Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Trupat gjeometrikë

No description
by

Artina Luri

on 9 May 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Trupat gjeometrikë

Trupat gjeometrikë
Kuboidi
1.Kubi dhe kuboidi
Për kubin dhe kuboidin kemi folur edhe më parë.Kuboidi është trup i veqantë.Në figurën 13.1 kemi paraqitur një kuboid
ABCDEFGH
.
Sipërfaqet drejtëkëndëshe,të cilat e kufizojnë kuboidin,paraqesin
sipërfaqen e përgjithshme të tij
.Secila prej sipërfaqeve drejtkëndëshe është
një faqe e kuboidit.


Brinjët e sipërfaqeve drejtkëndëshe janë
brinjë
(ose
tehe
)të kuboidit dhe kulmet e sipërfaqeve drejtkëndëshe janë
kulme të kuboidit
.Në qoftë se sipërfaqet drejtkëndëshe janë sipërfaqe katrore,kuboidin e tillë e quajmë
kub.
Të marrim një trup në formë kuboidi dhe ta vendosim mbi një tavolinë.Ky kuboid mund të vendoset mbi tavolinë në tri pozita të ndryshme,fig.13.2.
Faqet e kuboidit
të cilat u takojnë
rrafsheve paral-
lele i quajmë
faqe të përball
-
shme te kuboidit
.
Te kuboidi,secilën faqe ë tij mund ta konsid-
derojmë si bazë të tij.Gjatësia e brinjës e cila
është normale mbi bazën,është lartësia e kuboidit lidhur me atë bazë.Në praktikë thuhet se kuboidi i ka tri dimensione:gjatësinë
gjerësinë dhe lartësinë.

Syprina anësore dhe syprina e
përgjithshme e kuboidit
Katër faqet e kuboidit,të cilat nuk janë pale me bazën,formojnë sipërfaqen anësore të kuboidit.Syprina e sipërfaqes anësore,apo
shkurt syprina e anshme e kuboidit,është
e barabartë me shumën e syprinave të
katër sipërfaqeve drejtkëndëshe të cilat e
përbëjnë sipërfaqen anësore te kuboidit.
Sipërfaqja e përgjithme e kuboidit është
sipërfaqja e përbërë nga faqet e tij.Syprina e përgjithshme e kuboidit është e baraba-
rtë me shumën e syprinave të të gjitha faqeve të tij.
B syprina e bazës dhe S syprina e sipërfaqes së përgjithshme të kuboidit.Duke u mbështetur
në figurën 13.3,kemi:
M=2
Le të jenë
a,b dhe c
dimensionet
e kuboidit,
M syprina
anësore të tij
.
(a
.
c)
+2 (b c)=2 (a c+b c)=2 (a+b) c
. . . . . .
.
Por,2(a+b)=P,ku P eshte perimetri i bazes
prandaj:
M=P . c
Syprina e siperfaqes anesore te kuboidit eshte e barabarte me prodhimin e perimetrit te bazes me lartesine e tij.
Nga ana tjeter,

S=2 (a b)+2 (a c)+2 (a c)=2 (a b)+2(a+b) c=2B+M
. . . . . . . . .
Syprina e pergjithshme e siperfaqes se kuboidit
eshte e barabarte me shumen e syprines se siperfaqes anesore me syprinen e bazes.
Kubi
Kubi paraqet rast te veqante te kuboidit.Ne fakt,kur dimensionet e kuboidit a,b dhe c jane te barabarta: a=b=c,kuboidin e tille e quajme kub.
Nga perkufizimi i kubit rrjedhin formulat:
Per syprinen e siperfaqes anesore te tij:
M= a
Per syprinen e siperfaqes se pergjithshme te tij:
S=6a
2
4
2
Vellimi i kuboidit
Sikurse dihet vellimi tregon sasine e hapesires te zene nga nje trup.Vellimi matet me njesi kubike.Keshtu p.sh:
1 centimeter kub eshte vellimi i kubit me brinje me gjatesi 1cm.
1 meter kub eshte vellimi i kubit me brinje me gjatesi 1m.
1 milimeter kub eshte vellimi i kubit me brinje me gjatesi 1mm.
E punoi:
Eltion Luri
VII
3
Ars.Shqipe Hamdiu
Full transcript