Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Napredovanje u zvanju

No description
by

Antun Vukasovic

on 12 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Napredovanje u zvanju

Kraj
6 ili više godina
u odgojno - obrazovnoj struci

vrlo uspješan / izvrstan

7 bodova

redovito usavršavanje
Postupci prije prijave
Na azoo.hr pratiti popis promoviranih i rok za dostavu prijedloga

www.azoo.hr

Pravilnik o napredovanju učitelja i natavnika u osnovnom i srednjem školstvu

Postupak prijave
Ravnatelj izvršava uvid u nastavu kandidata (2 sata)

Izračunavanje broja bodova koje kandidat ima

Tiskanice NA-1, NA-2, NA-3 i NA-4

Prateća dokumentacija
Tiskanica NA-1
Tiskanica NA-2
Tiskanica NA-3
Napredovanje u zvanju
Antun Vukasović
Preslika diplome i radne knjižice

Radni životopis

Preslika prethodne odluke o napredovanju

Ako je osoba u međuvremenu primjenila prezime kopiju vjenčanog lista (ne starije od 6 mjeseci)
Ispunjava ravnatelj

Kopija zapisnika s učiteljskog vijeća

Učiteljsko vijeće mora prihvatiti prijedlog
preslike dokumenatcije o izvannastavnom
stručnom radu poslati s prijavom

originale za sve stavke koje donose bodove imati za dolazak savjetnika

Tiskanica NA-4
Pravilnik - postupak i uvjeti ocjenjivanja i napredovanja
Elementi za vrednovanja stručnosti i kvalitete rada:

Uspješnost u radu s učenicima

Izvannastavni stručni rad

Stručno usavršavanje
Članak 5
Elementi vrednovanja uspješnosti u radu s učenicima

6 elemenata

Ocjenjuje se ocjenom (ravnatelj + nadzornik)
- zadovoljava
- uspješan
- vrlo uspješan
- izvrstan
1. Uspješnost u radu
učenicima
2. Izvannastavni
stručni rad - bodovi
- održavanje oglednog nastavnog sata ili predavanja na žsv ili šire

- vođenje stručnoga skupa u školi, općini, gradu ili županiji tijekom školske godine

- pripremanje tematske izložbe otvorene za javnost ili javne kulturne priredbe u školi

- vođenje stručnog društva, kluba ili sekcije za svaku školsku godinu

- pripremanje natjecanja na razini škole.
- mentorstvo pripravniku do stručnog ispita

- mentorstvo učenicima koji sudjeluju u izvanškolskim
istraživačkim projektima

- priređivanje natjecanja i sudjelovanje u radu
povjerenstva (grdsko i šire)

- objavljivanje stručnog članka u stručnom časopisu

- referat na državnom kongresu ili konferenciji

- sudjelovanje u provođenju obrazovnog istraživanja
1
2
3
- mentorstvo studentima

- mentorstvo učenicima -prva tri mjesta na
državnom ili priznanje na međunarodnom
natjecanju

- sudjelovanje u izradbi nastavnog programa po natječaju za potrebe razvoja hrvatske škole

- recenziju udžbenika ili stručne knjige
4
- mentorstvo učenicima koji osvoje jedno od prva
tri mjesta na međunarodnom natjecanju

- prijevod udžbenika, knjige za uporabu u nastavi
ili softwarea
6
- autorstvo udžbenika ili druge stručne knjige vezane za nastavu te softwarea

- objavljivanje istraživačkog rada iz struke koji
pridonosi unaprijeđivanju odgojno obrazovnog
procesa

- sudjelovanje u svojstvu znanstvenog istraživača u
znanstveno-istraživčkom projektu koji pridonosi
razvoju hrvatskog školstva
3. Stručno usavršavanje
Elementi
- Sudjelovanje u stručnom usavršavanju što ga
ustrojava mzos

- sudjelovanje u stručnom usavršavanju koje provode
stručne ustanove i udruge

- stručno usavršavanje praćenjem suvremene stručne
literature i časopisa što se utvrđuje iskazom učitelja i
popisom bibliografkih jedinica
redovito

povremeno

izostaje
Mentor
Savjetnik
najmanje 6 godina radnog iskustva u odgojno-
obrazovnoj struci

vrlo uspješan ili izvrstan

7 bodova iz izvannastavnog stručnog rada

redovito ili povremeno usavršavanje
11 godina radnog iskustva u odgojno - obrazovnoj
struci

ocjena izvrstan

15 bodova iz izvannastavnog stručnog rada

redovito stručno usavršavanje
Prilažu se potvrde o stručnom usavršavanju

Popis proičitanih bibliografskih jedinica
Pravilnik
www.azoo.hr

http://os-hbadalic-sb.skole.hr/nastava/zsv_mat

http://goo.gl/PnNWW6
OŠ Hugo Badalić, Slavonski Brod
Full transcript