Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Хээрийн судалгаа хийх арга зүй

No description
by

enkhbold g

on 22 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Хээрийн судалгаа хийх арга зүй

Хээрийн судалгаа хийх арга зүй
Газарзүйн судалгааны арга зүй
Тодорхой сэдвийн дагуу Судалгааны ажил гүйцэтгэхэд дунджаар 4-5 долоо хоног зарцуулах ба үр дүнг ойролцоогоор 2000 үгээр илэрхийлж бичдэг. Ихэнх судалгааны ажил нь таамаглалд тулгуурлана.
Мэдээлэл цуглуулах арга
Мэдээлэл цуглуулахдаа ажиглах, хэмжих, тоолох, асуулга авах хэлбэрийг ашиглах ба энэ нь сэдэвт хамаарах мэдээлэл, гарах үр дүн зэргээс хамаарч өөр өөр байж болно.
Ажиглалт
Юуг
: Тухайн шийдэх асуудалтай холбоотой зүйлсийг ажиглана. (орчны гажар ашиглалт, цаг агаар, зам тээвэр, нуурын эргийн хэлбэр г.м)
Хэрэглэгдэх
: Газарзүйн зураг (тохирох масштабтай), план, тойм зураг, гэрэл зураг, үзэг, цаас, хэмжих багажууд г.м
Яаж
: Ажиглалт хийх газраа сонгоно, ажигласан зүйлсээ бичиж тэмдэглэнэ, харьцуулалт хийнэ, хэмжилт хийнэ, байгаль орчны чанарын үнэлгээ хийнэ, анализ дүгнэлт гаргана.
Хэмжилт хийх
Хамгийн чухал нь: тохирох багаж хэрэгсэл ашиглах, хэмжих үзүүлэлтээ зөв сонгох, багаж хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал, зөв ажиллаж буй эсэхийг нь шалгах
Тоолох
Хаана, ямар зүйлийг, хэрхэн тоолохоо шийднэ. Жишээлбэл: Ойр байгаа замаар өдөрт хэдэн машин өнгөрч байгааг мэдэхийн тулд тодорхой цэг сонгон авч гучин минутанд хэдэн машин сонгон авч 30 мин-д хэдэн машин өнгөрч байгааг тоолох. Дараа нь 2 цагийн дараа тоолц харьцуулалт хийх г.м
Тоолохдоо цаг хугацааг сайтар анхаарна. Тухайлбал, Бямба гаригийн өглөө 11.00, Даваа гаргийн өглөө 9.00 цагт ямар байх вэ?, Хэдийд тоолох нь тохиромжтой вэ? г.м
Асуулга хийх
Олон төрлийн ялгаатай мэдээлэл (тоон ба чанарын) цуглуулах шаардлагата бол сайн төлөвлөн боловсруулсан асуулгын аргыг хэрэглэдэг. Жишээ нь: голын сав газар, ойн бүсэд аялал жуулчлалын гөлөөгөөр гарсан өөрчлөлтийг тодруулах, шинээр барилга барихаар төлөвлөж буй талаар хүмүүс санал бодолтой байгааг тодорхойлох г.м
Асуулт боловсруулахдаа судалж буй зүйлтэйгээ хамааралтай мэдээлэл авахын тулд аль болох тдорхой байх, хэрхэн боловсруулах талаар анхааралтай байх, хэт олон асуулт байх нь тохиромжгүй.
Газарзүйн хичээлэээр тодорхой асуудлыг шийдвэрлэх буюу таамаглахад чиглэсэн судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэдэг. Судалгааны ажлын сэдвүүд нь байгалийн болон нийгмийн газарзүй асуудлуудын холбоо хамаарлыг илрүүлэх, тайлбарлахад чиглэсэн байна.
-Сум, аймгийн төвийн газар ашиглалтын хэв шинж
-Үйлчилгээний газруудын ангилал: үзвэр, үйлчилгээний газар, дэлгүүр г.м
-Эрчим хүчний эх үүсвэр
-Орон нутгийн тээврийн хэрэгсэл
Нийгмийн
-Сургууль орчмын цаг агаарын өөрчлөлт
-Гол нуурын эрэг орчмыг хэрхэн хамгаалах
-Гол горхийн урсгалын хурдад нөлөөлөгч хүчин зүйлс
Нутгийн ой, ургамлын хэв шинж
Байгалийн
-Аялал жуулчлалын байгальд ямар нөлөө үзүүлж байгаа
Үерийн улмаас байгаль орчин ба нийгэмд учрах үр дагавар
Хүрээлэн буй орчны бохирдол усны чанар г.м
Хүн, байгалийн харилцан хамаарал
Нийтлэг хэрэглэгддэг багаж хэрэгслүүд
Самбар, үзэг, харандаа, цаас, хурд, хугацаа хэмжигч, луужин, GPS, дээжний уут, томруулдаг шил, зургийн аппарат, утас, дуу хураагуур
Тухайн сэдвээс хамаарах багаж хэрэгслүүд
Хэмжигч цаас,
хэмжигчтэй наадаг цаас
, гадас, шон,
уртыг хэмжигч
,
дөрвөлжин тор/ургамлын бүрхэвчид ашиглах (зураг 1.2)/
,
гортиг
,
хэвгий, налуу хэмжигч клинометр
,
шигшүүр
,
урсгалын хурд хэмжигч хөвүүр
, рН метр,
цаг агаар хэмжигч термометр, барометр
, тандан судалгааны багажууд.
Судлах асуудлаа тодорхойлж, таамаглал дэвшүүлэх
Шаардагдах мэдээллийн жагсаалт гаргах
Мэдээлэл цуглуулах арга, хэрэгслээ тодорхойлох
Мэдээллээ цуглуулах
Цуглуулсан мэдээллээс холбогдох хэсгийг сонгох
Мэдээллээ нэгтгэн боловсруулах
Боловсруулсан мэдээлэлд анализ хийх
Үр дүнг нэгтгэх, дүгнэлт бичих
Асуудлыг шийдвэрлэх боломжит хувилбарыг санал болгох
Ажлынхаа үр дүнг үнэлэх, шаардлагатай бол өөрчлөлт, засвар хийх
Full transcript