Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dåtid, nutid, framtid

Verbtempus tidslinje
by

Alma Gullbrand

on 2 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dåtid, nutid, framtid

Verbtempus tidslinje
Nutid
Används för att beskriva det som du gör vanligen (presens) eller det som du gör just nu (gerundium)
Futurum (framtid)
Används för att beskriva det som du ska göra
Dåtid (Perfekt)
Används för att beskriva det som du har gjort eller det som har hänt

Haber + verb i perfekt

Haber (i presens)
(jag) Yo he
(du) Tú has
(han/hon) El/ella ha
(vi) Nosotros hemos
(ni) Vosotros habéis
(de) Ellos han
t. ex (yo) He estado en la playa
Jag har varit på stranden

Verbändelse i perfekt:

-ado för -AR verb

- ido för -ER och -IR verb

t.ex. habl
ar
blir habl
ado

com
er
blir com
ido

sal
ir
blir

sal
ido

Presens
Gerundium
Verbändelser i presens
-AR -ER -IR

(jag) yo - o - o - o
(du) tú - as - es - es
(han/hon) el/ella - a - e - e
(vi) nosotros - amos - emos - imos
(ni) vosotros - áis - éis - ís
(de) ellos - an - en - en

Man tar bort grundformens ändelse -AR, -ER eller -IR och ersätter det med ändelser i tabellen
t.ex. att prata - hablar, blir
habl
- utan -AR ändelsen
då blir jag talar - yo
habl
o
, du talar - tu
habl
as
, osv
Reflexiva verb
Pronomen + Verb i presens
Diftongerade verb
När man böjer verbet i presens blir en vokal till en diftong (två vokaler tillsammans)
Me
Te
Se
Nos
Os
Se
despierto
despiertas
despierta
despertamos
despertáis
despiertan
Grundformen har ändelsen
-se
och böjningen bildas med ett pronomen i början. Pronomen är samma för alla verb som är reflexiva.
t.ex. despert
ar
se (vakna)
-AR verb
Vokalerna
o
och
u
blir
ue

Vokalen
e
blir
ie


OBS! Verbets böjning för ni och vi har ingen diftong
P
o
der
p
ue
do
p
ue
des
p
ue
de
podemos
podéis
p
ue
den
Oregelbundna verb
Visa verb har en annorlunda ändelse i perfekt
Grundform Form i perfekt (supinum)
hacer (att göra) hecho
ver (att se) visto
decir (att säga) dicho
escribir (att skriva) escrito
abrir (att öppna) abierto

t. ex
Jag har sagt - (yo) he dicho
Vi har gjort - (nosotros) hemos hecho
J
u
gar
j
ue
go
j
ue
gas
j
ue
ga
jugamos
jugáis
j
ue
gan
Emp
e
zar
emp
ie
zo
emp
ie
zas
emp
ie
za
empezamos
empezáis
emp
ie
zan
Beskriver något som pågår, något som man håller på att göra. Det finns inte någon motsvarande form på svenska och översätts som "jag håller på att" eller "jag sitter och". Motsvarande form på engelska är -ing formen.
Presens av verb estar + huvudverb böjd i gerundium
t.ex Estoy escribiendo (Jag håller på att skriva/Jag sitter och skriver/I´m writing)
OBS! verben
håller på
och
sitter
är inte en del av meningen på spanska
Estar ( i presens)
(yo) estoy
(tú) estás
(el/ella) está
(nosotros) estamos
(vosotros) estáis
(ellos) están
Verbändelse i gerundium:
- ando för -ar verb
-iendo för -er och -ir verb
t.ex habl
ar
blir habl
ando
com
er
blir com
iendo
viv
ir
blir viv
iendo
Oregelbunda verb

Visa verb har en anorlunda ändelse i gerundium
Grundform Form i gerundium
Leer (att läsa) leyendo
Huir (att fly) huyendo
Dormir (att sova) durmiendo
Decir (att säga) diciendo
Reír (att skratta) riendo

t.ex
Alma håller på att sova - Alma está durmiendo
Kalle sitter och läser - Kalle está leyendo
Verb
ir
i presens + a + huvudverb i grundform
(ändelse -ar, -er eller -ir)
Ir (i presens)
(jag) Yo voy
(du) Tú vas
(han/hon) El/ella va
(vi) Nosotros vamos
(ni) Vosotros váis
(de) Ellos van
t. ex (yo) Voy a ir a la playa

Jag ska åka till stranden
Verbos irregulares
Ser

soy
eres
es
somos
sóis
son

Ir

voy
vas
va
vamos
váis
van
Full transcript