Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Яаралтай тусламжийн нэгдсэн систем

No description
by

Davaa Choindon

on 15 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Яаралтай тусламжийн нэгдсэн систем

Яаралтай тусламжийн нэгдсэн системийн төслийн танилцуулга Аймаг Дүүрэг KVL Key/Encryption Authentication Log Server E1 IP/SIP EIN-GIS2/GPS Модуль EIN-2 Програм хангамж TETRA Console Мобиком, Скайтел,
Юнител, Gmobile IP Based
Телефон Switch E1 Дуудлага хүлээж авах үндсэн төв TETRA
хөдөлгөөнт холбоо VoIP утас Суурин утас Гар утас
Voice,SMS Байршлын өгөгдлийн
Сан, IP хаяг тодруулах Яаралтай тусламжийн нэгдсэн системийн бүтэц, загвар, үйл ажиллагааны танилцуулга LBS Enabled
Mobile
Network GPS Координат Өндөр хурдны сүлжээ Дуудлага
хийх - Хаяг, байршил тодорхойлох
- Оператор дуудлагыг хүлээж авна Түргэн тусламж
Онцгой байдал
Цагдаа <15мин 1 - Нөхцөл байдлын тодруулга хийнэ
- Шуурхай бүлгийг илгээнэ Хэрэглэгчийн хаягийн
Сан EIN-GIS2/GPS Модуль TETRA Console EIN-2 Програм хангамж Ажлын хэсгийн үйл ажиллагааны танилцуулга

Яаралтай тусламжийн нэгдсэн системийн бүтэц, загвар, үйл ажиллагааны танилцуулга

Яаралтай тусламжийн нэгдсэн систем байгуулах ТЭЗҮ, хөрөнгө оруулалт, төсвийн тооцоо

Төслийг хэрэгжүүлэх үе шат, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Ажлын хэсгийн үйл ажиллагааны
танилцуулга Нэгдсэн дуудлагын дугаар (911,112,108) Яаралтай тусламжийн нэгдсэн систем байгуулах хөрөнгө оруулалт, төсвийн тооцоо Төслийг хэрэгжүүлэх үе шат, үйл
ажиллагааны төлөвлөгөөний санал Яаралтай тусламж үзүүлэх хугацааны зураглал УЛС
ДУГААР •Шуурхай удирдлагын төвийн одоогийн үйл ажиллагаатай танилцах, нөхцөл байдлын судалгаа •Дуудлага илгээгчийн байршлыг тогтоох системийн судалгаа •Cүлжээний судалгаа •Нэгдсэн тусгай дугаарын судалгаа •Тоон радио системийн судалгаа •Эмнэлгийн яаралтай тусламжийн шаардлага тодорхойлох судалгаа •Онцгой байдлын үеийн тусламж үзүүлэх үйлчилгээний шаардлага тодорхойлох судалгаа •Нийслэлийн харьяа байгууллагуудын өнөөгийн байдал болон цаашдын хөгжлийн судалгаа •Яаралтай тусламжийн нэгдсэн удирдлагын програм хангамж /ЯТНУПХ/-ийн судалгаа •Хууль эрхзүйн орчны судалгаа Яаралтай тусламжийн дуудлагыг хүлээн авах нэг дугаартай болгох
Хэрэглэгчийн байршил тогтоох системийг яаралтай тусламжийн үйлчилгээнд нэвтрүүлэх
Яаралтай тусламжийн дуудлаганд 5 секундын дотор хариу өгч байхаар мэдээлэл хүлээн авагч-зохицуулагчийн орон тоо, ажлын байрыг зохион байгуулах
Яаралтай тусламжийн дуудлагыг хүлээн авах, бүртгэх, дамжуулах ажиллагааны стандарт, програм хангамжийг боловсруулж, нэвтрүүлэн үйл ажиллагааг шуурхай болгох
Мэдээлэл хүлээн авагч-зохицуулагчаас яаралтай тусламжийн мэдээллийг цагдаагийн хөдөлгөөнт эргүүл, онцгой байдлын шуурхай бүлэг, эмнэлгийн яаралтай тусламжийн багуудад өгөгдөл хэлбэрээр дамжуулах холбооны сүлжээг зохион байгуулах
Шилэн кабелийн сүлжээг өргөтгөж, сүлжээнд холбогдоогүй байгаа цагдаа, онцгой байдал, эмнэлгийн яаралтай тусламжийн байгууллагуудыг нэгдсэн сүлжээнд холбох
Транкид радио холбооны сүлжээг Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрийг бүрэн хамарсан байхаар зохион байгуулж, мэдээлэл дамжуулах хурд, системийг ажиллах чадварыг нэмэгдүүлэх
Яаралтай тусламжийн дуудлагын дагуу цагдаа, онцгой байдал, эмнэлгийн яаралтай тусламжийн багуудын үйл ажиллагааг нэгдсэн зохицуулалтаар хангах
Яаралтай тусламжийн үйл ажиллагаа явуулах хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2013 оны 1 дүгээр сарын 8-ны өдрийн 9 дугаар захирамжын хүрээнд Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2013 оны 1 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 8 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ”Яаралтай тусламжын нэгдсэн системийн бүтэц, загвар шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын санал боловсруулах” ажлын хэсэг ХХЗХ, МТШХХГ, ЭМЯ, ХЗЯ, ЦЕГ, ОБЕГ, МШУТ, НЗДТГ-ын бүрэлдэхүүнтэйгээр удирдамжид заасан хугацаанд ажиллаж холбогдох шаардлагатай холбогдох судалгааг хийж төслийн ТЭЗҮ –г боловсруулан дүгнэлт саналаа танилцуулж байна. Дээрхи судалгааг үндэслэн яаралтай тусламжийн нэгдсэн системийг байгуулах дараахь үйл ажиллагааг шат дараатайгаар хэрэгжүүлэх шаардлагатай хэмээн ажлын хэсэг дүгнэлээ
1. Яаралтай тусламжийн нэгдсэн систем байгуулах зорилго, үндэслэл, хамрах хүрээ
2. Системд тавигдах шаардлага
3. Яаралтай тусламжийн дуудлагын нэгдсэн үйл ажиллагааны загвар
4. Яаралтай тусламжийн дуудлагыг тусгай дугаараар хүлээн авч байгаа дэлхийн улс орнуудын чиг хандлага
5. Яаралтай тусламжийн дуудлагыг хүлээн авч байгаа өнөөгийн байдал
•Дуудлага хүлээн авалт, холбоо мэдээллийн сүлжээ, транкид радио холбооны систем, програм хангамж, серверүүд
6. Яаралтай тусламжийн дуудлагын нэгдсэн систем байгуулах ажлын хүрээ
•Мэдээлэл хүлээн авах, зохицуулалтын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, холбоо мэдээллийн сүлжээг өргөтгөх, радио холбооны системийг шинэчлэх, транкид радио холбооны систем, програм болон техник хангамжийг шинэчлэх Ажлын хэсгийн дүгнэлтийг үндэслэн Монгол улсын яаралтай тусламжийн нэгдсэн системийг байгуулах техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулсан бөгөөд ТЭЗҮ-д дараахь асуудлуудыг тусгалаа. Үүнд: 7. “Яаралтай тусламжийн дуудлагын нэгдсэн систем байгуулах төсөл”-ийн хүрээнд хийгдэх ажлууд
•Яаралтай тусламжийн дуудлагын нэгдсэн системийн технологийн бүтэц
•Мэдээлэл дамжуулах бүдүүвч
•Улаанбаатар хот дахь сүлжээний өргөтгөл
•Сүлжээний урсгалын тооцоо
•Шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн жагсаалт
•Транкид радио холбооны систем
•Системийг өргөтгөн шинэчлэхэд шаардлагатай техник хэрэгсэл
•Тоон радио холбооны төхөөрөмжүүдэд тавигдах шаардлага
8. Яаралтай тусламжийн дуудлагын нэгдсэн системийн програм болон техник хангамжийг шинэчлэх
•Програм хангамжийг шинээр болон өөрчлөн хөгжүүлэх
•Програм хангамжийн лиценз болон боловсруулалтын програм
•Шаардлагатай техник хэрэгсэл
•Консол, сервер компьютеруудын техникийн шаардлага
9. Барилга байгууламж
10. Төслийн хөрөнгө оруулалтын төсвийн тооцоо
•Шилэн кабелийн сүлжээ, радио холбооны систем
•Програм хангамж, компьютер, бусад техник хэрэгсэл
•Сургалт Ажлын хэсгийн үйл ажиллагааны
танилцуулга Ажлын хэсгийн үйл ажиллагааны
танилцуулга Ажлын хэсэг дараахь судалгааг хийлээ. Үүнд: ТӨСЛИЙН НЭГДҮГЭЭР ҮЕ ШАТНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨВ (УЛААНБААТАР ХОТ) 1 Яаралтай тусламжийн нэгдсэн систем байгуулах хөрөнгө оруулалт, төсвийн тооцоо Шаардлагатай машины хөрөнгө оруулалтын төсөв Шаардлагатай нисэх онгоцны хөрөнгө оруулалтын төсөв Яаралтай тусламжийн нэгдсэн систем байгуулах хөрөнгө оруулалт, төсвийн тооцоо ТӨСЛИЙН ХОЁРДУГААР ҮЕ ШАТНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨВ (ХӨДӨӨ ОРОН НУТАГТ) Аймаг

Дүүрэг

KVL

Key/Encryption

Authentication

Log Server

E1

IP/SIP

EIN-GIS2/GPS Модуль

EIN-2 Програм хангамж

TETRA Console

Мобиком, Скайтел,
Юнител, Gmobile

IP Based
Телефон Switch

E1

Дуудлага хүлээж авах үндсэн төв

TETRA
хөдөлгөөнт холбоо

VoIP утас

Суурин утас

Гар утас
Voice,SMS

Байршлын өгөгдлийн
Сан, IP хаяг тодруулах

Яаралтай тусламжийн нэгдсэн системийн бүтэц, загвар, үйл ажиллагааны танилцуулга

LBS Enabled
Mobile
Network

GPS Координат

Өндөр хурдны сүлжээ

Дуудлага
хийх

- Хаяг, байршил тодорхойлох
- Оператор дуудлагыг хүлээж авна

Түргэн тусламж
Онцгой байдал
Цагдаа

<15мин

1

- Нөхцөл байдлын тодруулга хийнэ
- Шуурхай бүлгийг илгээнэ

Хэрэглэгчийн хаягийн
СанEIN-GIS2/GPS Модуль

TETRA Console

EIN-2 Програм хангамж

Нэгдсэн дуудлагын дугаар (911,112,108)

Яаралтай тусламж үзүүлэх хугацааны зураглал
Full transcript