Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

sudalgaa 3

No description
by

Ulziizaya Sodov

on 14 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of sudalgaa 3

Судалгааны тоон үр дүнд статистикийн IBM SPSS 17.0 программыг ашиглан стандартаас хазайсан байдал, моод, медиан, хамгийн их, бага утга , тархалтыг тодорхойлох шинжилтүүдийг хийж , нээлттэй асуулгын дүнд чанарын анализ хийсэн.
Судалгааны аргуудаас - нэг агшингийн судалгаа
Мэдээ материал цуглуулахдаа багш болон сургалтын менежерээс асуумжын болон анкетын аргаар
Анги тамхим ширээ сандал, ариун цэврийн өрөө, тоглоомын эрүүл ахуй,ном сурах бичгийн хүрэлцээ хангамж гэх зэргийг стандарт үнэлгээний хуудас ашиглан үнэлсэн. Хүүхэд өсвөр үеийнхний сургалт хүмүүжлийн байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөх эрүүл ахуйн үлгэрчилсэн дүрэм"
6 настай хүүхдийг сургах арга зүй /2008он/ гэх зэрэг мэдээ материал, хууль тогтоомж, тушаал мөн ном сэтгүүлийг уншиж судалсан Боловсрол соёл шинжлэх ухааны сайдын 2007оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн 243 дугаар тоот “Загвар анги байгуулах тухай тушаал” Зорилт:

1. 6 настай хүүхдийн сурах орчний талаар мэдлэг эзэмших.
2. Хүүхдийн сурах орчныг стандартын
дагуу үнэлэх, зөвлөмж гаргах Зорилго:
Улаанбаатар хотын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 1- р ангийн 6 настай хүүхдийн сургалтын орчин стандартын шаардлагын
дагуу эсэхийг үнэлэх. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа Нэн түрүүнд дараах арга хэмжээнүүдийг авч болохуйц байна:
1. Анги танхимын стандартын талаарх анги хариуцсан багш нарын мэдлэгийг сайжруулж, стандартын хэрэгжилтэнд сургуулийн удирдлагад шаардлага, хяналт тавьж ажиллах  
2. Сургалтын менежер, багш нарын дэвшүүлсэн тулгамдсан асуудлуудлыг дэд бүтцийн хувьд шийдвэрлэж өгөх нь ажлын бүтээмж, урам зоригыг дээшлүүлнэ. / Хөрөнгө , санхүү дутмаг, сандал ширээ хэврэг, ангийн дүүргэлт их гэх мэт,,,/
3. Зургаан настай хүүхдэд зориулан тоноглосон ангид 2 ээлжээр зөвхөн 6 настай ангиудыг хичээллүүлэх.
4. 6 настай хүүхдийн сургалтын орчинг бэлтгэхэд эцэг эх, багш , сургалтын менежерийн оролцоог зохион байгуулттайгаар нэмэгдүүлэх нь илүү үр өгөөжтэй байж болох юм.
5. 6 настай хүүхдийн анхааарал сарнимтгай байдаг учир сурах арга барил эзэмшүүлэхийн тулд стандартад нийцсэн тоглоомуудын хүртээмжтэй байдлыг нэмэгдүүлэх
6. 6 настай хүүхдийн сурах орчинг стандартын дагуу бэлтгэх нь хүүхдийг цэцэрлэгийн орчноос сургуулийн орчинд шилжихэд тэс өөр орчин угтах нь тохиромжгүй гэсэн санаа юм.
  Зөвлөмж Нэг суултуурд ноогдох хүүхдийн тоо стандартад 20 байх ёстой боловч стандарт хангасан сургууль байхгүй байна. Жишээ нь 23-р сургууль нэг суултуурт ноогдох хүүхдийн тоо 74 буюу хамгийн их , 12-р сургууль 25 буюу хамгийн бага байна. Судалгаанд хамрагдсан бүх сургуулиуд ямар нэгэн байдлаар зургаан настай хүүхдүүдэд зориулсан ариун цэврийн өрөөг тоноглож, тохижуулсан байв.
Гэхдээ 1 суултуурт оногдох хүүхдийн тоо нь стандартын шаардлага хангахгүй хэвээр байна. /Стандарт 20/ Ариун цэврийн өрөө Дээрх үзүүлэлтээс харахад ихэнхи сургууль стандартын дагуу тоглоом, сургалтын материалыг байршуулсан боловч хангалтын хувьд янз бүр байна. Жишээ нь нэг сургуулийн нэг ангид нь дасгал хөдөлгөөний тоглоом байхад нөгөө ангид нь байхгүй байна. Мониторинг хийсэн анги танхимуудад 6 настай хүүхдийг сургах орчин бүрэлдээгүй, стандарт зөрчигдсөн байгаа нь харагдаж байна 6-н настай хүүхдийн сургалтын орчинд хийсэн үнэлгээний үр дүн Судалгааны явцад туузан метр ашиглан
- ширээний өндөр,
- сандлын өндөр,
- суудлын өргөн,
- түшлэгийн өндөр,
- суудлын урт,
- сандлын суудал шалнаас,
- самбарын доод ирмэг шалнаас,
- ширээний эгнээ хоорондын зай,
- ширээний эгнээ хананаас,
- арын ширээ самбарын эсрэг хананаас мөн ангийн нийт талбайн хэмжээг хэмжиж үнэлсэн.
Термометр ашиглан анги болгоны дулааныг хэмжсэн ба анги тамхим, сургуулийн орчин, ариун цэврийн өрөөний зургийг авч судалгаанд хавсаргасан. Сургалтын менежерээс авах асуулгад:

- нээлттэй 4
- хаалттай 6 асуултаар

Багшаас авах асуулгад :

- нээлттэй 5
- хаалттай 9 асуултаар асуулга авсан Стандартын дагуу үнэлгээг дараах чиглэлийн дагуу явуулсан:
-Ангийн зай талбай, анги дүүргэлт
-Сандал ширээ
-Анги танхимын стандарт шаардлага , зайлшгүй иж бүрдэл
-Тоглоом сургалтын арга зүйн иж бүрдэл
-Ариун цэврийн өрөө
-Үдийн хоол хөтөлбөрийн хяналт
-Дүрэмт хувцасны стандарт 1. 6-н настай хүүхэд нь бие бялдар, танин мэдэхүй болон сэтгэлзүйн хувьд ихээхэн онцлогтой
2. 6 настай сурагчдын сурах орчин стандартын дагуу тоноглогдсон байх ёстой ба үүний хэрэгжилтэнд үнэлгээ хийж хянах шаардлагатай
3. Сурах орчны стандарт зөрчигдвөл 6 настай хүүхдийн бие бялдарт нөлөөлдөг ба сургуулийн насанд хүхдийн бие махбод гадаад дотоод орчны аливаа өөрчлөлтөнд хамгийн их мэдрэг байдаг Үндэслэл АУС -503
Г. Батбаатар
Б.Бямбасан
С.Өлзийзаяа
С.Пагмадулам Нэр : Ерөнхий боловсролын сургуулийн 6 настай сурагчдын сургалтын орчныг үнэлэх судалгаа  
1. 6 настай хүүхдийг сургах арга зүй /2008он/
2. 6 настай хүүхдийг сургах багш нарын гарын авлага /2008 он/
3. Боловсролын хүрээлэнгээс явуулсан "6 настай хүүхэд, тэдний гэр бүлийн сургуульд бэлтгэгдсэн байдал судалгаа" /2008он/
4. Боловсрол соёл шинжлэх ухааны сайдын 2007оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн 243 дугаар тоот “Загвар анги байгуулах тухай” тушаал
5. “ Хүүхэд өсвөр үеийнхний сургалт хүмүүжлийн байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөх эрүүл ахуйн үлгэрчилсэн дүрэм"
6. Ц.Ганзоригт. Нурууны муруйлт. УБ . 2005. 12хх
7. Байгалийн гэрэлтүүлэг хангалтгүй анги танхимд хичээллэсэн сурагчдын холын харааны өөрчлөлтийн судалгаа, О.Н.Савальев(1989)
8. Буруу сууснаас үүсэх нуруу нугаламын өөрчлөлтийн судалгаа, В.П.Неделью(1970)
9. 6 настай хүүхдийн сургалтынорчинд хийсэн үнэлгээний тайлан /2008 он
10. http://children.blog.gogo.mn/read/entry203319
11. http://www.slideshare.net/bdeegii_9100/6-11219336
12. Эцэг эхчүүдэд зориулсан 6 настны нас, бие , сэтгэхүйн онцлог
13. http://www.meds.gov.mn/6-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B3-%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%85-%D0%B7%D3%A9%D0%B2%D0%BB%D3%A9%D0%BC%D0%B6:-FTI
14. http://www.forum.mn/forum_topics/Monitoring/2008/09_6%20nastan.pdf Ном зүй Нэгдүгээр зорилтын хүрээнд: Боловсрол соёл шинжлэх ухааны сайдын 2007оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн 243 дугаар тоот “Загвар анги байгуулах тухай тушаал”, 6 настай хүүхдийг сургах арга зүй /2008он/ гэх зэрэг мэдээ материал, хууль тогтоомж, тушаал, ном сэтгүүлийг уншиж судлан цаашид 6 настай хүүхдийн сургалтын орчны стандарт шаардлагыг үнэлэх, дүгнэх мэдлэгийг олж авсан.
 
Ерөнхий дүгнэлт
  Нийт анги танхим иж бүрдлийг 6-н сургуулийн 21-н анги танхимд шалгаж үзэхэд нүүр гарны алчуурын хэрэглээ 19% буюу хамгийн бага , ус буцалгагчны хэрэглээ хамгийн өндөр үзүүлэлттэй буюу 76.2% байсан. Энэхүү судалгааг 2012.12.24 - 2013.01.10 хүртэлх хугацаанд Улаанбаатар хотын төвийн 6 дүүрэг (Баянзүрх, Баянгол, Сүхбаатар, Сонгинохайрхан, Хан-Уул, Чингэлтэй ) тус бүрээс санамсаргүй түүвэрлэлтийн аргаар тус бүр 1 сургууль сонгон авч, нийт 6 сургууль, 39 багш мэргэжилтэн, 21 анги танхим, 8 ариун цэврийн өрөөг хамруулж судалгааг явуулсан. Судалгааны арга зүй
21 анги танхимын суудлын өндрийг хэмжиж үзэхэд 57% нь стандартын шаардлага хангаагүй. Нийт 6 сургуулийн 21 анги танхимын ширээний өндрийг хэмжиж үзэхэд 38.1% нь 550 мм өндөр ширээтэй байв.
Стандартыг хангасан - 560 мм өндөр ширээтэй анги танхим -9.5% Сандал ширээний хэмжилтийн
үзүүлэлт 6 сургуулийн 21 анги танхимд стандартын дагуу үнэлэлт хийхэд 1 ангид 37-38 хүүхэд суралцаж байсан нь хамгийн их буюу 14.3%-г эзэлж байна. 1 ангид 25 хүүхэд сурах стандарттай боловч дундажаар 12 хүүхэдээр илүү байна. Нийт 6 сургуулийн 1 ангид суралцаж байгаа сурагчдын дундаж тоог харьцуулж үзэхэд анги дүүргэлтийн хувьд хамгийн их нь 44 сурагч буюу 18-р сургууль, харин хамгийн бага нь 36 буюу 12-р сургууль, 54-р сургууль байв. Үүнээс үзэхэд хамгийн бага анги дүүргэлттэй сургууль стандартаас даруй 11-р их сурагчтай байна. Ангийн зай талбай, анги дүүргэлт AUS -503 Үнэлээг сургалтын орчин, анги танхим, сургалтын тоног төхөөрөмж , сурах бичиг, сургалтын хэрэглэгдэхүүн, сурагчийн хувцасны эрүүл ахуй, тоглоомын эрүүл ахуй , үдийн цай хөтөлбөрийн хэрэгжилт гэх зэрэг чиглэлүүдээр явуулахад 6 настай хүүхдийн сургалтын орчинг чанарын шаардлага хангасан , стандартын дагуу бүрэн тоноглосон анги танхим, сургууль байгаагүй. 6 настай хүүхдийн бие бялдар, хувийн онцлог нь сургуулийн гадаад дотоод орчинд хамгийн мэдрэг байдаг учир сургалтын орчинг стандартын дагуу бүрдүүлэх нь нэн шаардлагатай байна.   Түүвэрлэн авсан 6 сургуулийн дотроос 12-р сургууль стандартад хамгийн дөхөм , жишиг сургууль байв. Үүнээс дүгнэхэд судалгаанд хамрагдсан нийт анги танхимд стандартын шаардлага хангасан анги байхгүй нь 6 настай хүүхдийн сургалтын орчин бүрэн бэлтгэгдээгүй, энэ нь цаашид хүүхдийн эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж болохыг тод харуулж байна.
Full transcript