömürün yapısında bulunan kükürt elementinin yanması sonucunda SO2 ve SO3 gazları oluşur. Bu gazlar da havadaki su buharıyla birleşerek çevreye zararlı olan asit yağmurlarını oluşturur.
4)
Kömürün yanması sonucu ortaya çıkan atık maddelerde, ağır metaller ve zehirli maddeler bulunur. Bu maddeler içme suyuna, bitkilere ve hayvanlara zarar verir.
Türkiye'de kömürle çalışan ve elektrik üreten termik santraller
Full transcript