Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Oddziaływanie człowieka na środowisko

Projekt z geografii w klasie VII OSB, przygotowała: Justyna Taborska
by

Justyna Taborska

on 25 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Oddziaływanie człowieka na środowisko

Projekt z geografii w klasie VII OSB, przygotowała:
Justyna Taborska Oddziaływanie człowieka na środowisko Środowisko naturalne: Dzięki cyrkulacji materii w przyrodzie zachowana jest równowaga.
Człowiek ingerując w środowisko zaburza jego płynność. Środowisko przyrodnicze Oddziaływanie człowieka na środowisko to tzw. antropopresja. Człowiek ingeruje w środowisko m.in:
Rozbudowując wsie w ogromne metropolie.
Hodując coraz więcej zwierząt.
Przeznaczanie coraz większej powierzchni pod pola uprawne. Człowiek a środowisko
Tym sposobem człowiek przekształcił wiele obszarów. Nie są one już nazywane środowiskiem naturalnym ale geograficznym. Przejawami antropopresji są: Wyjałowienie gleb(wprowadzanie monokulturowych upraw).
Erozja gleb lub jej degradacja(wynika ze źle przeprowadzanych zabiegów agrotechnicznych np. niewłaściwa orka)
Eutrofizacja i skażenie wód(powstaje w wyniku przedostawania się do wód nawozów sztucznych i środków ochrony roślin).
Zasolenie gleby( przez złe nawadnianie)
Pustynnienie(przez nadmierny wypas bydła oraz wycinkę lasów pod uprawy-gleba pozbawiona ochrony wysycha i ulega wywiewaniu). Rewolucja przemysłowa (XVIIIw.) rozpoczęła okres największych szkód dla środowiska:
emitowane do atmosfery gazy takie jak dwutlenek siarki oraz tlenków azotu(Nazywamy je gazami cieplarniami ponieważ znacznie przyczyniają się do wzrostu naturalnego efektu cieplarnianego. Powodują również kwaśne deszcze, śnieg i mgły) Wpływ przemysłu na środowisko Degradację roślinności,
Zakwaszanie gleb i wód,
Niszczenie budowli, konstrukcji oraz innych obiektów stworzonych przez człowieka Kwaśne opady wpływają na: Rozwój przemysłu prowadzi do:
Budowa dróg, linii kolejowych i lotnisk spowodowała przeobrażenia rzeźby terenu (powstały nasypy, wykopy kolejowe i drogowe). Budowa wiąże się z wycinką lasów oraz przecinaniem szlaków wędrownych zwierząt. Emitowane przez samochody i maszyny gazy przyczyniają się do powstania smogu( kumulowanie się toksyn nad miastami). Transport wodny prowadzi do zanieczyszczeń wody. Jak transport wpływa na środowisko? Tak ogromne eksploatowanie środowiska przyrodniczego już jest dla nas odczuwalne. Niektóre z terenów wyjątkowo zdegradowanych są nazywane obszarami katastrofy ekologicznej. Co nas czeka? Castle Bravo Castle Bravo jest kryptonimem nadanym próbnej eksplozji termojądrowej przeprowadzonej 1 marca 1954 na atolu Bikini (Wyspy Marshalla) należącym do Stanów Zjednoczonych. Była to pierwsza eksplozja przeprowadzona w ramach operacji "Castle". Oddziaływanie człowieka na środowisko wyciek ropy wybuch reaktora Wyciek ropy w południowym Queensland - wystąpił dnia 11 marca 2009 roku u południowo-wschodniego wybrzeża stanu Queensland, Australia. Do wód morskich wyciekło 230 ton oleju napędowego, 30 ton innych paliw oraz 31 kontenerów wpadło do Morza Koralowego, na północ od Zatoki Moreton w trakcie trwania cyklonu Hamish. Wyciek nastąpił z kontenerowca MV Pacific Adventurer[1]. W ciągu następnych dni wyciek objął 60 km brzegu obejmując regiony: Sunshine Coast, Zatoki Moreton, Wyspy Bribie i Moreton. wybuch platformy wiertniczej katastrofa elektrowni jądrowej w Fukushimie Castle Bravo wysychanie jeziora Aralskiego wielki smog Wielki pożar parku narodowego w Chile wyciek gazu w Bhopal wielka pacyficzna plama śmieci Jednym z celów detonacji było przetestowanie deuterku litu jako nowego paliwa do broni wodorowej. Jako pierwsi deuterku litu użyli Sowieci, jednak siła bomby nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Bomba Bravo okazała się najpotężniejszą bombą wodorową zdetonowaną przez Stany Zjednoczone – jej siła wyniosła 15 Mt, czyli 1000 razy silniej niż bomba zrzucona na Hiroszimę i 4 razy słabsza niż najpotężniejsza, sowiecka Bomba Cara. Doprowadziła też do największej katastrofy ekologicznej w historii USA i programu broni jądrowej na świecie. Najważniejszy czynnik,
który trzeba wymienić to:
rozwijający się coraz szybciej i prężniej przemysł wysokich technologii. Koniec rozrzucony w lesie toksyczny azbest. Przypadkowo powstale wysypisko smieci. kominy fabryk emitujacych trujacy dym. Przekształcenie krajobrazu W miejscach wydobycia surowców powstaja wyrobiska Nadmierna eksploatacja surowców prowadzi do totalnego ich wyczerpania. PRZYRODA OŻYWIONA + PRZYRODA NIEOŻYWIONA masa wyspy to ok 3,5 mln ton
Full transcript