Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ZIEMIE POSKIE PO WIOŚNIE LUDÓW - powtórzenie klasa III

No description
by

Tadeusz Kondraciuk

on 24 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ZIEMIE POSKIE PO WIOŚNIE LUDÓW - powtórzenie klasa III

Ziemie polskie po Wiośnie Ludów POWTÓRZENIE Co było przyczyn a co skutkiem Powstania Styczniowego,
wskaż jedno i drugie. ą -KARANIE UCZESTNIKÓW POWSTANIA (KARA ŚMIERCI, WIĘZIENIE LUB ZSYŁKA NA SYBIR
-KONFISKATA MAJĄTKÓW
-BISKUPÓW PODPORZĄDKOWANO KOLEGIUM DUCHOWNEMU W PETERSBURGU
-LIKWIDACJA KLASZTORÓW
-LIKWIDACJA KOŚCIOŁA UNICKIEGO
-LIKWIDACJI INSTYTUCJI AUTONOMICZNYCH
-ZMIANA NAZWY KRAJU NA KRAJ PRZYWIŚLAŃSKI
- DOKONANO NOWEGO PODZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO (GUBERNIE)
-ROZPOCZĘTO RUSYFIKACJĘ W SZKOŁACH I URZĘDACH
-SZKOŁĘ GŁÓWNĄ ZAMIENIONO NA UNIWERSYTET CESARSKI -14 października1861 po manifestacjach patriotycznych wprowadzono stan wojenny
-Wiosną 1862 roku car powołał Rząd Cywilny z Wielopolskim na czele
-Przekształcenie przez "czerwonych" Komitetu miejskiego w Komitet Centralny Narodowy
-branka Wielopolskiego.
-Manifestacje pariotyczne Kiedy wybucha Powstanie Styczniowe i dlaczego wtedy? Jaki rodzaj walki zastosowano w Powstaniu Styczniowym i dlaczego ? Dlaczego powstanie upadło? Wskaż przyczyny W jakich rejonach odbyło się najwięcej walk i kto tam dowodził powstańcami? Jakie restrykcje zastosowano w stosunku do Polaków w zaborze pruskim. Jakich dziedzin życia dotyczyły? Zcharakteryzuj sytuacje po klęsce powstania styczniowego w Galicji? Jakie hasła głosili pozytywiści? Które z ziem polskich rowijało się najszybciej pod względem gospodarczym i dlaczego? Wymień partie lewicoweXIX w i ich przywódców Wymień partie prawicowe XIX w i ich przywódców Jako powstał ruch ludowy? Jakie skutki dla Polaków przyniosła Rewolucja 1905 r Kto był twórcą programu pozytywistów i jaki głosł hasła? Wymień twórców których działalność była oparta na historii -dlaczego? Wymień twórców,dzieła i hasła " Młodej Polski"
Full transcript