Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

L'ESTRUCTURA DE LES TASQUES

No description
by

Enric Borràs i Chofre

on 16 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of L'ESTRUCTURA DE LES TASQUES

SEGON
Realitzar una estructura de tasca.
És a dir, elaborar tasques senzilles amb les activitats i exercicis que siguen necessaris.
Recordant que han de tenir un producte final i deu donar-se en un context.

Què significa açò?
QUÈ HEM DE FER?
Per a realitzar una UDI, hem de seguir els següentes passos:
1. Definir l'estructura de tasques rellevants.
2. Diseny curricular; seleccionar les CC, així com objectius didàctics/indicadors.
3. Trasposició didàctica; determinar els escenaris, recursos, temporalització i metodologies.
4. Valoració dels aprentatges; instruments d'avaluació.
PRIMER
DEFINIR, DEL REGISTRE D'AULA JA ELABORAT, SI CORRESPON A EXERCICI, ACTIVITAT O TASCA.
UNITAT DIDÀCTICA INTEGRADA "UDI"
Les UDI ens van a permetre integrar les CC en la vida real de l'aula.
Les experiències educatives que oferim en els centres parteixen de dos estructuras. (Model ecològic de Doyle).
- estructura de tasques educatives.
- estructura social de participació.
És a dir, les tasques que realitzen els alumnes es desenvolupen en un context determinat. El context és essencial per a l'éxit de les mateixes i per a aconseguir desenvolupar les diferents competèncias bàsiques.
"L'ESTRUCTURA DE LES TASQUES"
PROCÉS D'ELABORACIÓ D'UDI
Dins de les tasques educatives trobem els objectius, els continguts i els criteris d'avaluació del currículum.
Tasques educatives i experiències socials interactuen
No podem separar-los de les experiències, les relacions que els i les alumnes tenen amb el context.
TODOS ESTAN ESTRECHAMENTE RELACIONADOS
Per a aconseguir l'assoliment de les CC hem de saber diferenciar entre:
exercici, activitat i tasca.
Ànim i bona sort!
Vosatres podeu!
Una UDI és un instrument de planificació que defineix les condicions que permetran generar les experiències educatives per a l'aprenentage de les CC. Anomenada integrada per relacionar tots els elements curriculars.
EXERCICI
Acció o conjunt d'accions orientades a la comprovació del domini adquirit en el maneig d'un determinat coneixement. Suposa una conducta que produeix una resposta prefixada i que es dona repetidament.
Sabem de bestreta el resultat del mateix.
Suposa una conducta prefixada que es dona repetidament per tot l'alumnat que el realitza correctament.
La proposta permet la pràctica suficient de tots els coneixements requerits per a realitzar l'activitat relacionada amb correcció.
Hi ha exercicis que reforcen continguts previs, bàsics i d'ampliació.
Els exercicis donen entrada a la possibilitat d'adaptació a altres nivells de competència.
Activitat
Acció o conjunt d'accions orientades a l'adquisisció d'un coneixement nou o a la utilització d'algun coneixement ja adquirit de forma diferent o contextualitzat. Es tracta de comportaments que produeixen una resposta diferenciada d'una gran varietat.
Totes les activitats permeten una resposta diferenciada en cada alumne i produeixen una gran varietat de respostes correctes.
Completes. La seqüencia d'activitats programades condueix ordenadament i exhautiva a l'elaboració d'un producte final.
Diverses. No són repetitives i treballen diversos procesos cognitius i tipus de continguts.
Inclusives. Permeten la pràctica de l'alumnat amb diferents nivells curriculars i estan vinculades a exercicis diferents de diferents nivell d'adquisisció.
Tasca
Conjunt d'accions orientades a la resolució d'una situació-problema, dins d'un context definit (personal, familiar, escolar o social), mitjançant la combinació de tots els sabers disponibles, que permeten l'elaboració d'un producte rellevant.
Resol una situació o problema.
La formulació de la tasca fa explícit el producte final.
El producte té el valor que s'ha determinat: humà, cultural, social, econòmic...
Permet que l'alumnat participe en una pràctica social en un context o contextos previament establerts, on el producte final resulte útil (personal, familiar, escolar,...).
LA PROGRAMACIÓ D'AULA
Les programacions d'aula són les concrecions curriculars adaptades a les característiques de l'alumnat i el centre.
Full transcript