Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Thema 3 IDENTITEIT

No description
by

Lotte Michielsen

on 27 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Thema 3 IDENTITEIT

IDENTITEIT
III. Ontstaan van identiteit: bepalende factoren
IV. Kenmerken van ID
1. Ik ben ik en wie ben jij?
OEF: kan je me herkennen in 3 typerende eigenschappen?
II. Wat is Identiteit?
Wat betekent ID?
DEF:
IDENTITEIT =

(1) geheel van eigenschappen

(2) maakt uniek

(3) leidt tot gedrag


Eigenschappen: veelzijdig en dynamisch

--> MEERVOUDIGE ID

VB?Niemand heeft identiek dezelfde combinatie van eig.

--> iedereen is anders
Eigenschappen
--> bepalen je visie op de wereld (referentiekader)
--> bepalen je gedrag
Voorbeelden
EIG --> GEDRAG

Ik houd van voetbal Ik sta 's nachts op om een belangrijke match te volgen
Ik ben groot Ik sluit mij aan bij een basketploeg
... ...
Oef.: tekst kluizenaar
Beschrijf zijn ID in woorden

Hoe is zijn ID ontstaan?

Zelfde achtergrond, toch andere persoon?

Bepalende factoren
voor ID

(1) NATURE = aanleg (DNA)

(2) NURTURE = omgeving (anderen + ervaringen)

(3) ZELFBEPALING = eigen keuze
3.1 AANLEG
DNA van biologische ouders (= erfelijk materiaal)
Uiterlijk Vb?

Innerlijk Vb?
3.2 OMGEVING: NURTURE
3.2.1 Dialoog met anderen
ID = DIALOGISCH PRODUCT
ID ontstaat in relatie en dialoog met SIGNIFICANTE (= belangrijke) ANDEREN
= ° - iemand waarmee je emotionele band hebt
- iemand die als spiegel dient voor wie je bent
OEF.: wie zijn jouw significante anderen?
ID kan ook ontstaan in
conflict
met significante anderen
Significante anderen kunnen
elkaar ook tegenspreken

DIALOOG met significante anderen stopt nooit + Significante anderen veranderen gedurende je leven
==> DUS....

je ID is nooit af!
3.2.2 Context: gebeurtenissen
3.2 OMGEVING: NURTURE
ID wordt mede bepaald door
- gebeurtenissen
- in een bepaalde context
Wat heb jij al meegemaakt in welke context wat je ID heeft beïnvloed?
= gemeenschappen waartoe je behoort
Vb.: schoolcontext, familiecontext, jeugdbewegingscontext,...
3.3 ZElfBEPALING
Naast NATURE en NURTURE KIEZEN mensen ook zelf wie ze willen zijn
Wie wil jij zijn?
BINNEN 3 jaar?

BINNEN 6 jaar?
BINNEN 15 jaar?
Een goede en stevige ID bestaat uit 5 kenmerken
(1) BRON EN BESTEMMING

(2) VASTE KERN

3) MOGELIJKHEDEN EN BEPERKINGEN

(4) ZELFBEELD

(5) DYNAMISCH gegeven
4.1 Bron en Bestemming
Bron = verleden
NU
Bestemming = toekomst
4.1.1 BRON
Bowlby (psychiater)
--> theorie over gehechtheid
VEILIGE HECHTING
ONVEILIGE HECHTING
0-1 jaar:
goede zorgen door (vaste)
opvoeders

Kind kan opvoeders vertrouwen

LATER:
kind zal goede sociale relaties met
anderen kunnen uitbouwen
0-1 jaar:
geen goede zorgen door (vaste)
opvoeders

Kind kan opvoeders niet vertrouwen

LATER:
kind zal problemen ondervinden met
sociale en liefdes relaties
Zie ook tast als primaire levensfunctie
?
4.1.2 BESTEMMING
DOELEN stellen om je bestemming te bereiken
4.2 VASTE KERN
VASTE kern = rode draad in je ID
= je hele leven dezelfde
Continuïteit
Samenhang
= houvast
OEF.: Wat zit er in jouw harde kern?
STEL:
je raakt betrokken in verkeersongeval en belandt in coma
Na een tijdje ontwaak je, lichamelijk ben je 100% in orde
MAAR... je bent alle herinneringen kwijt en hebt een andere persoonlijkheid gekregen.. BEN JE NOG DEZELFDE PERSOON?
JA?NEEN?
4.2.1 Lichamelijk criterium als VASTE KERN
Vaste kern = LICHAAM
--> ons lichaam bepaalt wie we zijn
Vb: als je iemand op straat tegen komt die je kent, dan herken je die persoon direct aan zijn lichaam
MAAR...
Kan je aan iemand zijn lichaam afleiden wat zijn(volledige) identiteit is?

Wat als iemand een lichamelijke handicap heeft --> bepaalt dit dan helemaal wie deze persoon is?
==> NOOD AAN EEN BREDERE VASTE KERN!
4.2.2 PSYCHOLOGISCH criterium als vaste kern
Vaste kern = geest
--> onze geest (karakter, wensen, overtuigingen...) bepaalt wie we zijn
Vb. als een dief jouw laptop steelt, zal de het zijn karakter zijn dat schuldig is en niet zijn lichaam
MAAR...
Kan je aan iemand zijn geest afleiden van zijn (volledige) identiteit is?
Hij vindt van zichzelf dat hij grappig is
Hij komt met de fiets naar zijn werk
Hij heeft in zijn tuin heel wat meetapparatuur staan
Hij vindt opkomen tegen kanker erg belangrijk...
Hij weet wanneer hij zijn paraplu best kan boven halen
Zij is erg gesteld op haar privacy
Zij houdt heel veel van haar kinderen en kleinkinderen
Ze draagt graag een kroon
Ze heeft interesse in taal en studeerde logopedie
Ze heeft nog heel wat bij te leren in de Nederlandse taal

EINDCONCLUSIE: we hebben BEIDE criteria nodig om de vaste kern van iemands ID te bepalen
4.3 Mogelijkheden en beperkingen
4.3.1 de grenzen van je mogelijkheden (= beperkingen)
OEF: wat zijn jouw mogelijkheden en beperkingen in je AANLEG (nature), je OMGEVING (nurture) en je EIGEN KEUZE (zelfbepaling)
Kan je alles worden wat je wil?
(Gers Pardoel... ZIJN...)
Je kan alles zijn (binnen jouw mogelijkheden en beperkingen!)
4.3.2 Positieve psychologie
Uitgangspunten:
- vertrekt vanuit sterke punten van persoon
- kennis van sterke punten --> vergroot positief zelfbeeld
- positief zelfbeeld --> meer talenten uitbouwen
Positieve psychologie: voor IEDEREEN, niet enkel voor mensen met problemen
OEFENING: persoonsomschrijving
4.4 ZELFBEELD
Ontstaan zelfbeeld?

(1) SOCIAAL(II) EMOTIONEEL


= hoe denk ik over mezelf
(III) COGNITIEF


(IV) FYSIEK


(V) MATERIEEL
Hoe ben ik in de omgang met anderen?
Hoe ga ik om met emoties
(van mezelf, van deren)?
Hoe ga ik om met school (studiehouding, interesse,.....)
Hoe denk ik over mijn eigen lichaam?
Hoe denk ik over mijn financiële situatie?
5 DOMEINEN in zelfbeeld
4.5 DYNAMISCH GEGEVEN
ID = dynamisch
= veranderlijk
V. Meervoudige ID
5.1 Culturele ID
5.2 Geslachts-, gender- en seksuele ID
5.1.1 Nationale ID
5.1.2 Religieuze ID
5.1.3 Etnische ID
Delen van waarden, normen, opvattingen, mentaliteit met anderen
5.3 Online ID
VI Problemen met ID
6.1 ID-crisis tijdens adolescentie
6.2 ID is een maatschappij zonder groot verhaal
6.3 ID-stoornissen
verschillende sociale groepen (school, jeugdbeweging, vriendengroep, gezin,...)
--> verschillende eisen van adolescent
ID-crisis tijdens adolescentie
--> zoektocht naar eigen IK dat in verschillende groepen past
KAN leiden tot ID-crisis
IDENTITEITSCRISIS =
1. onzekere, conflictueuze emotioneel zware periode
2. tijdens adolescentie
3.jongeren herkent zichzelf niet meer fysiek
4. jongeren herkent zichzelf niet meer psychisch
5. tijdens crisis: vooral negatieve beleving
6. na crisis: verdere positieve ontplooiing
ERIK Erikson
Oef. Thomas
ID in maatschappij zonder groot verhaal
VROEGER (meer dan 50 jaar geleden): TIJD VAN GROTE VERHALEN (MODERNISME)
mensenleven = 1 grote verhaallijn
je leven ligt vast vanaf je geboorte tot je sterfbed
--> kansen en eigen keuzes zijn beperkt
Vb. geboren in arbeidersgezin --> later ook arbeider
geboren in katholiek gezin --> zelf ook katholiek
NU: GEEN grote verhalen meer in onze MPIJ (POSTMODERNISME)
OORZAAK: complexiteit van onze maatschappij/wereld stijgt
internet, reizen --> kennismaking met heel veel verschillende verhalen
mensenleven = verschillende verhalen mogelijk
--> kansen en eigen keuzes zijn erg groot
+ : veel keuzevrijheid
-: grote onzekerheid/ keuzeprobleem
Wat als mensen niet kunnen kiezen wie ze willen zijn en wat ze willen doen?
Radicale organisaties bieden 'kant-en-klare' ID aan
Mensen op zoek naar ID, nemen deze ID graag over zonder hierover zelf echt na te denken
= gevaarlijk voor de maatschappij
Voorbeelden van radicale organisaties in België/de wereld?
Wanneer de zoektocht naar ID tot ZWARE problemen leidt
ID-crisis = tijdelijk, geen schade aan ontwikkeling
ID-stoornis = vaak voor langere periode aanwezig
schadelijk voor ontwikkeling
Vbn:
bodemloosheid
meervoudige ID-stoornis
minderwaardigheidscomplex
anorexia
boulemie
STELLINGENSPEL MEERVOUDIGE ID
1. Mijn culturele ID is in gevaar door de opkomst van de multiculturele samenleving
2. Mensen uit andere landen die in België komen wonen, moeten onze cultuur overnemen en hun eigen cyutluur (zeker in het openbaar) achter wege laten.
3. Ik heb geen religieuze ID
4. In België is er te weinig aandacht op school voor seksuele ID
5. Seksuele ID is nog steeds een taboe in België.
6. Ik weet waar ik terecht kan met vragen over geslachts- gender of seksuele ID en ik ga ook zelf op zoek naar informatie.
7. Ik hecht veel belang aan mijn online ID
8. Ik post vaak foto's op facebook, .... en maak mij hierover niet al te veel zorgen.

http://www.youtube.com/watch?v=F7pYHN9iC9I#t=23
9. Ouders zouden de digitale activiteiten van kinderen moeten controleren. Op het internet schuilen immers heel wat gevaren.
10. Digitaal pesten is het nieuwe pesten. Mensen kunnen andere mensen anoniem het leven zuur maken via het internet. De gepesten zijn zelf verantwoordelijk en lokken de pesterijen vaak zelf uit.http://www.een.be/programmas/koppen/grote-onwetendheid-over-askfm
Maar... jezelf worden is niet altijd gemakkelijk
--> CHAOS in je hoofd
Maar...
Vb?
Casus 1
Casus II
Casus bepalende factoren van ID
Full transcript