Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Komplicerede Indsatser Workshop I + II

Præsentation og proces-oplæg
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 18 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Komplicerede Indsatser Workshop I + II

Workshop I+II
Komplicerede Indsatser
Vejen frem til komplicerede indsatser
Centrale udfordringer
Hvor ved vi noget fra?
Velkommen
Præsentation
Casedrøftelse I
Pause
Centrale erfaringer
Casedrøftelse II
Galleri
Frokost
Dagens program
Vi starter klokken 9:00 og slutter klokken 13:00
Hotel Scandic Ringsted
Nørretorv 57
4100 Ringsted
Tlf.: 57619300
Fælles perspektiv på udfordringer og målsætninger
2. maj 2013
Forberedelse!
Du skal inden workshoppen tænke på en konkret borgersag, som du har været involveret i - eller har grundigt kendskab til.
Borgersagen skal være en kompliceret sag, hvor der er tale om en borger med sindslidelse. Sagen skal have involveret et samarbejde eller en overgang mellem behandlingspsykiatri og kommune - uden at du dog nødvendigvis behøver at have været en del af dette samarbejde. Sagen skal omhandle en borger, som ikke har kunnet profitere af de eksisterende tilbud/standardtilbud.
Komplicerede Indsatser: WORKSHOP I
Der serveres morgenmad fra 8:30 og frokost fra klokken 12:30 til 13:00
Hvad skal vi i dag?
Casedrøftelser
Hvad ved vi allerede?
Vanskelige anbringelser
Særforanstaltninger
Enkeltmandsprojekter
Borgere med problemskabende adfærd
Borgere der ikke profiterer af normaltilbud
Komplicerede indsatser
Målet med projektet:
Et fælles værdigrundlag.
Et kortfattet idékatalog.
En tværorganisatorisk proces.
Bidrage til en tværgående indsats af høj kvalitet i region og kommune.
- og hvad er det så for borgere det handler om?
Kan ikke siges 100 % præcist - det har vi ikke sproget til.
2011-undersøgelse fra regionen og fem kommuner om "særligt dyre foranstaltninger".
Fulgt op i 2012.
2 min. egne stikord
5 min. interview med sidemand
6 min. runde om bordet
Borgerforløb
Kontakt
Udredning
og vurdering
Visitation/
beslutning
Indsats
Opfølgning
3 min. med stikord på post it's om jeres case
Præsenter casen for de andre
De andre spøger:
Hvad lykkedes?
Hvad gjorde, at det gik godt?
Hvad gjorde du?
Hvad gjorde andre?

Drøft løbende i fællesskab om det er de rigtige faser - ret til (brug gerne nyt papir)
HUSK AT NÅ HELE VEJEN RUNDT
Skriv stikord om dette på plancherne!
Identificer de vigtigste mål eller succeskriterier for hver fase
Beskriv målene for det samlede forløb
Placér to advarselstrekanter, hvor risikoen for problemer er størst
Klæb jeres plancher op på væggen
KRITISK CASE -
hvis samarbejdet virker omkring indsatsen for disse borgere - så viker det for alle!
Borgere der er visiteret af kommunerne til foranstaltninger, der koster mere end 1,8 mio. om året.
2011
:
30 med sindslidelse + 17 med andre udfordringer (f.eks. udviklingshæmning og sindslidelse)(i 16 kommuner)
Gennemsnitlig udgift - 2,8 mio. (i alt ca. 131,6 mio./år)

2012
: 22 med sindslidelse (i 15 kommuner)(anden opgørelsesform)
Gennemsnitlig udgift - 2,2 mio. (i alt ca. 48,4 mio./år)
Netværksgruppen i regi af Styregruppen for Rammeaftalen i Region Sjælland:
"Særligt dyre foranstaltninger i de 17 kommuner i Region Sjælland - erfaringer og alternativer" (2011)
"Særligt dyre foranstaltninger - Uddybende kortlægning vedr. borgere og tilsyn" (2012)
Danske Regioner: "Alternativer til enkeltmandsprojektet - Fagligt og økonomisk forsvarlige særforanstaltninger for borgere med problemskabende adfærd" (2010)
UCC og Familie og Evidens Centeret. Upubliceret forskningsoversigt udarbejdet for Socialstyrelsen: "Hvad virker i særforanstaltninger?" (2012)
Servicestyrelsen: "Særforanstaltninger for børn, unge og voksne med sociale vanskeligheder, sindslidelser og handicap - kortlægning og litteraturstudie" (2010)
Vidensteamet i samarbejde med VISO: "God praksis i forløb med særforanstaltninger for børn, unge og voksne med særlige behov" (2008)
Hvor mange er der?
Hvor er borgerne?
Flest i private/selvejende tilbud
ca. 3/4 i midlertidige tilbud
Meget få i egne kommunale tilbud
- og så er der de andre...
- og noget tyder på en stigning i antallet af sindslidende
Styring
Systematisk udredning
Koordinering
Relevante indsatser?
Opmærksomhedspunkter og opfordringer
Styringsbevidsthed
Hvor længe varer et afklarende tilbud?
Fælles faglige metoder
Tilbudsportalen
Tilbudsetablering
Opret tilbud til
Borgere med dobbeltproblematikBorger med udviklingshæmning og ADHD/autismespektrumforstyrrelser eller sindslidelseSindslidende kriminelle

Etabler klyngesamarbejde

Opret akut-/udredningspladser

Danske regioners parametre for særforanstaltninger
Høj specialisering
Stordriftsfordele
Fleksibel organisering
Fleksible fysiske rammer
(Tvær)faglig sparring
Jobrotation
Fleksibel personale normering
Lokal ledelse
Forudsætter stort optageområde
Risiko for ledig kapacitet

Danske Regioner anbefaler:
Flere pavilloner tilknyttet moderinstitution
Flere særforanstaltninger under samme tag tilknyttet moderinstitutionen
Løbende opfølgning
Borgere med sindslidelse som ikke profiterer fra normaltilbud
Hvor kom vi til?
Velkommen
Hvor kom vi til?
Hvad gør andre?
Hvor skal der sættes ind?
Pause
Hvordan ser fremtiden ud?
Idéudvikling
Frokost
Dagens program
Vi starter klokken 9:00 og slutter klokken 13:00
Hotel Scandic Ringsted
Nørretorv 57
4100 Ringsted
Tlf.: 57619300
Fælles fremtid: Hvordan gør vi det bedre?
16. maj 2013
Forberedelse!
Komplicerede Indsatser: WORKSHOP II
Der serveres morgenmad fra 8:30 og frokost fra klokken 12:30 til 13:00
Gensyn med workshop I:
http://prezi.com/c5oc9mipswrj/komplicerede-indsatser-workshop-i/?auth_key=0a6b399ab956229cf161cad986e0af8d804fad7d&kw=view-c5oc9mipswrj&rc=ref-2946153
Fremtiden?
Der er nogle mål vi gerne vil nå
- Og nogle udfordringer der skal overvindes
Hvordan gør vi det?
Mål for den samlede indsats
For borgeren
For systemet
Øge livskvalitet
Opleves relevant, støttende og tilgængelig
Et liv på ”egne” præmisser (mindst mulig indgriben i borgerens liv)
Sammenhængende indsats
At kunne mestre sin egen livssituation
Livskvalitet for borger. Borger er placeret i det rette tilbud med rette indsats (i trivsel)
Konkret og individuelt
På rette tidspunkt
Professionelt
Samlet menneskesyn og forståelse
Penge (mest mulig indsats for færrest penge)
Minus Ekstrabladet (undgå skandaler)
Mindste indgriben
Optimal udnyttelse af ressourcer
Bedst mulig udnyttelse af de faglige og økonomiske ressourcer tværsektorielt
Bedst egnet til laveste udgift/omkostning
Faglighed i indsatsen
At overholde de økonomiske rammer
Tidspres
Full transcript