Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Geography Project

No description
by

Eeqa BinGu

on 5 July 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Geography Project

Notes
Di kawasan sekolah
Petempatan Lestari di Tanah Tinggi Cameron
Penghargaan
Setinggi-tinggi penghargaan ingin kami ucapkan kepada keluarga dan rakan yang membantu kami.Dalam proses menyiapkan buku skrap ini,banyak halangan yang terpaksa kami tempuhi namun kami berjaya menyiapkan buku skrap ini.Alhamdulillah bersyukur ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia-Nya kami dapat menyempurnakan kerja kursus kami.Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua ibu bapa kami yang telah banyak memberikan kasih sayang ,sokongan bantuan dan semangat yang tidak terhingga kepada kami dalam menyiapkan kerja khusus ini juga kepada rakan-rakan yang memberi sokongan.Tidak lupa juga kepada Pn.Rosminah bt Samsudin yang telah memberi bimbingan,nasihat dan idea yang telah banyak membantu kami dalam menyiapkan dan menjayakan kerja khusus ini.Selain daripada itu,penghargaan juga ditujukan kepada semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan kerja khusus in.Jasa kalian amat kami hargai.Terima Kasih.
Objektik Kajian
Tujuan kami melakukan kajian ini adalah untuk menghujahkan bahawa penyediaan satu persekitaran yang baik untuk kesejahteraan penduduk bandar berkait langsung dengan usaha membangunkan bandar lestari. Konsep bandar lestari dipadankan dengan konsep pembangunan lestari yang cuba mendapatkan pertumbuhan ekonomi, sambil melindungi
persekitaran fizikal bagi menjanakan perkembangan sosio-ekonomi bandar. Bagaimanapun, sesebuah bandar berada dalam persekitaran yang tidak mampan kerana persekitarannya telah banyak berubah sehingga persekitaran asli bertukar menjadi persekitaran binaan. Justeru, bandar lestari cuba mendapatkan pertumbuhan ekonomi untuk membangunkan persekitaran binaan yang baik untuk kesejahteraan warga bandar. Penyediaan persekitaran fizikal dan sosial bandar yang sebaik mungkin untuk kesejahteraan warga bandar itu bersesuaian dengan perancangan ‘utopia’ dalam erti kata merancang untuk menyediakan persekitaran terbaik bandar. Ini juga adalah satu cara yang baik untuk membina keadaan persekitaran yang baik itu ialah dengan membangunkan penunjuk-penunjuk kelestarian.Penunjuk itu boleh dijadikan alat untuk membina kelestarian bandar kerana bandar lestari itu masih lagi berada dalam bentuk proses dan bentuk akhirnya masih belum wujud lagi.

Kawasan Kajian
•Perkampungan Orang Asli Cameron Highland Bah Renyis


Cadangan
Usaha-usaha untuk mewujudkan petempatan lestari di Perkampungan Orang Asli Cameron Highland Bah Renyis memerlukan pembaikan Atau pengubahsuaian untuk meningkatkan keberkesanannya.Antaranya ialah ;-
Dengan kaedah ini,akan dapatlah kita mewujudkan susasana yang konduktif bagi melahirkan masyarakat yang mempraktikkan amalan lestari.
Laporan Kajian
Kami pergi ke Tanah Tinggi Cameron untuk menjalankan kajian tentang cara kehidupan penduduk di Perkampungan Orang Asli Bah Renyah. Kami dapat mengumpul banyak maklumat semasa melawat ke sana. Kami juga dapat mengetahui cara untuk melestarikan perkampungan tersebut. Mereka masih mengekalkan cara hidup tradisional walaupun mereka telah pun diberi pendedahan mengenai cara hidup moden. Mereka tidak melupakan adat turun-temurun nenek moyang mereka. Jadi,dengan membuat lawatan ke sana,kami dapat mengenal pasti apa yang dapat kami bantu untuk menaik taraf cara hidup mereka seterusnya mebantu mereka untuk hidup dengan lebih selesa.
• Penerapan program pembelajaran pembangunan lestari dengan Jabatan Alam Sekitar dan Persatuan Pencinta Alam.
•Aplikasi kemahiran generic lebih banyak digunakan
• Pengajaran dan pembelajaran secara tema alam sekitar dalam subjek yang dipelajari.
• Mengadakan lawatan tersusun ke tapak perlindungan atau kawasan-kawasan yang tidak tercemar
• Penerapan pembelajaran pembangunan lestari diadakan bersama dengan komuniti setempat
• Bahan kitar semula lebih banyak digunakan sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran
Di kawasan rumah dan kejiranan
• Peranan ibu bapa
• Saranan pihak berkuasa tempatan terhadap pemaju perumahan
• Mengadakan banyak aktiviti kemasyarakatan seperti bergotong-royong
• Menyediakan tong sampah kitar semula di kawasan rumah

Lampiran

lampiran B


lampiran A

Apabila membangunkan sesuatu kawasan, segala bentuk kemudahan hendaklah disediakan dengan teratur. Penempatan semula biasanya memerlukan kos yang agak tinggi tetapi ia memberi pulangan yang baik untuk penduduk tempatan dan hasil keluaran dalam negara kasar (KDNK). Petempatan Lestari die Tanah Tinggi Cameron boleh dijadikan modul pembangunan masyarakat tempatan di situ. Perumahan kawasan , pembinaan kawasan perniagaan, penyediaan sekolah dan perhubungan komunikasi dan pembukaan ladang sayur dan buah-buahan, akan menjadikan tempat tersebut maju di samping menigkatkan pelancongan kerana tanah tinggi berhawa dingin dan ia akan meningkatkan peluang pekerjaan.
•jalan raya
•sekolah
•kedai
•ladang
•kemudahan komunikasi
Perancangan Model
Full transcript