Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

kasipagan

No description
by

Gretchen Arranchado

on 28 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of kasipaganPanuto: Tingnan mabuti ang mga larawan.

kasipagan
pagtitipid
pagpupunyagi
1. Tinitiyak na maayos ang kalalabasan ng gawain.
2. Ibinibigay ang buong kakayahan, lakas at panahon sa gawain ng buong husay.
3. Hindi sumusuko hanggat hindi natatapos ang gawain.
4. Naglalakad imbis na sumakay kung malapit ang pupuntahan.
5. Hindi na kailangan na utusan pagdating sa gawain sapagkat mayroong pagkukusa.
6. Patuloy na sinusubukan na gawin ang gawain kahit na maraming beses na nagkakamali.
7. Nagbabaon na lamang ng pagkain kaysa bumili ng mamahaling pagkain sa kantina o sa
labas ng paaralan.
8. May oras lamang sa paggamit ng tv, computer, electric fan at iba pa.
9. Pinipilit na tapusin ang gawain kahit na nahihirapan.
10. Nagbibigay ng malasakit sa gawain.
11. Tinitiis ang pagod matapos lamang ang gawain.
12. Hindi umiiwas sa gawain lalo na kung nakaatas ito sa kanya.
13. Pagbili sa palengke kaysa mga malls.
14. Kahit maraming pinagdaraanang pagdurusa ay hindi tumitigil sa ginagawa.
15. Ginagamit lamang ang cellpone sa importanteng text at tawag.
pagtitipid
Natapos mo na ang gawaing bahay na nakatalaga sa iyo. Nakita mo ang iyong kapatid na
hindi pa niya natatapos ang pinapagawa sa kanya ng inyong ina sapagkat napakarami niyang takdang
aralin sa araw na iyon. Humihingi ng tulong sa iyo
ang nakababata mong kapatid na gawin muna kung
maaari ang gawaing bahay na nakatalaga sa kanya. Ikaw naman malapit naring matapos sa proyekto mo sa EsP. Ano kaya ang magiging tugon mo dito?
Ate, maaari ba
na ikaw muna
ang gumawa ng
pinagagawa ni
nanay?
Araw nang iyong sweldo, nakalaan na ang iyong pera sa mga gastusin mo sa bahay sa araw-araw. Ngunit bago ka umalis sa opisina
ay niyaya ka ng iyong mga katrabaho na
kumain sa labas at magsaya. Ano ang iyong gagawin?
Sumama ka na
sa amin.
Magsaya
naman tayo.
Hindi mo matapos-tapos ang iyong proyekto
sa TLE. Ilang beses kanang gumagawa ngunit
palagi kang nagkakamali. Naiinis ka na sapagkat nahihirapan ka na sa ginagawa mo. Nakita mo ang iyong mga pinasan sa labas na nagkakasiyahan. Tinawag ka nila at pilit na pinapapunta upang sumali sa kanila. Ano ang iyong gagawin.
Halika dito,
sumali ka na sa
kasiyahan
naming. Itigil mo
na yan.
Mga Tanong:

1. Ano-ano ang mga nabuo mong salita mula sa larawan? Pamilyar ka ba sa mga iyan?

2. Sa iyong palagay tinataglay mo ba ang mga iyan? Pangatwiranan.

3. Ano ang kaugnayan ng mga ito sa paggawa?
Panuto: Basahin ang mga sitwasyon at alamin kung ito ba ay naipamalas o hindi naipamalas sa pang-araw-araw na gawain
Sagutin ang mga sumusunod

1. Ano ang masasabi mo sa iyong gawain? Naging masaya ka ba sa kinalabasan ng iyong
sagot? Bakit?
2. Ano ang iyong natuklasan sa iyong sarili? Alin sa mga katangian ang iyong tinataglay?
3. Ano-ano ang indikasyon ng taong masipag, mayroong pagpupunyagi at marunong
magtipid? Ipaliwanag.
4. Paano makatutulong ang mga pagpapahalagang ito sa tao sa kanyang paggawa?
Ipaliwanag.
5. Ibahagi ang iyong sagot sa iyong katabi at pagkatapos ay sa buong klase.
Tugon sa sitwasyon ------> 5 puntos

Katatasan ------> 5 puntos
RUBRIC
Modyul 11: KASIPAGAN, PAGPUPUNYAGI,
PAGTITIPID AT WASTONG
PAMAMAHALA SA NAIMPOK
Full transcript