Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nastavne metode u GOO

No description
by

Ivana Stekovic

on 26 August 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nastavne metode u GOO

Pripravnica pedagogije: Ivana Šteković
Stručni aktiv društveno-humanističke skupine predmeta
ivana.st777@gmail.com
3. komisijski sat
17. listopada 2013.
E-MAIL
NASTAVNE METODE


“smišljeni i sustavni postupci kojima se nastoje ostvariti strateški ciljevi korištenjem jedne ili više tehnika, odnosno instrumenata”
(Spajić-Vrkaš i sur., 2004, str. 155)

“didaktički promišljen i optimalno uređen sustav aktivnosti poučavanja i učenja (algoritam) kojima je primarni cilj steći stanovita znanja i vještine, razviti stanovite sposobnosti i druge relevantne osobine ličnosti”
(Jelavić, 1998, str. 43/44)

Zašto različite nastavne metode?
Zato što
proces mišljenja
mora postati i sadržaj poučavanja.
Učeničko
odlučivanje,
oblikovanje mišljenja,
rješavanje problema,
suradnički rad,
učenje kako učiti iz raznih izvora,
kreativno integriranje ideja i informacija
moraju se uvijek smatrati bitnim i neodvojivim dijelom sadržaja nastavnog programa.
PREDNOSTI SURADNIČKOG UČENJA
Putem njega podiže se učenička motivacija, potiče se kritičko mišljenje, proširuju se obrazovna iskustva, povećava se djelotvornost učenja, pozitivno se djeluje na samopouzdanje, intenzivira se socijalno učenje, potiču se i razvijaju kompetencije potrebne za demokratsko društvo i aktivne građane.
Radna etika pojavljuje se u najranijem uzrastu kao važan element za uspjeh.
Vrijednosti koje se potiču ovakvim pristupom su: suradnja, komunikacija, kritičko mišljenje, samopouzdanje i sloboda, redom važne komponente građanskog odgoja i obrazovanja.
Za suradničko učenje potrebno je kreirati poticajno okružje i siguran prostor:
Dogovor o radu – pravila ponašanja – zajedno s učenicima
Sjedimo u krugu – ravnopravni smo
Svi su uključeni u raspravu i aktivnosti – svi se osjećaju slobodnim izraziti svoje stavove
Koristimo raznolike metode
Mentorica: Đurđica Zailac
komisija: ravnateljica V. Zahirović
defektologinja I. Ramljak
pedagoginja Đ. Zailac

NASTAVNE METODE U GRAĐANSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
Prema Kurikulumu građanskog odgoja i obrazovanja:
U odgoju i obrazovanju se napušta dosadašnje načelo učenja i poučavanja radi stjecanja faktografskog znanja i prihvaća načelo učenja i poučavanja radi stjecanja aplikativnog i transformativnog znanja i vještina koji su otvoreni inovacijama i nadograđivanju sukladno ubrzanim promjenama u društvu, kulturi, gospodarstvu, znanosti i tehnologiji.

KRITERIJI ZA ODABIR METODA
ODABIR METODA UZIMAJUĆI U OBZIR NAČIN NA KOJI UČENIK STJEČE ZNANJE I VJEŠTINE (I.)
METODE ZAGRIJAVANJA I OPUŠTANJA: razbijanje leda, igra riječi, zujanje
ISKUSTVENE METODE: igranje uloga, simulacija suđenja, prepričavanje osobne povijesti
PARTICIPATIVNE I INTERAKTIVNE METODE: razgovor, diskusija, debata, aktivno slušanje
METODE RJEŠAVANJA PROBLEMA ILI SPOROVA: posredovanje, pregovaranje, arbitriranje
METODE PREDSTAVLJANJA: izlaganje, predavanje, izvještavanje
METODE ANALIZE I INTERPRETACIJA SADRŽAJA: analiza tekstova, slikovnog i dr. materijala
OLUJA IDEJA
Što više asocijacija na određenu temu ili rješenje nekog problema

I. Prikupljanje ideja - Ova metoda kvantitetu pretpostavlja kvaliteti, jer teza je: što ima više ideja - lakše će se pronaći rješenje. U inicijalnoj fazi - sve ideje su dobrodošle, sve se zapisuju, ne procjenjuju se niti vrednuju, o njima se ne diskutira. Neobične ideje i kreativna rješenja su dobrodošla.

II. Nakon oluje ideja - treba ih kombinirati, kategorizirati, sažeti - odbaciti one skroz nerealne i neprovedive i potražiti nekoliko ideja koje ćemo primijeniti.
BAROMETAR STAVOVA
Polarizirajuće tvrdnje

NE – nikako se ne slažem - Niti se slažem, niti se ne slažem - DA – u potpunosti se slažem

Zauzimanje pozicija i promjena pozicija.
DEBATA
Kao govornička vještina korisna je za vježbanje argumentiranja i razvijanje kritičkih stavova

Razvijanje vlastitog stava ali i slušanje/uvažavanje tuđeg mišljenja

Važno poticanje slušanja druge strane
IGRANJE ULOGA
Interaktivna i suradnička metoda socijalnog učenja kroz promjene uloga sudionika.

Omogućuje ulazak u druge društvene uloge i na taj način bolje razumijevanje različitih položaja u društvu i njihove suodnose.

Preduvijet složenijim igrama uloga je iskusna grupa s izgrađenom grupnom dinamikom i siguran prostor
- TEATAR FORUM - DRAMSKE METODE/DRAMSKI ODGOJ
AKVARIJ - FISHBOWL
Voditelj daje uvod u temu diskusije, a osobe zainteresirane za diskusiju sjedaju u akvarij i kreću s diskusijom.

Osobe iz vanjskog kruga slušaju te se prema vlastitoj motivaciji uključuju u raspravu tako da ulaze u akvarij.

DUGOROČNO OSNAŽUJEMO UČENIKE ZA ULAZAK U JAVNE DISKUSIJE

Što je zajedničko svim metodama?
aktivni angažman svih sudionika
podizanje samopouzdanja
razvoj komunikacijskih vještina
razvoj kreativnosti
prepoznavanje različitih gledišta
razvoj kritičkog mišljenja
...
Istraživanja su pokazala da korištenje raznih suradničkih metoda dovodi do smanjenja stereotipa i predrasuda prema osobama s poteškoćama, manjinama, socijalno ugroženim skupinama i dr.
ZAKLJUČAK
Danas naglasak stavljamo na ishode učenja koji omogućuju ne samo da svaki učenik stekne određena znanja, razumije njihovu primjenu i osvjedoči se u njihovu učinkovitost, nego da učenjem tih sadržaja upozna sebe, otkrije svoje jake strane i stekne samopouzdanje te osvijesti preduvjete za uspješnu primjenu naučenog.

Vrijednosti koje se potiču upotrebom raznih navedenih metoda su: suradnja, komunikacija, kritičko mišljenje, samopouzdanje i sloboda, redom važne komponente građanskog odgoja i obrazovanja.
LITERATURA
Amnesty International Hrvatske (2000). Prvi koraci, priručnik o odgoju i obrazovanju za ljudska prava, Zagreb.
Benedek, W., Nikolova, M. (2005). Razumijevanje ljudskih prava: Priručnik o obrazovanju za ljudska prava. Graz: Mreža za ljudsku sigurnost, ETC i Zagreb: Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.
Bruning, L., Saum, T. (2008). Suradničkim učenjem do uspješne nastave. Naklada Kosinj: Zagreb.
Centar za mirovne studije/mreža mladih Hrvatske: Znam, razmišljam, sudjelujem - priručnik za nastavnike, pomoć u provedbi građanskog odgoja i obrazovanja, Dostupno na: http://www.mmh.hr/files/ckfinder/files/GOO%20prirucnik%20za%20nastavnike_SCREEN.pdf
Dürr, K., Spajić-Vrkaš, V., Ferreira Martins, I. (2002). Učenje za demokratsko građanstvo u Europi. Zagreb: Centar za istraživanje, izobrazbu i dokumentaciju u obrazovanju za ljudska prava i demokratsko građanstvo, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.
Fileš, G., Jelčić, D. i dr. (2008). Zamisli, doživi, izrazi, dramske metode u nastavi hrvatskog jezika. Hrvatski centar za dramski odgoj: Zagreb.
Jelavić, F. (1998). Didaktika. Naklada Slap: Jastrebarsko.
Matijević, M., Radovanović, D. (2011). Nastava usmjerena na učenika, Školske novine: Zagreb.
Poljak, V. (1982). Didaktika. Školska knjiga: Zagreb.
Spajić-Vrkaš, V., Stričević, D., Maleš, D., Matijević, M. (2004). Poučavati prava i slobode – priručnik za učitelje osnovne škole s vježbama za razrednu nastavu. Filozofski fakultet Zagreb: Zagreb.
HVALA NA PAŽNJI!
ODABIR METODA UZIMAJUĆI U OBZIR NAČIN NA KOJI UČENIK STJEČE ZNANJE I VJEŠTINE (II.)
METODE KREATIVNOG IZRAŽAVANJA: pisanje eseja, likovno izražavanje, modeliranje, školske novine
AKCIJSKE METODE: zastupanje, kampanja, pisma potpore, prosvjed, volonterski rad u zajednici
METODE PRIKUPLJANJA PODATAKA: oluja ideja, upitnik, intervju, promatranje, anketa
ISTRAŽIVAČKE METODE: projekt, akcijsko istraživanje, terensko istraživanje, analiza slučaja
METODE PODRŽANE „NOVIM“ TEHNOLOGIJAMA: pretraživanje vebnih stranica, debata, umrežavanje
METODE ZAVRŠAVANJA AKTIVNOSTI: zajednička rekapitulacija, izvještaj, instalacija, izložba
“Zujanje”

Školske novine i rad na novinskom tekstu

Volontiranje

Projekt

Izložba

PREPORUČENA LITERATURA
Amnesty International Hrvatske (2000).
Prvi koraci
, priručnik o odgoju i obrazovanju za ljudska prava, Zagreb.

Bruning, L., Saum, T. (2008).
Suradničkim učenjem do uspješne nastave
. Naklada Kosinj: Zagreb.

Centar za mirovne studije/mreža mladih Hrvatske:
Znam, razmišljam, sudjelujem
- priručnik za nastavnike, pomoć u provedbi građanskog odgoja i obrazovanja, Dostupno na: http://www.mmh.hr/files/ckfinder/files/GOO%20prirucnik%20za%20nastavnike_SCREEN.pdf

Fileš, G., Jelčić, D. i dr. (2008).
Zamisli, doživi, izrazi
, dramske metode u nastavi hrvatskog jezika. Hrvatski centar za dramski odgoj: Zagreb.

Spajić-Vrkaš, V., Stričević, D., Maleš, D., Matijević, M. (2004).
Poučavati prava i slobode
– priručnik za učitelje osnovne škole s vježbama za razrednu nastavu. Filozofski fakultet Zagreb: Zagreb.
Full transcript