Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sligro - oktober 2014

No description
by

HOBIJ Pioneers at work

on 10 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sligro - oktober 2014

"Wij zoeken een partner die met ons
meedenkt en blijft denken
om de invulling van de flexibele schil
continue te optimaliseren,
zowel qua invulling, kwaliteit, continuïteit als qua kosten".
Sligro:
‘Vind de balans’
geldt ook voor de
intensieve samenwerking tussen Sligro en HOBIJ.

In co-creatie willen we graag de
efficiëntie en effectiviteit van de inzet van flex verder optimaliseren.
HOBIJ als professional hoort hierbij voorop te lopen.
Onze visie ten aanzien van de inzet van flex:
DNA: de juiste match
a. Passie en energie om van ‘good tot great’ te komen
b. Economisch en maatschappelijk rendement gaan hand in hand
c. Winst maken geen doel op zich, maar als gevolg om de beste te willen zijn
d. Groene bloed - Sligro = compatibel met blauwe bloed - HOBIJ

Een goed voorbeeld van een Brabants familiebedrijf.

1500 flexkrachten werkzaam bij toonaangevende opdrachtgevers uit de food en logistiek.

Snelle inzet van gemotiveerde Nederlandse en
Euroflexkrachten.

Kennis van toepassing van de CAO Groothandel in Levensmiddelen.

Grote flexibiliteit en deskundigheid.

Volledige ontzorging.

En ....
HOBIJ: de perfecte samenwerkingspartner
HOBIJ eerste uitzendbureau in Nederland dat door flexkrachten is benoemd tot Great Place To Work!
De Succesfactor - RTL7
Certificeringen HOBIJ
"We willen onze samenwerking met Sligro graag upgraden
'to the next level'
.

Op deze wijze

maken we onze
samenwerking futureproof."
- Han van Horen (Directeur HOBIJ)
Ontzorging in werkgeversrol
Balans vinden tussen:
Proces- en kwaliteitsoptimalisatie:

Verdere kostenbeheersing:
Inzet extra FTE's.
Beschikbaar stellen extra software.
Verloning via sector 20: Haven en logistieke bedrijven.
Verhoging van de leeftijdsmix.
Centralisatie; verlaging kosten subleveranciers.
Werving & wervingsgebieden
Proces en werkwijze: Doorlooptijd
Huisvesting HOBIJ
Vervoer voor flexwerkers
Partners in goed werkgeverschap
Realtime inzicht in de planning van flexkrachten voor beide partijen.

Planning over Sligro vestigingen heen.

Inzetbaar voor alle afdelingen en voor flexkrachten van andere leveranciers.

Sligro wordt ontzorgd.
Planning
"Implementatie nieuwe software met uitgebreide functionaliteit voor beheersing bedrijfsprocessen"
Werving voor euroflex uit Polen, Hongarije, Litouwen / Letland.

Werving op Nederlandse arbeidsmarkt

Zorgdragen voor 100% invulling van alle aanvragen.

Selectieproces
Opleiding, Never Stop Growing & begeleiding
Afstemming HR-management op schillenmodel.

Introductie nieuwe beoordelingssystematiek en loopbaansysteem conform schillenmodel.

Inzet andere HR tools voor Sligro Pool.
Eerder benoemde inzet van jobcoaches.

Uniformeren van werkwijzen over de vestigingen heen.

Migreren uitzendkrachten naar payroll HOBIJ.

Back-up bureaus selecteren.
Ontzorging op organisatieniveau
Verantwoordelijk voor 100% van alle aanvragen.
Het waar nodig inschakelen van andere, vooraf geselecteerde leverancier(s) door HOBIJ.
Bediening van alle locaties. Verwachting is 95% van alle aanvragen in te kunnen vullen.
Master Vendor
HOBIJ enige aanspreekpunt namens de geselecteerde uitzendleveranciers.
Ontzorging door krachtige communicatie
Implementatie communicatieschema waaronder introductie tweejaarlijkse presentatie en andere backup processen.

Evalueren huidige KPI’s en indien nodig finetunen.

Overnemen communicatie met backup partijen.
Bedrijfs- en functiespecifieke werving en selectie.
Managen van verwachtingen.
Referentieonderzoek, taal- en rekentest, VOG.
Zelf opleiden en testen flexkrachten in het buitenland voor logistieke functies.
Uitgekiend flexpoolbeleid, op- en afschakelen 24/7

'Troepen' paraat door flexpoolcontract

Werving en selectie op continue basis
Inzet Nederlandse taalles en andere opleidingsmogelijkheden voor medewerker Sligro pool.

Uitvoeren medewerkertevredenheidsonderzoek (jaarlijks).

Coaching on the job:
Volgens schillenmodel

Kostenneutrale huisvesting

Kwaliteit huisvesting op hoog niveau door:
eigen service- en maintenancedienst,
huisinspecteurs,
schoonmaakteam,
veiligheidsvoorzieningen.
MVO & goed werkgeverschap: huisvesting zo dicht mogelijk bij werkplek.

Beschikbaar stellen van gratis vervoer, of o.b.v. vergoeding.
aanstellen jobcoaches Amsterdam, Venray, Berkel & Rodenrijs;

performancemanagement richting flexkrachten.
Inzet van manager Proces & Innovatie.
Flexkrachten Sligro pool beschikbaar stellen tegen een payrolltarief na 1040 uur.
Stroomschema planning Plan4Flex
Werkwijze:

- Medewerkerstevredenheidsonderzoek
- Formeren werkgroep GPTW
- Brainstormsessie met 50 flexkrachten
- Uitkomsten vertalen naar projecten, zoals:
> mogelijkheid tot
opleiding of cursus
> informatieverschaffing
> Activiteiten en feest
Optie 1: Totale ontzorging
Optie 2: Gedeeltelijke ontzorging
Sturen op optimale flexschil.
Implementatieonderdelen
Invoeren nieuwe tariefstructuur (bij aanvang contract).
Implementatie planningssysteem.
Implementatie PEP urenregistratie.
Aanstellen jobcoaches.
Uitvoeren medewerkerstevredenheids-onderzoek (jaarlijks).
Back up bureaus selecteren.
Werving Nederlandse arbeidsmarkt inrichten voor SFG.
Migreren uitzendkrachten naar payroll HOBIJ.
Introductie nieuwe beoordelings- en loopbaansysteem conform schillenmodel.
Inzet Nederlandse taalles en andere opleidingsmogelijkheden voor flexkrachten in de “Sligro-pool”.
Inzet HR tools voor flexkrachten in "Sligro-pool".
Uniformeren van werkwijzen over de vestigingen heen.
Implementatie communicatieschema w.o. tweejaarlijkse presentaties.
Uitvoeren backoffice processen back-up partijen
Overnemen communicatie richting back up partijen.
Evalueren en indien nodig aanpassen KPI’s.
Vaststellen optimale inleenvolume per kostenplaats en sturen hierop.
Migratieplan

Het
hoofddoel
van het migratieplan is het waarborgen van de continuïteit van de operatie bij Sligro.

Subdoelen:
• Tijdige en correcte informatievoorziening richting de flexmedewerkers en daarmee zo veel
mogelijk onzekerheden wegnemen.
• Tijdige en correcte aanlevering van de flexstatus van de flexkrachten door ander(e)
bureau(s).
• Tijdige en correcte invoer van personeelsgegevens in de systemen van HOBIJ, zodat de
eerste verloning foutloos verloopt.
• Extra aandacht voor begeleiding van deze flexmedewerkers in de eerste maand dat ze
voor HOBIJ werken.
• Extra flexmedewerkers achter de hand, voor het geval er ongewenste uitstroom
plaatsvindt onder de gemigreerde flexmedewerkers.
Full transcript