Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

bsbs

No description
by

Dorottya Nagy

on 8 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of bsbs

Tanulás Nagy Dorottya
Kognitív pszichológiai mesterkurzus
2012/13 őszi szemeszter Milyen tényezők játszanak szerepet a tanulásban?
Miben játszik szerepet a tanulás? Személyiséglélektani perspektíva Arousal szint (Eysenck)

Az extraverzió/introverzió dimenziót a kérgi arousal határozza meg.

I: magas arousal, érzékenység a beérkező ingerekre, a terhelő szituációk kerülése. A gátlási folyamatok erősebbek.

E: alacsony arousal, érzéketlenség a külső ingerekre, izgalomkeresés. Az ingerületi folyamatok erősebbek. Tanulást befolyásoló tényezők a biolgóiai megközelítésekben Temperamentum (Cloninger)

1. Újdonságkeresés

Releváns inger: újdonság, potenciális jutalom, megszabadulás a monotóniától vagy a büntetéstől

2. Ártalomkerülés

Releváns inger: büntetés, jutalom elmaradása

3. Jutalomfüggés

Releváns inger: jutalom, megszabadulás a büntetéstől Tanulást befolyásoló tényezők a biolgóiai megközelítésekben Személyiség: tanult viselkedéstendenciák, melyeket a személy élettapasztalatai alapján sajátított el (tanult meg)

A tanulásnak különböző formái vannak (melyek különböző szabályokkal rendelkeznek):
Klasszikus kondicionálás
Instrumentális/operáns kondicionálás
Megfigyeléses tanulás
(Komplex tanulás) Tanulás és személyiség Az emberek jelentősen eltérő preferencia mintázattal nőnek fel, ezért az érzelmi kondicionálásnak fontos szerepe lehet a személyiség egyediségének kialakulásában.

A személyiség meghatározásában fontos preferenciák és elfogultságok ezen az úton jönnek létre.
Különböző emberek különböző tapasztalatot szereznek a világról, az érzelmi mintázatok is eltérőek lesznek. Klasszikus kondicionálás -
Érzelmi kondicionálás
Az attitűdök is alávethetők a klasszikus kondicionálásnak

Az attitűd tárgyak társítása pozitív vagy negatív ingerrel attitűd változást idéz elő Attitűd kondicionálás Klasszikus kondicionálás
A generalizáció és diszkrimináció problémája
„a neurotikus kutya”
Instrumentális kondicionálás
Nevelésben fontos
Következetlen ellentétes megerősítések ugyanarra az ingerre Konfliktus kondicionálás
A siker vagy kudarc feletti kontroll helyére irányuló elvárások befolyásolják a tanulást

Az elvárás a korai tapasztalatok alapján alakul ki

Nem globális Kontrollhely elvárás (Rotter) A kognitív sémák a környezettel folytatott interakció nyomán fejlődnek, formálódnak olyan mentális műveletek révén, mint a jelentésadás, megértés, belátás

A kognitív sémák elősegítik az új információk kódolását, hatásukra a külvilágból érkező információkból hiányzó részeket az emlékezetben tárolt információk alapértelmezései pótolják, működésük serkenti az emlékezeti folyamatok szelektivitását: ha adott kognitív séma éppen működésben van, ez meghatározza a jelentésadási folyamatok irányát és magát a kódolási folyamatot, tehát az emlékezetbe kerülő anyag tartalmát

Kognitív megközelítés – A sémák Fóbiák tanuláselméleti magyarázata

Klasszikus kondicionálással egy félelmet keltő inger mellett megjelenő semleges inger félelemkeltővé válik

A félelemkeltő tárgy elkerülése szorongáscsökkenést eredményez

Ezáltal az elkerülő viselkedés is megerősítést nyer Tanulás szerepe a pszichés zavarok kialakulásában Etiológiája nem teljesen bizonyított

Adott cselekvés(ek) és egy szorongás teli helyzet megszűnésének többszöri véletlenszerű egybeesése

A cselekvés(ek) szorongáscsökkentő jelleggel ruházódnak fel (ez igazolt) Kényszerbetegség
A drogok feszültségcsökkentő, közérzetjavító hatása megerősítés jelleggel bír

Stressz hatására növekszik a fogyasztás gyakorisága/mértéke

Negatív érzelmi állapotban öngyógyító jelleget nyer Drog abúzusok A diszfunkcionális sémák vezetnek a valóság kognitív torzításához

A sémák jellegzetes logikai hibákon keresztül fejtik ki hatásukat

Kognitív triász: a depressziós negatívan észleli a valóságot, önmagát és a jövőt

A depresszió egyéb tünetei a negatív kogníciók következményei A depresszió kognitív
modellje
Szisztematikus deszenzitizálás
Három lépésből tevődik össze:
Relaxációs tréning
Félelem hierarchia felállítása
A félelem tárgyak és a relaxációs állapot fokozatos társítása
Indikáció:
Fóbia
Kényszer
Szexuális zavarok A tanuláselméleti megközelítés
terápiás alkalmazásai Lényege= problémaviselkedés + kellemetlen averzív inger társítása képzeletben

Menete: relaxáció, közelítés a szor.-t kiváltó tárgyhoz
A tárgy láttára képzeletben rosszullét kiváltása (tárgy csatolása averzív ingerhez, ami nem túl drasztikus, és ez a képzeleti kép életteli legyen) > elfordul a tárgytól

Típusai
Rejtett pozitív megerősítés
Rejtett negatív megerősítés
Rejtett kioltás

Indikáció: probléma viselkedések Rejtett szenzitizálás Ingerelárasztás (mélyvíz technika)

Menete: Erőteljes szorongáskeltő helyzettel konfrontálás

Konfrontáció tartós, a helyzetből menekülni nem lehet – nincs elkerülés, ami megerősítené →a szorongást így kioltódik A tanuláselméleti megközelítés terápiás alkalmazásai

Jutalmazással, jutalom megvonásos büntetéssel
Shaping
Komplex viselkedés elemeire bontása 
Fokozottan haladunk egy kívánt viselkedés eléréséhez, az azt közelítő viselkedések megerősítésével
Viselkedés megerősítés
Egy adott viselkedés rendszeres megerősítése
Zseton rendszer! Operáns kondicionálásra alapuló módszerek Az adott kóros állapotban aktiválódott kognitív sémák megkérdőjelezése és az adott helyzetben adaptívabb sémákra cserélése ill. elősegítse az adaptációt és megküzdést az adott helyzetben, ill. a mindenkori problémás állapottal
Az alaphiedelmek módosítása adaptívabb sémákra, ezzel a személyiség pszichés problémákkal szembeni érzékenységének csökkentése A kognitív viselkedés terápia Comer, R.J. (2005). A Lélek betegségei. Pszichopatológia. Osiris, Budapest
Carver, C.S., Scheier, M.F., (1998). Személyiségpszichológia. Osiris, Budapest
Mirnics, Zs. (2006) A személyiség építőkövei. Bölcsész Konzorcium, Budapest
Beck, A. T. - Rush, A. J. - Shaw, B. F. - Emery, G. (2000): A depresszió kognitív terápiája; Animula Könyvkiadó, Budapest
Mearns, J. (2009). The Social Learning Theory of Julian B. Rotter http://psych.fullerton.edu/jmearns/rotter.htm
http://my.clevelandclinic.org/disorders/factitious_disorders/hic_munchausen_syndrome.aspx
Luthardt Andrea. Kognitív pszichoterápia http://landrea.digitalnet.hu/kognitiv.htm
Egyetemi jegyzetek Felhasznált irodalom Münchhausen szindróma
A pontos etiológia nem igazolt, de a betegek körében gyakori a kora gyermekkori szociális elhanyagolás, illetve a gyakori betegeskedés
A tanulás elmélet alapján a figyelem és szociális megerősítések utáni vágy játszhat szerepet a betegség szimulálásban
Full transcript