Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

purew baatar

on 17 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Перикардит
Үнхэлцгийн үрэвс-лийг ийнхүү нэрлэнэ.Энэ нь анхдагч, хоёрдогч гэж хуваагдана. Анхдагч нь вирусын шалтгаантай.Зүрхний янз бүрийн өвчин, цээжний хэнхэрцгийн болон тогтолцооны өвчний үед хоёрдогчоор үүсэн
.
1. Цочмог перикардит
1.2
Бактерийн бус тромб эндокардит

ББТЭ нь зүрхний хавхлагууд дээр ширхэглүүр, ялтас, цусны эсүүдийг агуулсан тромб жижиг хэмжээтэй ургалтууд үүсгэнэ. Гол ялгаа нь бактер агуулаагүй байна.
2 Миокардит
Зүрхний булчинт дав-харт үрэвслийн үйл явц өрнөж миоцитэд гэмтэл учрахыг миокардит
гэнэ.Үүсэх шалтгаан нь:
-Вирус (coxsa-kievirus, ECHO, influenza, HIV)
-Бактер (corinebacterium diphtheria, neisseria meningococus)
-Дархан-зуучлалт урвал нь вирус болон
стрептококкийн дараах

- Тортолцооны улайн яршил
- Эм мэдрэгжил
- Суулгацын ховхрол
- Үл мэдэгдэх гэсэн шалтгануудаар үүснэ.
Вирусын миокардит.
Энэ үед завсрын эд хавагнах, хөөх, лимфоцит нэвчих, кардиомио-цитын шууд гэмтэл, үхжил, миолиз болно.
Сорвижилт перикардит
Морфологи нь:
Адгезив перикардит Констриктив перикардит
гэсэн 2 төрөл байна.
Адгезив перикардит
Зүрхний гадар хальс үнхэлцэ-гийн дотор хальстай наалдаж барь-цалдах. Хэрх өвчин, сүръеэ, мэс зас-лын дараа үүснэ.
Констриктив перикардит


myocardial infarction
Зүрхний үрэвсэлт эмгэгүүд
Ангилал :
-Эндокардит
-Миокардит
-Перикардит

Эндокардит
Зүрхний дотор ханийн өрөвслийг эндокардит гэнэ.Эндокардитыг:
1. Халдварт эндокардит
- Цочмог бактерийн эндокардит
- Цочмогдуу бактерийн эндокардит
2. Бактер.бус тромбэндокардит
3. Тогтолцооны улайх яршлын эндокардит гэж ангилна.

1.Халдварт эндокардит
Зүрхний хавхлагууд болон эндокард давхар бактераар халдварлан үржиж, түүний бүтцийг эвдэн тромбт ургалт (vegatation) үүсгэх байдал юм.
Эмгэг үүсгэгч бактерууд:
1 Алтлаг стафилококк
2 Доод зэрэглэлийн нян1.1.1
Цочмог бактерийн эндокардит
. Хоруу чанар ихт нян: Ургалт нь бөөн, том, бактер ихтэй, хэврэг, лейкоцит их, эсийн задрал их, шархлаатай, эрүүл хавхлага дээр үхжилт өндөр. Дотор эрхтэнд бактерийн эмбол үүснэ. Буглаа, шигдээс.
1.2.1
Цочмог бус бактерийн эндокардит
. Вирулент багатай нян: Урьд нь гэмт-сэн хавхлага дээр аажим сулавтар эхлэлттэй. Ургалт нь хатуу, нягт, лейкоцит бага грануляц, шохойжилт судас ургалт ихэвчлэн эдгэрч төгсөнө.
Гэмтээх байршил: Гол судасны, хоёр хавтаст, гурван хавтаст хавхлага.

1.3
Тогтолцооны улайх яршлын эндо-кардит (Libman-sacks endocarditis
) Хоёр, гурван хавтаст хавхлагын дэл-бээн дээр жижиг, бактергүй ургалт гарна.
Идээлүүлэх микробын миокардит
Энэ нь дараах 2 хэлбэртэй :
1 Стафиллококк бичил буглаа (microabs-cess)
2 Стрептокок түгээмэл буглаа – энэ үед завсрын эдийн хавагнал ба үрэвслийн эсийн нэвчилт болно.
Трихонеллез Паразитын уйланхай (encyst) миокардит үүсгэнэ.
- Уушигны үрэвсэл -Зүрхний шигдээс
- Хэрэх - Өөрийн дархлаат байдал
- Уреми - Гэмтэл - Өмөн гэсэн шалтгаантай.
2. Ширхэглүүрт перикардит
0.5-1.0 см хүртэл маш зузаан наалдац зүрхний шахалтыг саатуулна.
Full transcript