Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Introduksyon sa Makroekonomiks

No description
by

Marielle De Castro

on 26 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Introduksyon sa Makroekonomiks

Makroekonomiks
sinusuri ang mga salik na nagtatakda sa pambansang produksyon
pambansang kita
pinag-aaralan din ang kabuuang dami ng trabaho sa isang ekonomiya at ang pagpapatatag ng pambansang ekonomiya.
Makroekonomiks

UNANG MODELO
simpleng ekonomiya
pangunahing aktor ang sambahayan at bahay kalakal
Unang Modelo
Apat na pinagmumulan ng kita ng sambahayan:
Ikalawang modelo
Interdependence
sa sambahayan at bahay kalakal
IKATLONG MODELO
Ang paglago ng pambansang ekonomiya ay may tatlong pinagbabatayan:

pagtaas ng produksyon
produktibidad ng pamumuhunan
produktibidad ng mga gawain ng pamahalaan
Introduksyon sa Makroekonomiks
Aralin 18: Ang Pambansang Ekonomiya

Kung ang
maykroekonomiks
ay nakatuon sa
bawat indibidwal na presyo
, ang
makroekonomiks
naman ay tumitingin sa
kabuuang antas ng presyo
at kung
gaano kabilis o kabagal ito tumataas o bumababa
.
pamamaraan ng pamahalaan sa paglutas sa mga suliraning pang-ekonomiya.
IBA'T IBANG MODELO NG PAMBANSANG EKONOMIYA
Sambahayan
Bahay Kalakal
kokonsumo ng mga produkto
lilikha ng mga produkto
sambahayan:
tagabili
ng mga produkto
bahay kalakal:
tagalikha
ng mga produkto
iisa lamang
ang lumilikha ng produkto ay siya ring konysumer
Ang kita sa isang simpleng ekonomiya ay ang halaga ng produksyon sa isang takdang panahon.
IKALAWANG MODELO
SAMBAHAYAN
konsyumer
PAMILIHAN NG TAPOS NA PRODUKTO/COMMODITY
goods markets o commodity goods
PAMILIHAN NG SALIK NG
PRODUKSYON
factor markets
BAHAY KALAKAL
lumilikha ng produkto
kakayahang lumikha ng produkto
paggasta
kita
lupa, paggawa at kapital
input para sa produksyon
sahod, upa at tubo
pagbibili ng kalakal at paglilingkod
kita
interes
kita ng entreprenyur
renta o upa
pasahod sa paggawa
* sa pananaw naman ng bahay kalakal ang mga ito ay mga gastusin sa produksyon
umaasa sa isa't isa upang matugunan ang mga pangangailangan at kagustuhan
Dalawang paraan sa pagsukat sa kita ng pambansang ekonomiya:
(1) pamamagitan ng halaga ng gastusin ng sambahayan at bahay kalakal.
(2) pamamagitan ng kabuuang kita ng sambahayan at bahay kalakal.
naglalarawan ng produksyon ng pambansang ekonomiya
Ang paglago ng ekonomiya ay nakabatay sa pagtaas ng produksyon. Upang maitaas ang produksyon, kailangang marami ang magagamit na salik ng produksyon.
Isinasaalang-alang ng sambahayan at bahay kalakal ang kanilang mga
desisyon sa panghinaharap
.
Ikatlong Modelo
Ekonomiya kung saan ang pamahalaan ay lumalahok sa sistema ng pamilihan.
Ikaapat na modelo
PAMILIHAN NG TAPOS NA PRODUKTO/COMMODITY
goods markets o commodity goods
lumikha ng produkto
PAMILIHAN NG SALIK NG PRODUKSYON
factor markets
konsyumer
SAMBAHAYAN
BAHAY KALAKAL
paggasta
pagbibili ng kalakal at paglilingkod
kakayahang lumikha ng produkto
kita
input para sa produksyon
sahod, upa at tubo
kita
lupa, paggawa at kapital
PAMUMUHUNAN
PAG-IIMPOK
PAMILIHANG MARKET
(FINANCIAL MARKET)
hindi ginagamit ng sambahayan ang lahat ng kita para sa pamimili.
hindi lang pangkasalukuyang produksyon ang iniisip ng bahay kalakal.
Ang
pag-iimpok (saving)
at
pamumuhunan (investment)
ay naging mahalagang gawaing pang ekonomiya.
FINANCIAL MARKET
Pamilihang Pinansyal: bangko, kooperatiba, insurance company, pawnshop at stock market.
IKAAPAT NA MODELO
Ang kita ng pambansang ekonomiya ay maitatakda ng kabuuang gastusin ng sambahayan at bahay kalakal.
gastusin sa pamumuhunan ng bahay kalakal
kabuuang kita ng sambahay at bahay kalakal
kita ng sambahayan sa pag-iimpok
Ang paglago ng ekonomiya ay nakabatay rin sa paglaki ng pamumuhunan.
kailangang may sapat na ipon ang sambahayan
kailangang may sapat na dami ng bahay kalakal ang handang mamuhunan
PAMILIHAN NG TAPOS NA PRODUKTO/COMMODITY
goods markets o commodity goods
lumikha ng produkto
PAMILIHAN NG SALIK NG PRODUKSYON
factor markets
konsyumer
SAMBAHAYAN
BAHAY KALAKAL
paggasta
pagbibili ng kalakal at paglilingkod
kakayahang lumikha ng produkto
kita
input para sa produksyon
sahod, upa at tubo
kita
lupa, paggawa at kapital
PAMUMUHUNAN
PAG-IIMPOK
PAMILIHANG MARKET
(FINANCIAL MARKET)
PAMAHALAAN
PAGBILI NG KALAKAL AT PAGLILINGKOD
SWELDO, TUBO, TRANSFER PAYMENTS
nangungulekta ng buwis sa sambahayan at bahay kalakal
*Ang pamahalaan ay kabilang sa pulitikal na sektor.
*labas ang pamahalaaan sa usapin ng pamilihan
Sumisingil ng buwis ang pamahalaan para kumita.
Ang kita mula sa buwis ay tinatawag na
public revenues
.
ginagamit ng pamahalaan upang makalikha ng pampublikong paglilingkod
Ang kita ng pambansang ekonomiya ay maitatakda ng kabuuang gastusin at kita ng sambahayan, bahay kalakal, at pamahalaan.
Upang maging matatag ang ekonomiya, mahalagang makalikha ng positing motibasyon ang mga gawain ng pamahalaan.
IKALIMANG MODELO
PAMILIHAN NG TAPOS NA PRODUKTO/COMMODITY
goods markets o commodity goods
lumikha ng produkto
PAMILIHAN NG SALIK NG PRODUKSYON
factor markets
konsyumer
SAMBAHAYAN
BAHAY KALAKAL
paggasta
pagbibili ng kalakal at paglilingkod
kakayahang lumikha ng produkto
kita
input para sa produksyon
sahod, upa at tubo
kita
lupa, paggawa at kapital
PAMUMUHUNAN
PAG-IIMPOK
PAMILIHANG MARKET
(FINANCIAL MARKET)
PAMAHALAAN
PAGBILI NG KALAKAL AT PAGLILINGKOD
SWELDO, TUBO, TRANSFER PAYMENTS
nangungulekta ng buwis sa sambahayan at bahay kalakal
PANLABAS NA SEKTOR
export (pagluluwas)
import (pag-aangkaat)
Ikalimang Modelo
OPEN ECONOMY: bukas sa mangangalakal ang bansa
*nakikipagpalitan ng produkto
home economy
: pambansang ekonomiya
foreign economy
: may kaugnayan na ekonomiya
Full transcript