Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MESLEK HASTALIKLARI

No description
by

tahir ayne

on 8 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MESLEK HASTALIKLARI

MESLEK HASTALIKLARININ SINIFLANDIRMA ŞEKLİ
EN SIK GÖRLEN MESLEK HASTALIKLARI
*
Akciğer Hastalığı
*
Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları
*
Meslek Kanserleri
*
Dermatolojik Hastalıklar
*
Psikolojik Hastalıklardır
*
Gürültüye Bağlı İşitme Kayıpları
MESLEK HASTALIKLARININ SINIFLANDIRILMASI
MESLEKİ AKCİĞER HASTALIĞI
*
Asbestosis
*
Bissinozis
*
Silikosis
*
Kömür Tozu Hastalığı
*
Akciğer Kanseri
*
Astım
MESLEKİ KAS-İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLAR
*
Sırt-Bel Ağrıları
*
Birikimli Travma Hastalıklar
MESLEK HASTALIKLARI
Mesleki
Bulaşıcı Hastalıklar
*
Viral Hepatit
*
Şarbon
*
Amibiazis
*
Bruselloz
*
Salmonella İnfeksiyonları
*
Kuduz
*
Malaria
Fiziksel Etkenli
5510 sayılı SGK Kanunu Mad.14
Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya
yaptığı işin niteliğinden
dolayı
tekrarlanan
bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı
geçici veya sürekli hastalık
, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.
Etkene(Faktöre) Göre
*

Fiziksel Nedenli
*
Kimyasal Nedenli
*
Toz Nedenli
*
Biyolojik Nedenli
*
Ergonomik Nedenli
5510 sayılı SGK Kanunu
Etkilenen(Zarar Gören) Sisteme Göre
*
Mesleki Cilt
*
Mesleki Solunum Sistemi
*
Mesleki Kalp-Damar
*
Mesleki Sinir Sistemi
Mesleklere Göre
* Madencilerin
* Kaynakçıların
* Sağlıkçıların
* Boyacıların
meslek hastalıkları
hastalıkları
meslek hastalıkları
Kimyasal Nedenli
*
Arsenik
*
Organik Fosfor
*
Krom
*
Kurşun,
*
Solventler
*
Aldehitler
*
Cıva
*
Nikel,
*
Amonyak
Pnömokonyozlar ve Diğer Mesleki Solunum Sistemi Hast.
*
Slikozis
*
Asbestozis
*
Bissinozis
*
Kömür İşçisi Pnömokonyozu (KİP)
Mesleki
Deri Hastalıkları
*
Deri kanserleri
*
Kanserleşmeyen deri hastalıkları
*
Gürültü
*
Basınç
*
Titreşim
*
İyonize Radyasyon
*
Noniyonize Radyasyon
*
Termal Faktörler (Sıcak-Soğuk)
Silikosis
İlerleyen bir hastalıktır ve solunumu engeller.

Bu hastalığa
silica kristalleri
sebep olur ve bu maddeden en çok
madenciler
,
döküm işçileri
,
taş
,
kil
ve
cam işleyenler
etkilenir.
Kömür Tozu Hastalığı
Bu hastalığa
kömür tozları
yol açar.

Kömür madeni işçiler
inin yaklaşık %5’inin bu hastalığa yakalandığı tahmin ediliyor.
Akciğer Kanseri
Birçok belirtisi ve türü vardır. Kromatlar, arsenik, asbest, kloroeterler, radyasyon, nikel ve polinükleer aromatik hidrokarbon bileşikleri gibi maddeler bu hastalığa yol açar.

Birçok sanayi kolundaki çalışanlar
bu maddelerden etkilenmektedirler.
Astım
Bu hastalığa yol açan maddeler
hububat tozları
,
un
,
metaller
,
inorganik kimyasal maddeler
,
izosiyonat
,
enzimler
ve
mantarlar
dır.

Bu maddelerden tarım, üretim ve montaj gibi geniş bir alandaki çalışanların etkilendiği görülür
Bissinozis
Göğüste sıkışma, öksürük ve solunum yollarında tıkanıklık olur. Bu etkiler akut-kronik olabilir.

Bu hastalığa
pamuk
,
keten
ve
kendir
(kenevir) tozları sebep olur ve hastalık bu maddelerden en çok etkilenen
tekstil işçileri
nde daha sık görülür.
Asbestosis
Özel bir
tedavisi yoktur
. Hastalık 10-20 yıllık bir süre sonunda ortaya çıkar.

Asbestin yol açtığı bu hastalığa en çok
tersane işçileri
yakalanmaktadır.
Sırt-Bel Ağrıları
Sırt ve bel hastalıkları
en sık görülen meslek hastalıklarıdır ve toplam yaralanmaların yaklaşık %20’sini
(ABD'de son 20 yılda ödenen tazminat gerekçelerinin de %25’ini) oluşturmaktadır.

Başlıca sebebi
malzeme taşıma
nın uygun olmayan bir şekilde yapılması ve tüm vücudun
titreşim
idir.
Birikimli Travma Hastalıkları
Kas-iskelet sistemi hastalıklarının bu sınıfı, ortaya çıktığı anda yaralanmaya yol açmayan mikro travmaların çok sayıda tekrarı sonucu ortaya çıkar. Bu tekrarların etkileri vücutta birleşerek ciddi zararlara yol açabilir.

Tekrarlı
hareketler,
zorlayıcı
hareketler, vücut duruşundaki bozukluklar ve kısmi
titreşim
bu hastalıkların başlıca sebebidir.
TRAVMAYA BAĞLI MESLEK HASTALIKLARI
*
Travmatik Ölümler
*
Kopmalar
*
Kırıklar
*
Göz Kaybı
*
Kesikler
MESLEKİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI
KLİNİK – NEDENLERİ

İşyerinden kaynaklanan nörolojik (sinir) hastalıklarından birisi
kurşun
tozlarının neden olduğu kurşun zehirlenmesidir.
Cıva
gibi diğer ağır metallerden etkilenen kişilerde de benzer şekilde titremeler ortaya çıkar.
Karbon disülfitten
etkilenen çalışanlarda pencereden dışarıya atlama gibi garip davranışlar görülmüştür.
Dikkatini toplayamama, muhakeme, düşünme, hatırlama ve yapma kararları, sinir bozuklukları, kişilik bozuklukları, anormal davranışlar, reaksiyon zamanında ve algılamada olumsuz etkiler
oluşmaktadır.
Travmatik Ölümler
Trafik kazaları, düşmeler, endüstri araçlarının kazaları, darbeler ve elektrik çarpmaları.

Maden
,
tarım
ve
inşaat endüstrileri
bu tip iş kazaları sonucu ölümlerin en çok görüldüğü alanlardır.
Kopmalar
En sık
parmak kopması
şeklinde görülür.

Elektrikli el aletleri
ve
makinalar
başlıca sebepleridir.
Makina operatörleri
bu kazalara en çok maruz kalan çalışanlardır.
Kırıklar
Düşme
ve
darbeler
. Bir yerden düşme veya bir şeyin çarpması kırılmaların ana sebepleridir.

Şoförler
,
vasıfsız işçiler
ve
inşaat işçileri
kırılma ile sonuçlanan kazaların en çok görüldüğü çalışanlardır
Göz Kaybı
Göze metal, tahta veya cam parçası kaçması sonucu meydana gelir, bir kısmına da göze kaçan kimyasal maddeler neden olur.

Ağaç işleri
,
metal işleri
ve
tarım alanlarında çalışanlar
en çok etkilenenlerdir.
Kesikler
Parmak kesilmesi
, kol, bacak, baş, boyun ve boğaz kesilmeleri.

En çok
yiyecek ve içecek üreten
,
et işleme
ve
inşaat sektöründe
görülmektedir.
MESLEKİ İŞİTME KAYIPLARI
KLİNİK

İşitme kaybı, geçici veya sürekli olabilir. Çok yüksek şiddete bir kez dahi maruz kalmak, kalıcı işitme kayıplarına sebep olabilir.

Bununla beraber kalıcı işitme kayıpları genel olarak şiddetli gürültüye uzun süre maruz kalma sonucunda
iç kulaktaki duyu hücrelerinde oluşan kümülatif zedelenme
sonucu ortaya çıkar.
MESLEKİ CİLT HASTALIKLARI
KLİNİK – NEDENLERİ


Cilt hastalıkları,
kimyasal maddeler
, metaller, fiziksel etkiler ve çevre şartlarının etkisiyle ortaya çıkar.
Tahrişten
,
cilt kanserine kadar birçok çeşidi vardır
.

Bu hastalıklardan korunmanın temeli, cildi tahriş edici etkilerden korumaktır. Bu ise
uygun elbise
,
eldiven
,
cilt losyonları
ve
koruyucu kremler
kullanımı ile sağlanabilir.
MESLEKİ PSİKOLOJİK HASTALIKLAR

İşyeri koşullarının strese ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere sebep olduğu bilinmektedir.

Çalışma şartlarından kaynaklanan psikolojik rahatsızlıklardan bazıları uyku bozukluğu, ruhsal motivasyonda düşüş ve çalışma isteğinde azalmadır.

Stresin kişi üzerindeki etkileri strese sebep olan faktörler ve kişinin fiziksel ve psikolojik özellikleri ile de ilgilidir.
Full transcript