Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Huseby skole - en kollektivorientert skole.

No description
by

Heidi Berge

on 10 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Huseby skole - en kollektivorientert skole.

UIU
Ledelsen:
Pedagogisk personell:
Lærere
Spes.ped. koordinatorer
Barnevernspedagog
Miljøarbeider
Lærlinger og studenter
Andre ansatte:
Skolesekretær
Helsesøster
Vaktmester
Renholdere
IKT-personell
Praksisplasskandidater
LærlingerOrdenselever
Tillitselever
Elevrådet
Brukerråd
Ungdomsråd (områdeløft)
Ungdommens bystyre
Huseby skole
- en kollektivorientert skole
Rektor:
Inger Hilstad
Fagleder/IKT-ansvarlig 8. trinn:
Frank Robert Mæhla
Fagleder/mottakskoordinator 9. trinn:
Merethe Berg Ødegaard
Fagleder/Rådgiver 10. trinn:
Iren Rambraut
Hva er UIU?
Ressurslærere
Ressursteam
Pedagogisk personell
UIU - Huseby skole:
Elevene:
Kilde: Udir: Plan for skolebasert kompetanseutvikling
på ungdommstrinnet 2013-2017, Mai 2013
Metoder:
- Lesson study
- Kollegaveileding
- Gallery walk
- UIU Cafè
- Teori/Bakgrunnsdokument
- Kurs


Praktisk, variert og relevant undervisning
Lesing
Skriving

- Skriveplakaten
- Ulike skrivestrategier: tankekart, disposisjoner, modellere, skrive i ulike fag.
Klasse - og læringsledelse
Faglig samarbeid
Deling
Skole - hjem
Visjon
Lesing er en prosess i ulike faser

Regning
- Regning som grunnleggende ferdighet
- Regneplakaten

Vurdering for læring
- Fremovermeldinger
- Vurderingskriterier
- Prøver
- Tekster
- Logg
- Tentamen
- Eksamen
IKT
- Verktøyopplæring
- Som hjelpemiddel i fagene
- Som redskap til kildebruk
- Som redskap til lesing, skriving og regning
Ordensregler
Trivselsregler
Trivselsledere
Elevsyn
- Læringssyn
- Orden og oppførsel - oppfølging av anmerkninger
- Forventninger
- Oppfølging av fravær
- Elevsamtaler (formell/uformell)

Struktur i undervisningen
- Oppstart
- Mål for timen
- Avslutning
Fagseksjon
- tvers av trinn
- fagpar på trinn
Fagpar
- Trinn
- Årsplaner - temaplanlegging
- Felles planlegging av timer
- Deling av elever
Lokale læreplaner
Temaplaner
- På trinn
- Tverrfaglig arbeid
Idétavle
Kafé
UIU - ting
- i fellestiden
- deling av opplegg
TV - infokanal
Info fra kurs
It's learning
- Rom for ansatte
- Deling av faglige opplegg
Utviklingssamtale
Lærer - foresatt - elev
- Halv dag; elevene arbeider med oppgaven de får i forhold til kontaktsamtalen.
- Presentasjon av eleven selv
- Om egen læring, utvikling og mål.


- Meldeboka - oppfølging av fravær og orden og oppførsel.
-


Foreldremøter
- Fast innhold på trinn
- Info fra Rektor, faglærere, rådgiver
Hjemmeside
It's learning
- Info ut til foreldre
- I alle fag
- Tema på trinn
- Fagseksjoner

- Kort informasjon i fellestid fra lærere som har vært på kurs.
- Informasjon til alle, så vi får delt det noen får faglig påfyll av.
- Informasjon ut til lærere og elever
- deling av undervisningsopplegg/metoder.
- fokus på praktisk og variert undervisning ved bruk av de grunnleggende ferdighetene.
- på personalrommet
- synlig for alle
Full transcript