Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Miljö och Handla Hållbart: En bild med ett budskap

No description
by

Paula Lindskoug Nyberg

on 9 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Miljö och Handla Hållbart: En bild med ett budskap

En bild med ett budskap
Miljö och Handla Hållbart
Syftet med uppgiften
Bilduppgiften består i att använda sig av de kunskaper eleverna får i SO, HKK, NO och göra en affisch som dels innehåller ett budskap om vad vi kan göra för att påverka klimatet/miljön och dels vad som kan hända om vi inte lyckas utan forsätter som tidigare.

Först fick eleverna se några olika filmer med miljöanknytning, på Youtube och på WWF:s hemsida. De fick även spela ett spel där de ska rädda planeten Jorden.
http://www.planetraddarna.se

Därefter får de börja skissa sina olika tankar. I det här skedet får de ta hjälp av mig, söka på nätet , prata med varandra. Till slut har de formulerat något kort och kärnfullt, samt hittat en form för det som de vil fokusera och uttrycka i bild och text.

Lektionen som följer går jag igenom akvarellteknik och vi pratar lite om bildkompositionen.

● Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
2.2 Kunskaper
Mål
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
● kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till
sin egen förmåga,
● kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på
kunskaper och etiska överväganden,
● har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
● har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och
samhället,
● kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och
dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,
Skolans mål är att varje elev

Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Mål i bildämnet
Det tillhör våra grundläggande värden i Läroplanen att lära om miljö och hållbarhet.
Så här ser skolans uppdrag ut:
Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka
och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar
utveckling.

Syftet med bildämnet är att utveckla sin förmåga att:
Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
Skapa bilder med olika tekniker och material
Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Analysera bilders uttryck, innehåll och funktioner
Hur går det till?
Mitt mål med uppgiften
Klimat-affisch
Du ska vara med och påverka med din affisch, där du för fram ditt budskap. Det är dags att handla för klimatet- nu!
Visa i bild hur du tänker.
Tänk färgstarkt- så att du lockar betraktarens öga.
Vi jobbar med den här uppgiften v7-13. Därefter redovisar du inför en
grupp klasskamrater och berättar hur du tänkt och hur du gått tillväga.
Full transcript