Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Primena trigonometrije u svakodnevnom životu i u nauci

No description
by

Antonije Petrovic

on 7 July 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Primena trigonometrije u svakodnevnom životu i u nauci

Primena trigonometrije
u svakodnevnom životu i u nauci

Trigonometrija
Reč trigonometrija potiče od grčkih reči
trigonos
- trougao i
metron
- mera. Prvobitno je cilj trigonometrije bio da se bavi trouglovima i merama njihovih elemenata, međutim, trigonometrija danas ima daleko veću primenu.
Fizika
Trigonometrija ima ogromnu ulogu u svim podvrstama fizike. Radio talasi, talasi iz mikrotalasne pećnice, elektromagnetni talasi, svi oni se mere i crtaju u vidu grafika po ugledu na trigonometrijske funkcije kao što su
sinus
i
kosinus
. Trigonometrija se koristi u fizici koliko i sabiranje i oduzimanje kod čoveka.
Arhitektura
Trigonometrija nalazi veliku primenu i u arhitekturi.
Seminarski rad iz matematike
Profesor: Nenad Totić
Učenik: Antonije Petrović

Prokuplje, 02.06.2014.
Astronomija
Astronomija verovatno ima najveću primenu trigonometrije. Zapravo, trigonometrija je nastala još pre nove ere kao dopuna astronomiji. Nastale su trigonometrijske tablice kao i sferna trigonometrija, vrsta trigonometrije koja objašnjava pozicije na sferi.
Zemlja, Mesec i Sunce određuju pravougli trougao za vreme prve četvrtine meseca. Rastojanje od Zemlje do Meseca je oko 384.000 kilometara. Koliko je rastojanje između Sunca i Meseca?
Ako sa l označimo rastojanje između Sunca i Meseca, možemo iskoristiti tangensnu funkciju kako bismo ga izračunali
Postoje različite metode za određivanje udaljenosti novootkrivenog objekta u svemiru i neke se svode na
paralaksu
. Najranija prilično tačna merenja su delo Fridriha Besela koji je vršio merenja u toku godine posmatrajuci jednu zvezdu. Postupak se svodi na uočavanje pomeraja zvezde, pa primenom trigonometrijskih funkcija dobijemo stvarnu udaljenost objekta.

Muzika
U današnje vreme postoje razni inženjeri zvuka koji proučavaju elektronsku muziku. Njihovi kompjuteri i programi za komponovanje koriste osnovne trigonometrijske funkcije i njihove grafike. Šabloni muzičkih talasa sinusnih i kosinusnih funkcija nisu tako pravilni, pa se ne korsite u potpunosti. Medjutim, sa nekim modifikacijama verovatno bi lepo zvučalo.
Kosi hitac
Jednačina u fizici koja određuje put koji telo pređe
Jednačina koja određuje dužinu trajanja hica i njegov domet
Neke formule u fizici u kojima se koristi trigonometrija
Jedna od formula koje se koriste u kvantnoj fizici za određivanje položaja elektrona
Ovom formulom se pokazuje zašto je nebo plave boje
Navigacija
Velika je primena trigonometrije i u navigaciji brodova, aviona, GPS navigaciji itd.
Brod ide kursom od 50 stepeni istočno. Putuje dok ne stigne tačno severno od luke koja je 10 km od luke iz koje je krenuo. Koliko put je brod prešao?
Na sličnom principu su stari Egipćani merili visinu piramida sa neverovatnom preciznošću.
Trigonometrija je bitna zato što svi uglovi pri građenju bilo čega utiču na to kako će konstrukcija stajati, da li će biti stabilna, da li će se odupirati vremenskim neprilikama itd.
Većina naučnika, inženjera, profesora, i ostalih ne koristi trigonometriju u njenom "izvornom" obliku, ali zato se ona prožima kroz sve grane nauke (neke koje nisam spomenuo: medicina, biologija, optika, aeronautika...).

Trigonometrija, a prvenstveno matematika je svuda oko nas... Samo treba da pogledamo stvari na drugi način.
Full transcript