Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kursus pædagoger HTK

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kursus pædagoger HTK

FORELØBIG
VURDERING I 8. KLASSE
UPV =
UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING
VELKOMMEN
VURDERINGEN
KARAKTERGENNEMSNIT
UNGDOMSUDDANNELSER
ENDELIG
VURDERING I 9. og 10. KLASSE
DER VURDERES PÅ
TRE OMRÅDER
AF FORUDSÆTNINGER FOR AT PÅBEGYNDE OG GENNEM-FØRE EN UNGDOMSUDDAN-NELSE :
- FAGLIGE
- PERSONLIGE
- SOCIALE

ALLE TRE OMRÅDER VEJER LIGE TUNGT!
PERSONLIGE FORUDSÆTNINGER
Motivation
for uddannelse og lyst til læring.
Selvstændighed
, herunder at eleven selv tager initiativ i opgaveløsninger.
Ansvarlighed
, herunder at eleven er forberedt til timerne.
Mødestabilitet
, herunder rettidighed og lavt fravær.
Valgparat
i forhold til de forestående valg af ungdomsuddannelse eller andet.
SOCIALE FORUDSÆTNINGER
Samarbejdsevne
, herunder at kunne løse opgaver sammen med andre, overholde fælles aftaler og bidrage positivt til fællesskabet.
Respekt
, herunder at udvise forståelse for andre mennesker.
Tollerance
, herunder at kunne samarbejde med mennesker, der er forskellige fra en selv.
ERHVERVS-
UDDANNELSE

(EUD)
GYMNASIAL
UDDANNELSE

(GYM)
HVAD ER EN UNGDOMSUDDANNELSE?
EUX
STX
HHX
HTX
HF
1 ÅR
2 ÅR
3 ÅR
GRUNDFORLØB
STUDIERETNING
A
B
C
ERHVERVSAKADEMI (2 år)
PROFESSIONSHØJSKOLE (3-4 år)
UNIVERSITETET (5-6 år)
ERHVERVSLIVET/JOB
EGEN VIRKSOMHED
Civilingeniør
Laborant
Datamatiker
Lærer
Sygeplejerske
Diplomingeniør
Fysioterapeut
Medicin
Jurist
Arkæolog
Civilingeniør
Mediegrafiker
Bager
SPØRGSMÅL?
ADGANGSKRAV EUD
02 I DANSK OG 02 I MATEMATIK
BETINGET OPTAGELSE INDTIL AFGANGSPRØVEKARAKTERER
MULIGHED FOR OPTAGSESPRØVE I SLUT JUNI
EUX - ANBEFALET GENNEMSNIT PÅ MIN. 4
ADGANGSKRAV GYM
5 I GENNEMSNIT TIL STX, HHX OG HTX.
4 I GENNEMSNIT TIL HF
VÆRE VURDERET UDDANNELSESPARAT
HAVE FULGT UNDERVISNINGEN I 2. FREMMEDSPROG FRA 5.-9. KL. SAMT AFLAGT PRØVE, HVIS DETTE UDTRÆKKES
VÆRE VURDERET UDDANNELSESPARAT
PLADSER BLIVER FORDELT EFTER NÆRHEDSPRINCIPPET FOR STX
MULIGHED FOR OPTAGELSESPRØVE/REVURDERING KUN PÅ SIN FØRSTE PRIORITET
KARAKTERGENNEMSNIT
8. KLASSE
9. & 10. KLASSE
SAMLET
GENNEMSNIT PÅ 4

I DECEMBER 8. KL.
FREM MOD SOMMERFERIEN LAVES EN
INDIVIDUEL VURDE-
RING
IFT.
UDDANNELSESØNSKE
EUD/EUX
02 I DANSK/MAT
(TERMIN & AFGANGSPRØVE)
GYM
INDIVIDUEL VURDERING
Et sted hvor
man er ung
.
Et sted hvor man enten tager en
studieforberedende
uddannelse (GYM) eller en uddannelse som giver en
kompetencer til at arbejde og/eller studere
(EUD/EUX).
FORLØBET FRA 8. - 9. KLASSE (10.)
DECEMBER 8. KL.
SKOLEN VURDERER
ELEVERNES
FORUDSÆTNINGER
JANUAR 8. KL.
DE ELEVER DER VURDERES FORELØBIG IKKE PARATE, TILBYDES HJÆLP OG STØTTE TIL AT NÅ DERES MÅL
FRA JAN-JUNI 8. KL.
ELEVERNE TILBYDES VEJLED-
NING OG PROCESSEN
VURDERES LØBENDE
DECEMBER 9. KL.
FRA AUG - DEC 9. KL.
ELEVERNE TILBYDES VEJLEDNING OG PROCESSEN VURDERES LØBENDE
SKOLEN VURDERER
ELEVERNES
FORUDSÆTNINGER
JANUAR 9. KL.
UU LAVER DEN
ENDELIGE
VURDERING
FEBRUAR 9. KL.
ELEVERNES LAVER
DERES ANSØGNING
FÆRDIG
MARTS 9. KL.
ANSØGNINGEN
SENDES ELESKTRONISK
OPTAGELSESPRØVER
APRIL/MAJ ELLER JUNI
MARTS - JUNI 9. KL.
VED BEHOV FORSTSÆTTES DEN MÅLRETTEDE INDSATS
PROGRAM
KIRSTEN CHRISTIANSEN
&
PETER SCHOU
10. KLASSE
Brug for mere tid
Modenhed
Nye venner
Højere faglighed
Uafklaret
HVORFOR?
HVOR?
Bæredygtig teknologi (NEXT)
Medier og kreativt håndværk (NEXT)
Frisørskolen
Hotel- og restaurantskolen
Gymnasieforberedense HTX & HHX
www.efterskole.dk
107
HVOR MANGE KENDER DU?
INDUSTRITEKNIKER
EVENTKOORDINATOR
WEBINTEGRATOR
VENTILATIONSTEKNIKER
TANDKLINIKASSISTENT
FITNESSINSTRUKTØR
FOTOGRAF
URMAGER
GULDSMED
VETERINÆRSYGEPLEJERSKE
TARMRENSER
GASTRONOM
TEATER-UDSTILLINGSTEKNIKER
FILM- OG PRODUKTIONSTEKNIKER
CNC-TEKNIKER
VÆRKTØJSMAGER
TEKNISK DESIGNER
GULDSMED
TJENER
KONDITOR
HF
HVILKE MULIGHEDER HAR MAN?
INSPIRATION - HVOR?
WWW.UG.DK
UDDANNELSESVÆLGEREN
JOBKOMPASSET
E-VEJLEDNING
WWW.UU-VESTEGNEN.DK
Velkommen

Ungdomsuddannelser

Pause

Uddannelsesparathedsvurdering

www.ug.dk og e-vejledning

Karrierelæring og studievalgsportefolioMAJ 8. KL.
SKOLEN VURDERER ELEVER-
NE IGEN
AT GØRE KARRIERE
AT HAVE KARRIERE
VEJLEDNINGSFAGLIG FORSTÅELSE AF KARRIERE
Individets bevægelse i og gennem liv, læring og arbejde - horisontalt - set i lyset af det moderne samfund
Karriere udvikles i samspil med andre, og i samspillet mellem de mange roller vi har
En af byggestenene i karrieren er valg
FRA VALG TIL LÆRING
Fokus ændres fra at tage et rigtigt valg til at lære at tage valg
Valgfokus lukker ned for nysgerrigheden
Fra information til læring
Karrierelæring: den læring der er med til at udvikle karrierekompetencer
NIVEAUER I KARRIERELÆRING
1. At opdage (sensing - finding out)
Sanse, se, høre, opleve, mærke - samle en række billeder og information.
At få tilstrækkeligt med indtryk og info til at komme videre
2. At ordne (sifting - sorting out)
Sammenligne, opdage sammenhænge, finde mønstre.
Ordne informationerne på en meningsfuld måde, blive klar over forskelle og ligheder
STUDIEVALGSPORTEFOLIO
Studievalgsportefolien skal hjælpe eleven med ar træffe valg på baggrund af grundige overvejelser
Bindeled mellem grundskolen og ungdomsuddannelsen
Eleven arbejder med portefolien frem til tilmelding til ungdomsuddannelse
Studievalgsportefoliens "afrapporteringsskema" skal vedlægges elevens ansøgning til ungdomsuddannelse
FAGLIGE ADGANGSKRAV
8. KLASSE
8. KLASSE
9. KLASSE
EKSAMEN
OPTAGELSES-
PRØVE
EUD
EUX
STX
HTX
HHX
HF
4
4
4
4
4
02 I DAN
02 I MAT
DET FAGLIGE
NIVEAU
BEKRÆFTES
JA
5
5
5
DET FAGLIGE
NIVEAU
BEKRÆFTES
JA
DET FAGLIGE
NIVEAU
BEKRÆFTES
NEJ
DATOER FOR UPV'EN:
8. KLASSE:
1. DECEMBER & 1. MAJ VUDERER SKOLEN
9.KLASSE:
1. DECEMBER VURDERER SKOLEN
VURDERING FRA VEJLEDER OFFICIEL 15. JANUAR OG 1. JUNI
Fra 8. klasse - digitalt dokument
Eleven samler og reflekterer over de erfaringer han/hun gør i forbindelse med brobygning, erhvervspraktik, virksomhedsbesøg osv.
SIKKERHEDSNETTET
EGU
KUU
PRODUKTIONS-
SKOLE
STU
SPS
STØTTE
Full transcript