Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

VUOROVAIKUTUS

STN: vuorovaikutus
by

Tiina Petänen

on 16 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of VUOROVAIKUTUS

MIKSI VUOROVAIKUTUSSUUNNITELMA ON TÄRKEÄ?
Vuorovaikutussuunnitelma
Hakijoiden muodostaman
konsortion
oltava aidosti
monitieteinen, poikkitieteinen ja tieteidenvälinen
VUOROVAIKUTUS
MITEN SINUN HANKKEESI VOISI EDISTÄÄ TIEDON HYÖDYNTÄMISTÄ?
Miten vuorovaikutusta arvioidaan hakemuksesta?
Aiemmat näytöt CV kuntoon
Mitä se on?
Wikipedia: "...välinen vaikutussuhde, jossa kumpikin osapuoli vaikuttaa toiseen."
Strategisen tutkimuksen neuvosto rahoittaa
tarve
lähtöistä tutkimusta
Tutkittu tieto tulee välittää
hyödynnettäväksi
niille, jotka tarvitsevat tietoa
päätöksenteossaan
Selkeä suunnitelma:
MITEN
,

MIKSI
ja
KEILLE
he välittävät tiedon hyödynnettäväksi hankkeen koko elinkaaren ajan
Keskeinen osa hakemusta
Käytä aikaa vuorovaikutusasioiden miettimiseen: se kannattaa!
Vuorovaikutussuunnitelma ei ole ainoastaan viestintäsuunnitelma
Miten konsortio välittää tietoa ja ottaa tietoa vastaan hankkeen elinkaaren aikana?
Yhteistyökumppanit valitse harkiten
Konsortion jäsenet millaista osaamista
Vuorovaikutussuunnitelma
= TIEDON HYÖDYNTÄMISSUUNNITELMA
Vinkkejä vuorovaikutusasioihin:

http://www.biodiversa.org/577: Stakeholder Engangement Handbook
http://vnk.fi/tula/tapahtumat
Yhteissuunnittelu (co-design)
Yhteiskehittäminen (co-creation)
Vastavuoroisuus
Jatkuvuus
Prosessimaisuus
Hyvä vuorovaikutussuunnitelma on

Valmiiksi tehty
Aidosti vuorovaikutteinen, yhdessä tekemisen idean läpäisemä
Sidosryhmälähtöinen
Konkreettinen ja yksityiskohtainen
Vastaa esitettyihin kysymyksiin
Kohdennettu ja tarkoituksenmukainen
Sisältää jotain uutta ja innovatiivista

VUOROPUHELU
Konkreettisesta vuorovaikutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi:

tutkimusryhmän ja/tai konsortion tutkijoiden
kyvyt
luoda ja osallistua tuloksekkaaseen
vuorovaikutukseen
tiedon tuottajien ja hyödyntäjien yhteistoiminnan ja vuorovaikutuksen
keinot ja tavoitteet
vuorovaikutuksen
tavat
, joilla haasteiden piirteitä ja niiden
ratkaisemistapoja
käsitellään ja toteutetaan poliittisten päättäjien, hallinnon, asianosaisten organisaatioiden ja yhteisöjen sekä kansalaisten kanssa
käytettävissä olevat
RESURSSIT
(aikaa, rahaa, henkilöitä, osaamista)
miten hankkeessa syntyneen
tiedon käytön jatkuvuus
turvataan rahoituskauden jälkeen.
TAVOITTEET
Full transcript