Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Koordinerede borgerforløb - Socialstyrelsen

Frokostmøde - september 2015
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 10 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Koordinerede borgerforløb - Socialstyrelsen

Maria
32 år
Sygedagpenge
Bipolær sindslidelse
Højt alkoholforbrug
Kæreste, der har alkoholmisbrug
To børn
Alexander
Mathilde
Fire år
Går i børnehave
Taler ikke rent
Ti år
Går i skole
Har koncentrationsbesvær
Far til børn
Psykiatrisk center
Egen læge
Klasselærer
Skolepsykolog
Kontaktpædagog
Talehøre-pædagog
Børne-familie-sagsbehandler
Sagbehandler i jobcenter
Sagsbehandler i socialafdelingen
Privatpraktiserende psykiater
Initiativer målrettet koordinerede og
sammenhængende borgerforløb

På trods af gode
intentioner og hårdt
arbejde er koordine-
rede borgerforløb
fortsat en
udfordring!
Hvad er koordination?
Tidsmæssigt
Indholdsmæssigt
Hvad er god koordination?
Kravene til koordinering kan indfris ved at udvikle:
Fælles viden om og fælles accept af målsætninger for indsatsen
Modeller til entydig placering af handleansvar
Informations- og kommunikationssystemer, der er tilgængelige for alle relevante parter
Fælles planlægningssystemer
Fælles mål
Hvorfor al den snak om koordination?
Gustafsson and Richardson (1979)
New Public Management og Governance
Sektorrationalitet
Koordineret rationalitet
Decentraliseret rationalitet
Ikke noget nyt
Effektivitet
Borgere som kunder
Af-bureaukratisering
Konkurrence
Fragmeneteret og specialiseret offentlig forvaltning
Hvad kan I gøre, for at assists bliver belønnet hos jer?
Koordination =


God koordination =
Inpsiration fra et Ishockeybegreb:
Assisting
Ordo: "En række af tråde i en væv"
www.servicestyrelsen.dk/koordinerende
Få mere inspiration her:
- at sam-ordne
- Det faglige fokus
Sprog og proces
Hvordan håndteres de fire krav?
Bottom-up-perspektiv
Handelvejledninger
Lovkrav
Ikke at komme i vejen for andres mål
At gøre andre bedre - at støtte andre i at nå deres mål
Koordinationsprojekter i SUS
2006
Bedre Tværfaglig Indsats
Koordinerende sagsbehandler på handicapområdet
Den Koordinerende Kontaktperson - Københavns Kommune
Fremskudt sagsbehandling
2009
2011
2012
Koordineringsredskaber i indsatsen for mennesker med dobbeltproblematik
Et infokort udleveres til borgere, der har behov for støtte til at huske mødeaftaler med kommunen. På kortet fremgår det, hvornår borgeren har det næste møde med en medarbejder i Frederiksberg Kommune. Det fremgår desuden, hvem mødet er med, og hvad det handler om.
Infokortet har til hensigt at skabe tryghed og forudsigelighed for borgeren. Kortet giver ikke hurtigere eller anderledes adgang til forvaltningen, men har udelukkende en informerende funktion.
Koordination og faglighed for borgere med personlighedsforstyrrelser i Frederiksberg Kommune
- Koordination på tværs af social og sundhed, misbrug og psykiatri, kommune og region!
BTI-netværk
BTI-Allerød
BTI-Ballerup
BTI-Gentofte
BTI-Fanø
- at sikre, at der ikke er noget, der kommer på tværs
Koordination - en faglig kompetence
Arbejdsgangsbeskrivelser
Ledelse - på tværs
Mødeledelse og processtyring
At (aner)kende hinanden
www.kk.dk/dkk
www.frederiksberg.dk/Borger/Social-og-handicap/Psykiatri/Koordination-og-faglighed.aspx
Skabe og formidle overblik
Borgerlog
2014
Full transcript