Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Relacje społeczne w realu. Dynamika grup społecznych w Cyberprzestrzeni.

praca zaliczeniowa z psychologi internetu
by

Weronika Garsztka

on 8 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Relacje społeczne w realu. Dynamika grup społecznych w Cyberprzestrzeni.

Relacje społeczne w realu. Dynamika grup społecznych w Cyberprzestrzeni. FACYLITACJA SPOŁECZNA napięcie wynikające z obecności innych osób i możliwości
oceny naszego działania, czego rezultatem jest lepsze wykonanie łatwiejszych zadań, lecz gorsze wykonanie zadań trudniejszych, nowych i słabo wyuczonych. PRÓŻNIACTWO SPOŁECZNE uspokojenie wywołane przekonaniem, że przebywanie
w grupie utrudnia ocenę indywidualnego działania; uspokojenie osłabia wykonanie zadań prostych, lecz ułatwia wykonanie zadań trudnych. DYFUZJA (ROZPROSZENIE) ODPOWIEDZIALNOŚCI fenomen polegający na tym, że wraz ze wzrostem liczby przygodnych świadków zmniejsza się poczucie odpowiedzialności za rozwój wypadków. POLARYZACJA GRUPOWA tendencja grup do podejmowania decyzji,
które są bardziej skrajne niż początkowe inklinacje członków. PRZESUNIĘCIE RYZYKA polega na ty, że grupy podejmują
bardziej ryzykowne decyzje niż jednostki. Czynnikami odpowiedzialnymi za myślenie grupowe są:
•silna spójność grupy,
•jej odizolowanie,
•silny przywódca mający poważanie w grupie,
•brak systematycznego poszukiwania i oceniania rozwiązań,
•funkcjonowanie grupy w stresie. MYŚLENIE GRUPOWE rodzaj myślenia, w którym bardziej liczy się dążenie do zachowania spójności i solidarności niż realistyczne uwzględnianie faktów, co w rezultacie może doprowadzić do błędów w podejmowaniu decyzji. MYŚLENIE GRUPOWE SAMOŚWIADOMOŚĆ skupienie uwagi na własnych
uczuciach, przekonaniach i wartościach. Kiedy będziemy mieć ograniczoną samoświadomość?
•gdy inni nie będą na nas zwracać uwagi,
•gdy będziemy stymulowani przez innych, co będzie nas rozpraszało, zmuszając jednocześnie do koncentracji na otoczeniu. „ZARAŹLIWOŚĆ” zjawisko polegające na szybkim rozchodzeniu się
wszelkich idei, poglądów czy emocji. Pojawia się wg Le Bona, ponieważ tłum jest podatny na sugestię, a jednostki skłonne do naśladowania innych. CHWILOWA AFILIACJA jednostka przeżywająca silne emocje,
(czemu towarzyszy zredukowanie dystansu interpersonalnego)
ma tendencje do łączenia się z grupą.
Przyłączenie się do innych znajdujących się w podobnej
sytuacji pozwala na zredukowanie poziomu negatywnych emocji
(np. strachu, złości, nienawiści) bądź zintensyfikowanie
pozytywnych (np. radości).Konsolidacja
(widowni) może mieć charakter pozytywny lub negatywny. KONFORMIZM zmiana w zachowaniu na skutek
rzeczywistego lub wyimaginowanego wpływu innych ludzi. INFORMACYJNY WPŁYW SPOŁECZNY wpływ innych ludzi, który prowadzi nas do konformizmu,
ponieważ spostrzegamy te osoby jako źródło informacji,
dające wskazówki dla naszego zachowania;
dostosowujemy się ponieważ wierzymy,
że cudza interpretacja niejasnej sytuacji
jest bardziej poprawna niż nasza. NORMATYWNY WPŁYW SPOŁECZNY – wpływ innych ludzi, który prowadzi nas do
konformizmu, ponieważ chcemy
być przez nich lubiani i akceptowani. im częstsze są kontakty z danym bodźcem,
tym jest on bardziej lubiany, czyli bodźce nam znane wzbudzają większą sympatię i uległość. Ludzie mają tendencję do pozytywnego wartościowania obiektów skojarzonych z własną osobą. Stąd podobieństwo np.:płci, rasy, postaw, imion – zwiększa sympatię, a ta sprzyja późniejszej uległości.
Zapamiętanie przez kogoś naszego imienia – wzbudza naszą sympatię, co zwiększa skłonność do zrobienia tego, o co nas prosi. Efekt ten pojawia się:
•w relacjach asymetrycznych, (gdy osoba zapamiętująca imię ma wyższą pozycję);
•gdy mają miejsce, co najmniej dwa spotkania,
a imię używane jest podczas drugiego z nich. EFEKT CZYSTEJ EKSPOZYCJI
/Roberta Zajonca/ Rozprzestrzenianie się pogłosek, niedostatecznie uzasadnionych, niesprawdzonych informacji.
Niepokój i podekscytowanie np. widzów przed rozpoczęciem widowiska, wraz z niepewnością, co do jego przebiegu sprawiają, że kibice są podatni na różnego rodzaju pogłoski rozpowszechniane przez innych uczestników widowiska. Zasady rozprzestrzeniania się pogłosek
•w miarę przekazywania informacja staje się coraz krótsza, przekazujący używają coraz mniejszej liczby słów (prawo niwelacji)
•w miarę rozprzestrzeniania się, pogłoska zyskuje coraz bardziej dramatyczny wyraz, mimo, iż zawiera coraz mniej szczegółów,
•treść pogłoski ulega przekształceniu zgodnie z oczekiwaniami członków widowni (prawo asymilacji),
•informacja podawana początkowo w trybie warunkowym, w trakcie przekazywania zmienia się w wiadomość pewną (prawo zanikania trybu warunkowego). „TARCIE” lub „MIELENIE” Nadawanie pewnemu obiektowi określonego znaczenia, co związane jest z odczuwaniem emocji pozytywnych lub negatywnych.
Symbol pozytywny – drużyna, z którą identyfikują się kibice,
Symbol negatywny – drużyna rywali, jej kibice, sędzia. Bodźce niezgodne z nastawieniem jednostki są blokowane
(tzw. BLOKADA SENSORYCZNA). Stąd kibic-fanatyk nie dostrzega fauli swojej drużyny, uważa, że rywale wygrali niezasłużenie – dzięki pomocy sędziego itp. SYMBOLIZACJA ANONIMOWOŚĆ Zatracenie swoich indywidualnych cech.
W efekcie jednostka nie obawia się kary czy odwetu za swoje zachowanie i ma poczucie uniezależnienia od zewnętrznych ograniczeń.
Anonimowość zapewniają np.: ciemne okulary, noszenie podobnych lub utrudniających identyfikację strojów (np.: kaptury, kurtki, szaliki). •wpływa na przeciążenie systemu sensorycznego jednostki, co utrudnia prawidłową analizę napływających informacji,
•powoduje ograniczenie wolności - niemożność poruszania się i uzależnienie od innych uczestników zbiorowiska,
•intensyfikuje reakcje, przejawiane przez osoby w typowych warunkach. Dyskomfort w tłumie będą odczuwały głównie:
•osoby odznaczające się np. wrogością w stosunku do innych,
•niskim poziomem poczucia bezpieczeństwa,
•wysokim poziomem lęku. NADMIERNE ZAGĘSZCZENIE DEINDYWIDUACJA utrata normalnej kontroli nad zachowaniem, co prowadzi do wzrostu impulsywności i patologiczności czynów.
Co takiego tkwi w deindywiduacji?
•zmniejszona odpowiedzialność (dyfuzja odpowiedzialności);
•utrata koncentracji na normach moralnych;
•obniżona samoświadomość. Grupa społeczna w realu w cyberprzestrzeni zbiór co najmniej trzech osób, którego członkowie współdziałają ze sobą na zasadzie odrębności od innych, w celu zaspokajania własnych potrzeb, charakteryzujący się trwałą strukturą i względnie jednolitym systemem norm i wartości. Bardziej charakter kręgu. Relacje okazjonalne, mogą być częste, bez większego wpływu na życie człowieka. Istnieją zalążki wzorów działań, norm, jednak instytucje kontroli są w nich słabe. Małe przywiązanie członków, brak potrzeby przekształcania kręgu w grupę. Kręgi służą rozmowom, nie ma tam miejsca ma silne więzi, jak w "paczce" znajomych, przyjaciół. Bibliografia Patricia Wallace "Psychologia Internetu"
David G. Myers "Psychologia społeczna"
Elliot Aronson "Psychologia społeczna: serce i umysł"
Full transcript