Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Danisma Hizmetleri

No description
by

Lachin Orazova

on 24 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Danisma Hizmetleri


Ancak eğitim için insanları bir salonda toplayıp uzun uzun anlatmak bazı yönlerden olumsuzdur.
Bu olumsuzluklar şu şekilde sınırlandırılabilir:
a) İnsanlar böyle seminer, toplantı vb. için zaman ayırmazlar
b) Bütün bilgiyi bir veya birkaç saat içinde ard arda anlatmak dinleyiciye(kullanıcıya) sıkıcı
ve yorucu gelir.
c) Daha çok kişiye anlatabilmek için daha çok seans ve her seans için de anlatacak konu
uzmanları gerekir.
d) Uygun bir mekan bulmak zor olabilir.


Danışma Hizmetleri
Danışma Hizmetleri ve Önemi
Danışma hizmetinde çalışan personel, kullanıcının ihtiyaç duyduğu rapor, sunum, ödev gibi dokümanları oluşturmaz.
Yani kütüphanede var olan dokümanlara yönlendirir ve ihtiyaçlar doğrultusunda kullanıcılarla kaynaklar arasında iletişim görevi görür
Danışma Hizmetleri
Awen Wang
21001998, awen10@hacettepe.edu.tr
Lachin Orazova
21001984, lacin10@hacettepe.edu.tr
Betül Tok
21057595, betus10@hacettepe.edu.tr
Hilal Taşcı
21057543, hllbby10@hacettepe.edu.tr
Emine Köyüstü
21057389, eminek10@hacettepe.edu.tr

Danışma hizmetlerinin temel dayanağı doğru bilgiye hızlı erişimdir.
Kütüphanenin tanıtımı, kullanıcı eğitimi, kullanıcı sorularının yanıtlanması danışma biriminin görevlerindendir.
Bu doğrultuda bu proje temel olarak mevcut ve potansiyel kullanıcıya kütüphane kullanımı eğitimi sağlamak olup en temel hedefi kullanıcının danışma kütüphanecisine ihtiyaç duymadan bağımsız olarak bilgiye erişmesidir.
Proje kapsamında uygulamalar yapılacak olan Aslan Aydemir halk kütüphanesi sosyo-ekonomik durumu orta düzeyde sayılabilecek bir semtte olup bir liseye yakın mesafededir.

Kullanıcılarının büyük kısmı 14-18 yaş arası kişilerdir. Yani genellikle lise öğrencileri.


Yanı sıra sıklıkla öğretmenler, ev hanımları, yaşlılar da kullanmaktadır.

Lise öğrencileri, ders çalışma ya da ödevleri ve araştırmaları için bilgi aramada kullanmaktadır
Öğrencilerin bilgiyi ilk aradıkları yer web ortamı olup ve web sayfalarından buldukları her bilgiyi doğru kabul etmekte oldukları gözlemlenmiştir.


Bu problem kullanıcıların bilgi kaynaklarının çeşitleri, kullanım şekilleri, biçim farkları gibi konularda bilgilendirilmeleri gerektiği sonucunu doğurmuştur.
Projenin amacı mevcut ve potansiyel kullanıcılara temel danışma hizmetleri hakkında eğitim vermektir.

Bu proje mevcut kullanıcının bir danışma kütüphanecisine bağımlılığını azaltacak potansiyel kullanıcı için de hem kütüphanenin tanıtımı hem de bir bilgi okuryazarı olmasını sağlayacaktır.
Proje

Bu nedenlerden ötürü klasik öğrenmeden ziyade yeni neslin de daha çok tercih ettiği kendi kendine (kurcalayarak) öğrenme veya farkında olmadan öğretme metotları denenebilir.

Örneğin; özellikle gençler olmak üzere kullanıcıların çoğunluğunun Facebook ve Twitter kullandığını düşünürsek kullanıcıya bu ağlar üzerinden ulaşılması öngörülmüştür.
Benzer şekilde daha önce Orestad Kütüphanesinde danışman olarak kütüphaneciler güncellenen dijital teknolojilerini medya haline getirerek gençlerin okuryazarlılığını artırmaya çalışmıştır.

Yani kütüphanenin kullanıcı eğitimine yönelik programını gençlerin daha çok kullandığı ve bulunduğu yer olan elektronik ortamda bu bilgiler sunulmuştur.
Sosyal ağları pek kullanmayanlar için broşürler, küçük el kitapları, reklam afişleri kullanılabilir.
Bu tür materyaller bir maliyet gerektirir.

Broşürlerin basılması için gerekli olan para kamu kuruluşlarından birinden sponsor bulunabilir ya da kütüphanede bir imza günü, tiyatro, film gösterimi vb. bir etkinlik yapılıp gelirleri bu baskı maliyetleri için kullanılabilir.

Baskı maliyeti bir matbaadan reklam karşılığında dahi temin edilebilir.
Kullanıcıya eğitim sağlayacak olan kişilerin bulunması daha zor bir durum yaratacaktır.

Bu engelin sadece kütüphane personeli ile aşılması mümkün görünmemektedir.

Bu yüzden kütüphaneciye aşırı iş yüküne sebep olmadan bu konuda eğitim alan veya almakta olan kişilere ulaşılması hedeflenmiştir.
Başta lisans eğitimini kütüphanecilik üzerine alanlar olmak üzere bu konuya ilgi duyan öğrencilere duyurulup gönüllüler istenebilir

Tabi ki bu durumda önce kullanıcı eğitimi konusunda işler yapacak bu öğrencilere gerekli ve yeterli bilgi verilmesi gerekmektedir.
Bu eğitim öğrencilerin tek veya birkaç seans halinde danışma kütüphanecisi tarafından oluşturulup uygulanacak bir toplantı, seminer ile sağlanabilir.

Bu durum, kütüphanecinin bu işi her kullanıcıya değil de sadece belli bir gruba bir kez sunmasını sağlayacaktır.
Bu uygulama 2001-2004 yılları arasında Suna Kıraç Kütüphanesinde de uygulanmış olup toplam 51 hizmetiçi eğitim yapılmıştır.

Bu uygulamada yeni veri tabanlarının tanıtımları, kütüphane otomasyon programının çeşitli modüllerini, kütüphanede sunulabilecek yeni hizmetleri, kataloglama, metadata, kişilerarası iletişim ve sunum teknikleri gibi konularını içermiştir.
Tek cümle halinde ifade edersek kütüphanecinin öğrencilere öğrettiklerini öğrenciler farklı teknik ve şekillerde potansiyel ve mevcut kullanıcıya sunacaktır.
Öğrencilerin projeye katılımı gönüllü olarak sağlanabilir.

Ya da bilgi ve belge yönetimi bölümü öğretim üyeleri ile görüşülüp bu konu ile alakalı olan bir ders kapsamında öğrenciler bir eğitim programı hazırlamakla görevlendirilebilir.

Bu durum danışma hizmetleri veya bilgi okuryazarlığı alanında tüm öğrencilerin uygulama yoluyla daha iyi verim almasını da sağlayacaktır.
Hazırlanacak olanlar her yaş grubuna hitap edecek animasyon videoları, eğitim program sunumları, kısa ve görsel öğeler içeriğiyle konuyu anlatan yayınlar olabilir.
Bu slayt, video gösterimi vb. çalışmalar işbirliği ile semtteki eğitim kurumlarının web sayfalarında da yayınlanarak daha fazla kişiye ulaşılabilir.
Kaynakça
Ören, Ç.Ö. (2006). Elektronik danışma hizmetleri: ODTÜ Kütüphanesi örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Uçak, N. (2004). Değişen bilgi ortamının danışma hizmetine etkisi. Türk Kütüphaneciliği, 18(4), 407-417.

Uçak, N. (2003). Elektronik danışma hizmetleri. Bilgi Dünyası, 4(2), 103-121.

Kurbanoğlu, S.S. (1996). Müracaat hizmetlerinde Internet. Türk Kütüphaneciliği, 10(3), 265-276.

Model programme for public libraries. (2012). 20 Kasım 2013 tarihinde http://modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk/en/cases-for-inspiration/case-oerestad library/#.UrftiJg5m00 adresinden erişildi.

Holt, İ.ve Kızılaslan, D. (2004). Kütüphanecilikte Sürekli Eğitim Uygulamaları ve Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Örneği. Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu: 21-24 Ekim 2004, Ankara.

Full transcript