Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Befolkningsutvikling i Norge

No description
by

Jan Erik Paulsen

on 19 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Befolkningsutvikling i Norge

Spebarnsdødelighet i verden Nettoflytting mellom regioner Kap 8. Befolkningsutvikling i Norge Læreplanmål:
Gjøre greie for den demografiske utviklingen i Norge med hovedvekt på situasjonen i dag
Forklare årsaken til flyttestrømmer i land og mellom land og drøfte virkningene Fase 3 (1900-1940): Synkende/lav dødsrate. Synkende fødselsrate og minkende vekst. Folkesykdommer (tub.) under kontroll. Bedre prevensjonsmuligheter, familieplanlegging. Barna vokste opp, trygdeordninger og utdanning. Urbanisering og industrialisering. Lave fødselstall i «de harde 30-åra». Arbeidsledighet og dårlig økonomi.


Fase 4 (etter 1940): Lav fødsels- og dødsrate. Liten vekst. (Bortsett fra "Post war baby boom"). Svært lave fødselstall etter 1970 medfører nedgang i folketallet på lengre sikt. Kvinner tar utdanning og prioriterer karriere. Eldrebølge («forgubbing») i de kommende år: store ressurser til eldreomsorg. Etter 1985 har fødselsraten økt litt. Netto innvandring fra 1970-tallet. Demografisk overgang i Norge Samlet fruktbarhetstall i Norge 2007 Reproduksjonsnivå Antall barn hver kvinne må føde for at folketallet skal holde seg stabilt
Minst én jente pr. kvinne
Jente+gutt=2,06
Avhengig av dødsratene i landet:
I Norge nå: 2,08 (reproduksjonsnivå)
Faktisk fruktbarhetstall: 1,96

Befolkningsveksten i Norge i dag skyldes 70 % innvandring og bare 30 % fødselsoverskudd. Fruktbarhetsmønster i Norge siste 50 år Dødelighet (generelt) i Norge.
Avhengig av aldersammensetning
i fylket. Befolkningspyramider Fordeling av Norges befolkning i dag Formelen for befolkningsvekst Fra hvilke land tror dere det kommer/bor flest innvandrere til Norge i dag? Innvandrere i Norge 1.1 2008 Flyktninger i Norge Fase 1 (før 1815): Høy fødsels- og dødsrate. Liten vekst. Store variasjoner pga. Uår, epidemier, krig. Dårlig helsestell og hygiene, svakt kosthold (vassgraut av bygg). Levealder ca. 40 år. Barn som alderstrygd.

Fase 2 (1815-1900): Høy fødselsrate, synkende dødsrate. Større vekst. Bedre helsestell og kosthold (sild, poteter og grøt). Sterkt befolkningspress på landsbygda – oppdeling av gårder og mange husmannsplasser. Utvandring til Amerika (1865-1915) lettet presset: tilveksten halvert. Push

Pull
Full transcript