Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

[CZ] Minecraft Pro 2

No description
by

My Logiscool

on 25 June 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of [CZ] Minecraft Pro 2

Den 2
bylo to s vámi dnes fajn!
příkazové bloky - syntax
příkazový blok je spoeciální blok schopný vytvářet příkazy po obdržení signálu redstone. tento blok lze obdržet pouze příkazy.
příkaz má speciální formu, zvanou syntax. to je striktní pravidlo, které se musí dodržovat, abychom získali správný příkaz. příkaz má dvě hlavní části: heslo příkazu a argumenty.
např.: toto je způssob, jak napsat příkazový blok:
/give @p command_block
toto jsou argumenty. zde se definuje, co dát a komu to dát.
toto je heslo
znak ukazuje, že se jedná o příkaz
příkazové bloky - typy
existují tři typy příkazových bloků. všechny slouží stejnému účelu, rozdílné jsou jen metody:
Impuls
Řetěz
Opakování
příkaz je vykonán pouze jednou: po přijetí redstone signálu
příkaz je vykonán pouze jednou: když je vykonán příkaz před ním a ukazuje jeho směrem.
příkaz je vykonán jednou za tick, tedy 20x za sekundu.
příkazové bloky - podmínka
všechny příkazové bloky mohou mít podmínkový a bezpodmínkový mód. podmínkový mód přkazových bloků se provede pouze tehdy, když je příkazový blok před ním a pokud je na něj příkazový blok natočen. pak se vykoná úspěšně.
Impuls
Řetěz
Opakování
Relativní souřadnice
objekty ve hře jsou popsány svojí polohou. poloha nám a hře říká, že je objekt přesně zde. tři osy jsou "x" (horizontální), "y" (vertikální) a "Z" (horizontální). souřadnice mohou být sděleny relativním nebo absolutním způsobem.
Absolutní souřadnice nám říkají, že je objekt na přesném místě na souřadnicích X,y,z od bodu 0,0,0 ve hře.
Relativní souřadnice nám říkají, jaká je poloha objektu od jiného objektu. to znamená, že když používáme relativní souřadnice, říkáme hře, kde je náš objekt je od nějaké pozice.
Relativní souřadnice jsou označeny znakem ~ .

příklad: chceme oživit zvíře na naší hlavou. to se dělá tak, že řekneme hře oživ zvíře na ~ ~1 ~ souřadnicicíh (jako absolutní se i relativní udávají způsobem x, y a z.)
Selektory
v příkazu se může vyměnit hráč nebo entita selektorem, je to typ divoké karty pro hráče nebo entity.
@r:
vybere náhodného hráče
@p:
vybere nejbližšího hráče
@a:
vybere všechny hráče
@e:
vybere všechny entity
poznámka: všichni hráči jsou entity
Selectory mohou být filtorvány. To znamená, že můžeme použít omezení na výběr. pokud chceme vybrat pouze kuřata:
@e[type=Chicken]
samozřejmě můžeme vybrat pouze protiklad kuřat:
@e[type=!Chicken]
A také můžeme kombinovat filtry selektorů s jinými typy, oddělují se čárkou. pro výběr ne-kuřat v rádiusu 5 bloků:
@e[type=!Chicken,r=5]
některé příkazy
summon:
testfor:
execute:
setblock:
give:
vyvolá entitu
testuje pro atributu dané entity
vykoná příkaz jako další entita
změní blok na něco jiného
dá něco entitě
co příkazy dělají?
/summon minecraft:skeleton ~2 ~10 ~
/execute @e[type=!Cow] ~4 ~1 ~-1 give @a stone 1
vyvolá skeletona relativně k "X+2" a "y+10" souřadnícím odesílatele
dá kámen všem hráčům od krav, poslaných ze souřadnic krav upravených jako "x+4", "y+1" a "z+1"
NBT tag
příkazy mohou obsahovat speciáůní tag zvaný "nbt" tag. tyto tagy uchovávaí speciální atributy entit, např. je s tím možné určit, jestli kuře právě teď padá, nebo se tím může přidat vlastní jméno pro moby. je zde mnoho možností, vyžadují velmi striktní syntax.
protože nbt tag vyžaduje velmi strikntní syntax, je citliý na velikost písmen a proto se doporučuje používat tento generátor:
např.: skeleton z předchozího příkladu se nyní bude jmenovat "táborník":
/summon minecraft:skeleton ~2 ~10 ~ {CustomName:"Táborník",CustomNameVisible:1b}

https://www.digminecraft.com/generators/
opakování: Hopper a comparator
hopper přemisťuje itemy skrz a uchovává je v bloku na jeho výstupu. hopper může být připojen umístěním s
"shift+click" na uchovávacím bloku. když obdrží redstone signál, nebude přemisťovat itemy.
comparator porovnává signály. má dva módy: porovnej a odečti/sniž.

kromě toho může detekovat, zda má truhla nějaké itemy a pokud ano, tak dá signál.
Full transcript