Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Diabetes gravidarum

Gestationele diabetes mellitus, Zwangerschapsdiabetes.
by

Maryam Shiri

on 5 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Diabetes gravidarum

Onderwijs 5 maart 2013

M. Shiri
Screening is aangewezen bij volgende risicofactoren:

-BMI > 30 kg/m2 voor de zwangerschap
-Polycysteus-ovariumsyndroom
-Eerste graads familielid met diabetes
-Etnische afkomst (Hindoestaanse, Marokkaanse en Turkse)
-Uitkomst eerdere zwangerschap
o        Geboortegewicht > 4000 gram
o        Intra-uteriene vruchtdood
o        Onverklaarbare doodgeboorte
o        Polyhydramnion Screening op GDM - Hyperplasie van de pancreatische beta cellen met toename insuline secretie.
- Nuchter milde hypoglycemie
- Postprandiale hyperglycemie en hyperinsulinemie
- Progressieve insuline resistentie thv de cellen.
--> Dit om postprandiaal voldoende glucose toevoer naar de foetus te verzekeren.

-Overwegend in het derde trimester.

Agv werking placentaire hormonen als chorionic somatomammotropin (hCS), prolactine, progesteron en oestrogeen. Fysiologische adaptaties tijdens de zwangerschap Zwangerschapsdiabetes/diabetes gravidarum is elke vorm van hyperglykemie die tijdens de zwangerschap wordt ontdekt, onafhankelijk van het feit of deze afwijking na de zwangerschap weer verdwijnt.

GDM komt in ongeveer 3-5% van alle zwangerschappen voor. Definitie en incidentie GDM - Glucose diffundeert transplacentair naar de foetus.
- Maternaal insuline gaat NIET transplacentair.

Dus

Maternale hyperglycemie --> foetale hyperinsulinemie.

Foetaal insuline functioneert vooral als groeihormoon en speelt slechts een beperkte rol in de foetale glycemiecontrole. Foeto-maternale transmissie In het eerste trimester + 1 van deze RF = glucose prikken Bij een negatief resultaat wordt de test herhaald tussen 24 en 28 weken

= het ideale screeningsmoment

--> diabetogeen effect is dan manifest aanwezig
--> nog voldoende tijd voor therapeutisch effect NB: In de praktijk worden al te vaak nuchtere of random glucose waarden geprikt.

Reproduceerbaarheid, sensitiveit en specificiteit van deze testen is niet bewezen! Na een maand OGTT herhalen GPT: OGTT: Diagnostiek naar GDM Verricht op indicatie:
-Macrosomie
-Polydramnion

Diagnose van GDM altijd een OGTT vereist! • Minimaal een dag normaal eten (geen koolhydratenbeperking).

• Nuchter na 0.00 uur wordt bloedglucose bepaald. -Diabetes gravidarum in eigen voorgeschiedenis Bij vrouwen met een GDM in de voorgeschiedenis raadt de NVOG aan om ook bij 16 weken al een OGTT te verrichten.

Bij een normale uitslag dient alsnog een OGTT te worden herhaald bij 24-28 weken. 1) Dieetadvies bij de diëtist
2) Minimaal 2x per week 7 punts dagcurves bepalen met bloedglucose - meter
3)Deze waarden doorbellen naar de diabetes verpleegkundigen
4) 6 wekelijkse afspraak bij de endocrinoloog
5) Pte wordt op de wekelijkse MDO op dinsdag besproken Behandeling Dieet moet binnen de weken na start effect hebben op de glucose-regulatie

Dwz:

nuchter glucose < 5,3 mmol/L
postprandiale 1 uurswaarde < 7,8 mmol/L
capillair bepaald Indien geen aanwijzing voor overige pathologie, kan begeleiding verder gezet worden in de eerste lijn Indien niet voldoende onder controle met dieet: Glucose verlagende medicatie:

Gouden standaard is nog steeds insuline

Tot 36 weken AD kan er met insuline gestart worden

Dmv continu subcutane insulinetoediening (= pomp) wordt de fysiologische secretie benadert Wat met orale antidiabetica? Metformine
Glibenclamide (Sulfonylureumderivaat) Uit meerdere RCTs blijkt dat er een vergelijkbare glucose-regulatie en zwangerschaps-outcome is in vergelijking met insuline

Echter nog geen lange termijn follow up gegevens.

NVOG:
Enkel te overwegen vanaf het tweede trimester.
Bij specifieke patiënten-populatie (sterke niet-compliantie, beperkte geestelijke vermogens, taalbarrière)
Als additief middel bij hoge insuline behoefte Screening en diagnose Complicaties
> 50% van de zwangeren met GDM ontwikkelt later DM type II

Verhoogd risico op het ontwikkelen van het 'Metabool Syndroom' (Dyslipidemie, Hoge tensie, Centrale obesiteit, Microalbuminurie)

Er is geen evidentie dat het behandelen van GDM tijdens de zwangerschap dit risico verlaagt Maternaal Obstetrisch Hypertensieve aandoeningen

Schouderdystocie agv macrosomie

Kunstverlossingen: 30% van GDM zwangerschappen eindigt in sectio (vs 16% nl populatie)

Preterme arbeid

Postpartumhemorragie Perinataal Congenitale afwijkingen: vnl cardiale afwijkingen

Perinatale mortaliteit: vnl plotse intra-uteriene sterfte is vooral voorkomend bij macrosome foetus; piek rond 38 weken AD; meestal obv placentaire insufficiëntie (maternaal vasculaire en renale dysfunctie) Partus Bij GDM onder behandeling met insuline en bij DM type II:

inleiding van de baring bij AD 38 weken Glycemie-controle tijdens de bevalling Streef naar glucose-waarden van 4 tot 8 mmol/L
Dmv continue infusie van glucose 5% en kortwerkende insuline
Dosering optitreren op geleide van de 1 a 2 uur gemeten plasmaglucose-spiegels

Ter voorkoming van maternale ketoacidose als neonatale hypoglycemie Post partum Binnen enkele minuten na het afnavelen: normalisering van de insuline gevoeligheid
Infusie snelheid van de insuline halveren direct post-partum
CAVE: hypoglycemie bij pte die ook borstvoeding geeft of pte die weinig orale voeding heeft gekregen (vb bij sectio)
Glucose verlagende medicatie kan gestaakt worden post partum
Zes weken post-partum glucose-controles verrichten ter uitsluiting van persisterende hyperglycemie.

Jaarlijkse controle van de glucose bij de HA Bij de post-partum controle:

Geef de noodzaak aan van een preconceptioneel consult bij hernieuwde zwangerschapswens. GESTATIONELE DIABETES MELLITUS (GDM) Bron:
- NVOG Richtlijn 2010
- Protocol Maasstadziekenhuis (DKSE)
- Heineman obstetrie en gynaecologie
- Williams Obstetrics 2007
Full transcript