Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kondition

No description
by

Louise Alario

on 23 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kondition

Kondition
- träningslära
Vad är kondition?
Allmän definition:
Uthållighet - din kropps förmåga att utöva långvarigt fysiskt arbete.

Fysiologisk definition:
Dina cellers syreupptagningsförmåga och omvandla det till energi (rörelse) under en längre tid.
Vad styr syreupptagningsförmågan?
Krävs för att bilda energi, så att kroppens funktioner fungerar.
Varför behöver vi syre?
Hjärtkapacitet
Minutvolym
Mängden blod ditt hjärta pumpar ut per minut
slagvolym x hjärtfrekvens
Blodkapacitet
Mängd blod i kroppen
Muskelcellerna
Centrala faktorer
Lokala faktorer
Slagvolym
Mängd blod hjärtat pumpar ut/slag
Maxpuls
maximalt antal slag/minuten
Kan inte påverkas av träning
Hjärtfrekvens
Antal slag/minut
Påverkas av träning
Lungkapacitet
Hur stora dina lungor är
Hur mycket syre du kan ta in under en inandning
Din förmåga att överföra syre från lungorna till blodet
Mängd röda blodkroppar i blodet
Blodets förmåga att avge syre till arbetande celler
Antalet mitokondrier
(där energiförbränningen sker)

Kappilärtäthet runt cellerna
Ökad kapillärtäthet runt lungblåsorna
300 lungblåsor (75-80 kvm)
lungblåsorna omges av kapillärnät var själva
gasutbytet sker

Ökad vitalkapacitet
andningsmusklerna blir starkare
mer luft kan dras in med varje andetag
bröstkorgen blir stelare med ökad ålder
Effekter på lungan
Effekter på hjärtat
Minutvolym ökar
Ditt hjärta har både blivit större och starkare

Vilopulsen sjunker
Större mängd blod kan pumpas ut på ett slag
= hjärtat behöver inte pumpa lika mycket.
Effekter på muskelcellerna
Antalet mitokondrier ökar
Här sker citronsyracykeln
Förbättrad kapacitet för aerob nedbrytning
Ökad förmåga att transportera bort mjölksyra

Ökad kapillärtäthet kring muskelcellerna
Transporten av blod till och från muskelcellen förbättras
Mer syre och näring till cellen och slagg och koldioxid transporteras bort mer effektivt

Ökad förmåga att använda fett som energikällaEffekter på blodet
Ökat antal röda blodkroppar
Syret binds till de röda blodkropparna
Syretransporten ökar

Ökad blodvolym
Kvinnor 4-5, män 5-6 liter)
Antalet blodkroppar per ytenhet blir större

Förbättrad AV-differens
Blodkropparnas förmåga att avge syre till de arbetande cellerna förbättras
Sänkt blodtryck

Sänkt halt stresshormon

Ökad ämnesomsättning

Skelettets bentäthet ökar

Tjockare ledbrosk som motverkar den nedbrytning som sker med ökad ålder

Allmänna effekter
Hur träna uthållighet?
Full transcript