Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Въведение

No description
by

Yordan Nikolov

on 18 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Въведение

Методи за управление на работното време
Image by goodtextures: http://fav.me/d2he3r8
Управлението на времето е целенасоченото използване на подходи, които ни помагат да работим и организираме себе си и другите, така че оптимално да използваме времето, което имаме на разположение.
Какво всъщност е управлението на времето?
Техника, разработена от Алън Лакейн (A. Lakein), която е широ-ко използвана в бизнеса. Основана на идеята,че съотношението на задачите по важност е неизменно. Всички задачи се групират в три класа в съответствие с тяхна-та значимост - А, B и C.

ABC АНАЛИЗ
"Това, което е важно, рядко е спешно и това, което е спешно, рядко е важно."-Дуайт Айзенхауер
МАТРИЦА НА АЙЗЕНХАУЕР
Posec методът е един от най-популярните методи за управление на времето, който може да бъде приложен в живота. POSEC означава " Приоритизиране чрез организиране , рационализация , икономия и принос . "Значение
А - задачи, които се възприемат като най-спешни и важни, които трябва да се направят в рамките на същия ден.

B - задачи, които са важни, но не спешни, следващи по важност и обикновено могат да се извършват в рамките на седмицата.

C - Задачите, които не са нито спешни, нито важни. Могат да се извършват в рамките на месеца.
Как да делегирате задачите на служител?
Ясно описвате задачата и причината , поради която я възлагате.
Подчертавате качествата на служителя, заради които му възлагате задачата.
Постигате съгласие относно срокове и качество на изпълнение.
Определяте степента на отговорност, която служителят носи за изпълнението на задачата и към кого да се обръща в случай на проблем.

Делегирането е може би най-важният път, по който можете да си извоювате повече време. Да делегираш, означава да възложиш някому част от своите задачи.

Делегиране
20% от времето отделено за бизнес и работа, допринася 80% от онова, което ви е необходимо за да сте успешни.
Принципът на Парето
Примери за Принципа на Парето
В едно застрахователно дружество 20% от застрахователните агенти сключват 80% от договорите за продажба на застраховки.
В един магазин 80% от продажбите се генерират на 20% от щандовете.
20% от персонала на една фирма са причина за 80% от проблемите.
80% от решенията се вземат през 20% от заседанието.
20% от дрехите в гардероба си носим в 80% от времето.
" Човек , който си позволява да загуби дори един чaс от времето си , не е открил колко ценен е живота."
Чарлз Дарвин

Предимства
По-добро разпределяне на времето:
Делегирането ще допринесе за разпределяне на времето и за постигане на резултати.

По-добра ефективност

:
Принципа 20/80 ни усигорява повече баланс , възможност да станем по-ефективни, извършвайки дейности в които сме силни.

По-добро вземане на решения:
ABC метода помага за по-добро вземане на решенията, подобряване на процеса на вземане на решения и по-добри мерки за рентабилност

По- добро визуализиране на приоритетите ни:
Матрица Айзенхауер помага графично да визуализираме нещата, които са важни или сътветно маловажни за нас и да вземем решение за дългосрочни цели.
Full transcript