Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Cultura Audiovisual

Presentació sobre què és la Cultura Audiovisual, com a matèria de la Modalitat de Batxillerat Artístic. Feta per Raquel Avellaneda, Arnau Pont, Helena Ruiz i David Sánchez.
by

David Sánchez Bañeres

on 8 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Cultura Audiovisual

Proliferen les noves tecnologies i augmenten els missatges de caràcter visual i audiovisual.

'El medi és el missatge' Marshall McLuhan L’objectiu de la matèria radica en desenvolupar una mentalitat crítica i reflexiva enfront d’aquesta nova realitat cada cop més palpable. La matèria ofereix a l’alumne conceptes, llenguatge i procediments bàsics del món de la imatge i dels medis de comunicació. Una eina per l’anàlisi complet i amb una base de coneixement que doni veracitat a les seves conclusions.
Alhora que la matèria, aprofitant la seva relació amb els medis comunicatius, podem desenvolupar coneixements d’altres matèries o altres factors de l’alumnat com l’educació en valors i les actituds ètiques. Objetius Continguts Competències Criteris d'avaluació Referències bibliografiques Conèixer la història i les utilitats del medi fotogràfic i audiovisual. Alhora que la seva relació amb el medi cultural, social, artístic i comunicatiu.

Conèixer i emprar amb propietat el llenguatge visual i audiovisual, alhora que ser capaç d’analitzar i descriure amb aquesta terminologia, les obres audiovisuals.

Identificar i analitzar aspectes estètics, expressius i tècnics dels medis de comunicació per interpretar l’obra audiovisual.

Emprar la tecnologia apropiada en la producció d’obra audiovisual, tant fixa com mòbil.

Creativitat, inventiva i innovació en la creació d’obra audiovisual, i aplicació de la mateixa en l’expressió de les pròpies idees. Tot aplicant els coneixements assolits a classe per realitzar projectes, desenvolupant diferents dinàmiques de treball, tant individual com col·lectiva, de forma planificada i responsable.

Desenvolupar la capacitat crítica amb fins selectes respecte als productes audiovisuals, especialment en els camp de la publicitat, rebutjant estereotips, tant com a creador/a-productor/a del missatge i com receptor/a.

Respectar l’espai de treball i els materials, fent un us apropiat dels mateixos, alhora que es respecta la normativa interna del centre. Imatge tecnològica fixa: Identificació dels elements bàsics del llenguatge fotogràfic i el seu anàlisi.

Imatge tecnològica en moviment: Identificació dels elements bàsics del llenguatge cinematogràfic i el seu anàlisi.

Fotografia i imatge audiovisual al llarg del temps: Història de la fotografia, classificació i característiques dels gèneres fotogràfics, anàlisi de les noves possibilitats tècniques i estètiques, i impacte de la televisió i la publicitat.

Art, informació i comunicació a la cultura audiovisual: Metodologia de l’anàlisi ideològic i funcional de les imatges, distinció entre imatge natural, creada i registrada, anàlisi de la dimensió estètica i lúdica dels productes audiovisuals i definició d’icona, símbol i signe.

Cultura audiovisual i societat contemporània: Dimensió tècnica, artística i social de la publicitat des de la imatge estereotipada a la denúncia social, reflexió sobre la llibertat d’expressió i els drets dels consumidors i possibilitats professionals de la fotografia i dels medis audiovisuals en l’actualitat. Comunicativa: Assegurar-se de que l’alumne adquireix coneixement i capacitat d’utilització dels processos de creació, producció, distribució i exhibició de l’obra visual i audiovisual, així com a quin públic es dirigeixen i el context de recepció dels productes i creacions visuals i audiovisuals.

Sensibilitat estètica: Desenvolupament de la percepció de les qualitats plàstiques i emotives de l’obra visual i audiovisual, permetent identificar els valors sensorials, formals i expressius dels mateixos, propiciant així un estímul de noves sensacions, que generen a la vegada una configuració de noves formes de projecció de la pròpia sensibilitat en l’alumne.

Creativitat artística: Capacitat de l’alumnat de gestionar el seu propi imaginari visual i audiovisual, proporcionant un auto-coneixement.

Cultural-artística: Capacitat de conèixer, comprendre, apreciar i saber analitzar en els seu context social i cultural les diverses produccions visuals i audiovisuals, ajudant al desenvolupament de la interpretació, reflexió i l’actitud crítica, i a la vegada contemplar les obres com manifestacions de valors ideològics i culturals. Competències interdisciplinars Comunicativa: Des del punt de vista del qual l’alumne desenvoluparà diferents mètodes i sistemes per comunicar-se o exposar les seves obres, arguments, etc., ja sigui des d’un mode verbal o a través de les TIC, adquirint a més a més una actitud comunicativa basada en el respecte cap a un model assertiu.

Personal i interpersonal: La realització de projectes collectius o individuals fomentant a la vegada un desenvolupament de la capacitat de collaboració o de donar i rebre ajuda, amb la qual s’incrementa la capacitat de convivència i treball en equip, molt útil per la vida en societat.

Recerca: Per la realització dels diferents projectes, l’alumnat es deurà nodrir d’informació, i e més d’una ocasió, aportar una base pròpia a la classe, per al què aquesta assignatura contribueix a educar a l’alumne en una autonomia informativa, que emprarà així mateix en altres assignatures que sollicitin treballs semblants. Ser capaç d’identificar els avenços tecnològics i estètics en la producció audiovisual al llarg de la història.

Conèixer les característiques bàsiques del llenguatge audiovisual podent fer-les servir per la lectura, l’anàlisi i la valoració de les diferents obres.

Diferenciar les funcions dels mitjans comunicatius, així com les creacions informatives de les purament estètiques.

Saber utilitzar els propis recursos en la creació audiovisual amb fins concrets, respectant les dinàmiques de treball en grup i individuals.

Analitzar l’obra audiovisual dels mitjans de comunicació a través de les característiques de cada gènere i estereotips.

Ús correcte de la terminologia pròpia de la matèria i desenvolupament de la creativitat a partir de la valoració de l’obra audiovisual com manifest cultural i artística.

Adquisició d’un hàbit de respecte cap als espais i els materials emprats a l’assignatura, així com el coneixement de les sortides professionals relacionades amb els medis audiovisuals. AUGÉ, M. (1998). "El viaje imposible. El turismo y sus imágenes". Barcelona: Gedisa.

AUGÉ, M. (2001). "Ficciones de fin de siglo". Barcelona: Gedisa.

AUGÉ, M. (2005). "Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad". Barcelona: Gedisa.

BARTHES, R. (1989). "La càmara lúcida. Nota sobre la fotografia". Barcelona: Paidós Comunicación.

BENJAMIN, W. (1973). “<<Discursos interrumpidos>> en la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica". Madrid: Taurus Ediciones. pp. 17-59.

BERGER, J. (2000). "Modos de ver". Barcelona: Gustavo Gili.

BURCH, N. (2004). "Praxis del cine". Madrid: Fundamentos.

CASTELLS, M. (2009). "Comunicación y poder". Madrid: Alianza Editorial.

CURRAN, J.; MORLEY, D.; WALKERDINE, V. (1998). "Estudios culturales y comunicación". Barcelona. Paidós.

De la HOZ, S.; VICENTE, J. (2001). "Creación artística e identidad personal, cultura, psicoanàlisis y conceptos de naricismo en el siglo XX". Valencia: Institució Alfons el Magnànim.

EFLAND, A. (2004). "Arte y cognición". Barcelona: Octaedro.

EFLAND, A.; FREEDMAN, K.; STUHR, P. (2003). "La educación del arte multicultural en relación con la modernidad i la postmodernidad". A "La educación en el arte postmoderno". Barcelona: Paidós. pp. 131-155.

EPSTEIN, R.; FRIEDMAN, J. (1995). "El celuloide oculto". (DVD). Producció de Channel Four Films, Home Box Office (HBO), Sony Pictures Classics, Arte France Cinéma, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) i Telling Prictures.

GÓMEZ, J. (2008). "El amor en la sociedad del riesgo. Una tentativa educativa". Barcelona: El Roure (Colección Apertura).

HERNÁDEZ, F. (2007). "Espigador@s de la Cultura Visual. Otras narrativas para la educación de las artes visuales". Barcelona: Octaedro.

HERNÁNDEZ, F. (2010). "Educación y Cultura Visual". Barcelona: Bolsillo Octaedro.

MARTÍN, M. (2005). "El lenguaje del cine". Barcelona: Gedisa.

SÁEZ, J. (2009). "Marató d’<<Arròs covat>> – 1a Temporada" (en línia). Barcelona: TV3. Disponible a: http://www.tv3.cat/videos/2886930/Marato-dArros-covat---1a-temporada. [Consultat 25 gen 2013].

SATRAPI, M.; PARONNAUD, V. (2007). "Persépolis". (DVD). Producció de 2.4.7 Films, France 3 Cinéma i The Kennedy/Marshall Company (França). (Distribuïdora espanyola Vértigo Films).

SHINER, L. (2004). "La invención del arte. Una historia cultural". Barcelona: Paidós.

SONTAG, S. (2007). "Ante el dolor de los demás". Madrid: Alfaguara.

VIDARTE, P. (2007). "Disgayland: fantasías animades de ayer y hoy". A "Actas del Congreso Masculinitats, Diversitat i Diferència" (en línia). Barcelona: Hartza. Disponible a http://www.hartza.com/disgayland.htm. [Consultat 31 gen 2013].
Full transcript