Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Første verdenskrig - Årsaker og konsekvenser

No description
by

Anne-Marie Varmo

on 7 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Første verdenskrig - Årsaker og konsekvenser

Første verdenskrig Bakenforliggende årsaker
Utløsende årsaker
Konsekvenser Hva var Bakenforliggende årsaker, utløsende årsaker og hva var konsekvensene? Første verdenskrig - PÅSTANDER OM ÅRSAKENE TIL FØRSTE VERDENSKRIG:
• Krigen kom som et resultat av maktkampen om kolonier.
• Tysklands frykt for franske revansjeplaner etter nederlaget i 1871, var en av årsakene til krigen.
• Alliansesystemene var en viktig årsak til krigen.
• Militarismen og opprustning var viktige årsaker til krigen.
• Nasjonalisme og propaganda bidro til krigsutbruddet.
• Motsetningene og urolighetene på Balkanhalvøya var viktige årsaker til krigen.
• Forholdet mellom Østerrike-Ungarn og Tyskland på den enes siden, og forholdet
mellom Serbia og Russland på den andre siden, kan ha bidratt til krig.
• Forholdet mellom Serbia og Østerrike-Ungarn var en viktig årsak til krigen.
• At det ikke fantes noen internasjonal organisasjon for konfliktløsning var en av årsakene til krigen. Bakenforliggende årsaker Allianser - Skuddene i Sarajevo
- 28. juni 1914
- Franz Ferdninand og Sofie
- Ung serbisk student
- Protest mot Østerriske okkupasjonen.
- Ultimatum
- Krigen var i gang Utløsende årsaker Argumenter
• Første verdenskrig var en viktig årsak til den russiske revolusjon.
• Første verdenskrig skapte forutsetninger for den raske økonomiske veksten i USA.
• Første verdenskrig skapte grobunn for fascismen i Italia og Tyskland etter 1918.
• Versaillesavtalen bidro til utviklingen av nazismen i Tyskland.
• Europakartet ble endret som følge av krigen.
• Tre keiserriker gikk til grunne som følge av krigen.
• Fredsoppgjøret etter krigen skapte skuffelse i kolonier og blant armenere, kurdere,
arabere, vietnamesere og kinesere.
• Britenes løfte til jødene om bosetting i Palestina, bidro til konflikt mellom jøder og
arabere.
• Krigen skapte en fredsbevarende organisasjon i Folkeforbundet.
• Krigen stimulerte isolasjonismen i USA.
• Krigen endret kjønnsrollemønsteret på kort sikt.
• I Norge førte krigen til jobbetid og dyrtid, noe som bidro til en radikalisering av
arbeiderbevegelsen.
Konsekvenser - Fem stormakter
- Maktbalanse
- Panslavismen
- Trippelalliansen, Østerrike-Ungarn, Tyskland og Italia
vs. Trippelentetene, Frankrike, Russland og Storbritannia Versailleskonferansen - Krigserstatninger
- Mistet land
- Millitære restriksjoner
- Russland mistet landområder
- Polen ble selvstendig
- Østerrike-Ungarn oppløst http://www.dammskolen.no/progs/maktogmenneske/forsteverdenskrig/forsteverdenskrig.html
http://libcom.org/files/images/library/nationalism.jpg http://historienet.no, http://www.flickr.com/photos/65859642@N00/6773197008/ http://no.wikipedia.org/wiki/Hyperinflasjonen_i_Weimarrepublikken, http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Germaninflation.jpg wikipedia 1,2,3,4,5 http://www.flickr.com/photos/31451496@N03/2999752597/media.snl.no, http://media.snl.no/system/images/v/verdenskrig1.jpg snl.no, http://www.flickr.com/photos/wwplarchives/4303508215/ Ta stilling til påstandene som er listet opp under om årsakene til første verdenskrig.
Det må vurderes i hvilken grad påstandene er viktige som årsaker til krigen og hvorfor.

Diskuter i gruppen.
VIRKNINGENE AV KRIGEN:
Lag en vurdering av krigens virkninger i forhold til punktene under. Hvilke argumenter kan brukes for å forklare disse virkningene?
Full transcript