Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Epiek in de middeleeuwen

Inleiding
by

Stefan Flipkens

on 10 May 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Epiek in de middeleeuwen

Kunst moet HOUVAST bieden:
“nutscap ende vermaeck/waerheit”
hierNUmaals:
materiële onzekerheid!
hierNAmaals
Wat na dat ellendige leven?
Morele onzekerheid!
De penibele situatie van de middeleeuwse mens liet niet toe zomaar wat kunst voor lol en vertier te maken…
1. De belerende functie
De functie van (verhaal)kunst in de middeleeuwen
2. De sociale functie
3.Via
“het SCHONE”
:
schoonheid is een af-
spiegeling van “het goede”

Voorbeeld

De Natureingang in lit.:
een verhaal beginnen met
een natuurbeschrijving staat symbool voor rust, orde, goedheid
1. Via
VERLEDEN
want
dat is GEZAGHEBBEND

Voorbeelden
Verroest zwaard in rechtszaak “Beatrijs”: “ic heb mijn verhaal van een oud gedaghet man”
Kunstenaar anno 2000:
margefiguur die vanaf zijlijn naar mij. kijkt
Vroeg-middeleeuwse standenmaatschappij
De kunstenaar staat centraal binnen zijn stand: hij behandelt niet zijn persoonlijke probleempjes maar de onderwerpen die zijn gemeenschap aanbelangen. Hij is a.h.w. de SPREEKBUIS van zijn stand.
Centrale onderwerp.:
de relatie mens-God:
idem
Centrale onderwerp:
de relatie leenheer-leenman: propaganda om trouw te blijven
Qui laborat
Qui orat
Qui pugnat
Sinds einde 20ste eeuw met opkomst
Postmodernisme:
alles is al eens
gezegd en gedaan: recyclART
Vanaf
Romantiek
komt ORIGINALITEIT
echt centraal te staan: kunst als de
“allerindividueelste expressie van
de allerindividueelste emotie”
In de
renaissance
krijgen we de opkomst van
meer INDIVIDUALISME; schrijvers gaan onder invloed van het humanisme hun naam bij de tekst zetten
De kunstenaar cijfert zichzelf
weg ten dienste van stand:
hij blijft vaak ANONIEM
Vb. Karel, Arthur, Reinaert
Het originaliteitsprincipe bestond
niet: de bouwstenen van middel-
eeuwse kunst zijn dezelfde, het
kunstwerk telkens (lichtjes) anders
Actuele kunst
Postmoderne kenmerken

Gevoel van
versplintering;
wereldbeeld is onoverzichtelijk en chaotisch geworden (bvb. David Hockney)

Originaliteitsidee verdwijnt
: alles is al eens gezegd en gedaan. We worden “crea-dief” (bvb. recy-kleren, samples, interartistieke en intertekstuele verwijzingen (in kunst, lit., popsongs,…))

Terug in de middeleeuwen: bouwstenen zijn vaak hetzelfde, het gebouw is telkens anders
Recyclage-rage

2. Via
SYMBOLIEK:
alle
dingen en wezens zijn er
niet zomaar; ze hebben een
symbolische betekenis

Voorbeelden
Lam Gods, Der Naturen Bloeme
Topos: vaste manier om bep.
idee symbolisch uit te drukken
Kunst moet HOUVAST bieden:
“nutscap ende vermaeck/waerheit”

Maar hoe doe je dat? In de middeleeuwen verliep dit langs vier wegen, vier aspecten die je vaak in de kunst van die tijd terugvindt...
't was in eenen sinsksen dage
Dat beder bosch ende haghe
Met lov'ren waren bevaen
Centrale onderwerp:
Relatie met leenheer, medemens, God
De penibele situatie van de middeleeuwse mens liet niet toe zomaar wat kunst voor lol en vertier te maken…

https://tuinderlusten-jheronimusbosch.ntr.nl/

hierNAmaals
Wat na dat ellendige leven?
Morele onzekerheid!


https://www.literatuurgeschiedenis.nl/middeleeuwen/spreekwoord.html?id=0

4. Via ‘t
BUITENGEWONE:
vlucht uit alledaagse, aan
mysterieuze krachten wordt
(nog) niet getwijfeld

Voorbeelden
Recht: in het krijt treden,
steekspel als godsgericht

Literatuur: draken, zwevende
schaakborden,…

https://prezi.com/qf7c6rlif0ee/karel-ende-elegast/

https://www.demorgen.be/sport/wapengekletter-en-veel-gewonden-op-wk-middeleeuws-vechten-b14cca39/
Full transcript