Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

“Povećanje učešća mladih u procesu donošenja odluka u opštin

No description
by

Igor Simić

on 19 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of “Povećanje učešća mladih u procesu donošenja odluka u opštin

Zakonodavni okvir opština na Kosovu
- Evropska povelja o lokalnoj samoupravi
- Zakon o lokalnoj samoupravi, br. 03/L-040
- Zakon o administrativnim granicama opština
- Zakon o finansiranju lokalnih samouprava
- Zakon o budžetu Kosova
STATUT kao najviši pravni akt opštine
Evropska povelja o lokalnoj samoupravi
- doneta od strane Saveta Evrope*
- decentralizacija
- demokratičnost
- učešće građana u procesu donošenja odluka
- neposredniji odnos opština i građana
- zabrana ograničenja nadležnosti opština
-
opštine moraju biti konsultovane od strane centralnih organa
- centralni organi vrše kontrolu zakonitosti akata
- ekonomska nezavisnost opština (finansiranje)
-
pravo opština na udruživanje
- NE MORA SE SVE POŠTOVATI!!!!
Zakon o lokalnoj samoupravi br. 03/L-040
- Inkorporirana rešenja iz Evropske povelje
- osnovne odredbe
- opština
- nadležnosti
- opštinske finansije
- unutaropštinska i međuopštinska saradnja
- zakonodavna i izvršna vlast
- opštinska administracija
- mehanizmi neposredne demokratije
- odnos centralnih i lokalnih organa vlasti
Opštinske nadležnosti
- izvorne

- poverene

- proširene
Skupština opštine Zvečan

- Zakonodavni okvir rada opština na Kosovu – 30 minuta

- Nadležnosti opština na Kosovu (izvorne, poverene, proširene) – 60 minuta

- Skupština opštine Zvečan

- Organogram opštine Zvečan – 60 minuta

- Budžet za 2017. godinu

a) lokalni ekonomski razvoj;
b) urbano i ruralno planiranje;
c) izgradnja i upotreba zemljišta;
d) realizacija i primena uredbi u pogledu izgradnje i kontrola građevinskih standarda;
e) zaštita životne sredine na lokalnom nivou;
f) pružanje komunalnih usluga;
g) vanredno stanje na lokalnom nivou;
h) predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje;
i)promocija i zaštita ljudskog prava;
j) pružanje javne primarne zdravstvene zaštite;
k) pružanje porodičnih i drugih socijalnih usluga;
l) javni smeštaj;
m) zdravstvena zaštita;
n) izdavanje licenci za privredne subjekte
o) imenovanje puteva, ulica i ostalih javnih mesta;
p) pružanje i održavanje javnih parkova i mesta;
q) turizam;
r) kulturne i slobodne aktivnosti;
s) sva druga pitanja koja izričito nisu van nadležnosti opština i sva ona pitanja koja nisu isključivoj u nadležnosti drugih vlasti.
a) vođenje katastarskih knjiga;
b) vođenje matičnih knjiga;
c) registracija glasača;
d) registracija firmi, poslovnih subjekata i izdavanje licenci;
e) raspodela naknada u pogledu socijalne pomoći (osim penzija) i
f) zaštita šuma na teritoriji opštine u skladu sa ovlašćenjima poverenim od srtane
g) Centralne vlasti, uključujući izdavanje dozvola za seču šume na osnovu propisa koje je usvojila Vlada;
Proširene nadležnosti:
- sekundarno zdravstvo - Severna Mitrovica, Gračanica, Štrpce
- visoko obrazovanje - Severna Mitrovica
- u oblasti kulture
- izbor komandira policijske stanice
Poverene nadležnosti:
GI "Srpska"- 18
PDK-1
Skupštinski odbori
Odbor za
politiku i finansije
Odbor za
zajednice
Konsultativni odbori
Skupštinske sednice
- Redovne
- Vanredne
- Hitne
Pozivnica:
1. Dvojezična je
2. Dostavlja se putem mejla ili putem kurira
3. Šalje se se sedam dana ranije, osim...
4. Lično se dostavlja ili preko odborničke grupe
Sadržaj pozivnice:
- Vrsta sednice (redovna ili ne)
- mesto i vreme održavanja
- dnevni red sednice
UZ POZIVNICU SE DOSTAVLJAJU I MATERIJALI

Izrada budžeta:
1. Budžetski cirkular
2. Predlozi opštinskih odeljenja
3. Predlog gradonačelnika
4. Javna rasprava
5. Razmatranje u Skupštini
LOAS
Obrazovni trening
"Imam pravo da znam!"
Full transcript