Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

GENÇ YETİŞKİN DÖNEMİNDEKİ KİŞİLERİN YAŞANTILARI BEKLENTİLERİ

No description
by

neset ogel

on 19 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of GENÇ YETİŞKİN DÖNEMİNDEKİ KİŞİLERİN YAŞANTILARI BEKLENTİLERİ

Yirmi yaşındaki bir insan, dünyayı değiştirmek ister. Yetmiş yaşına gelince, yine dünyayı değiştirmek ister, ama yapamayacağını bilir.
- Clarence Darrow -
Yetişkinlik Nedir?
Genç Yetişkin Kime Denir
Ancak insan hayatını kesin yaş çizgileriyle sınıflandırmak şüphesiz mümkün değildir
GENÇ YETİŞKİNLİK KURAMLARI
*ERİKSON'UN PSİKOSOSYAL GELİŞİM KURAMI

*LEVİNSON'UN YAŞAM YAPISI KURAMI

*KENİSTON'UN GENÇLİK KURAMI

*BÜHLER'İN YAŞAM AKIŞI KURAMI

*GOULD'UN DÖNÜŞÜM KURAMI

*ARNETT'IN BELİREN YETİŞKİNLİK KURAMI
GENÇ YETİŞKİNLİK DÖNEMİ VE KURAMLARI
1)Yetişmiş,olgunlaşmış
2)Evlenme çağına gelmiş
3)Beden, ruh ve duygu bakımlarından olgunluğa erişmiş
4)Kanunların belirttiği belli bir yaşı aşmış, toplumsal sorumluluklarını bilme durumunda olan genç

Genç yetişkinlik, kimliği biçimlenmiş meslek edinmiş, anne babadan bağımsızlık kazanma, uzun vadeli
eş seçimi gerçekleştirmiş.
*Eş seçimi
*Aile kurma
*Çocuk yetiştirme
*Evin işlerini yürütme
*Yurttaşlık sorumluluğunu
kabullenme
*Toplumsal gruba katılma
*20-30 yaş aralığı
*Ergenlik-Yetişkinlik aralığı
*Zihinsel-Bedensel yetenekleri tamamlanmış
*Öz benliğinin bilincinde
*Kimlik duygusu gelişmiş
*Yaşamda yer edinmiş
Zira kalıtım, beslenme, fiziki çevre (mesken-iklim) ve sosyo-kültürel ekonomik şartlar (sosyal çevre) bireyin gelişimini etkileyen önemli faktörlerdir. Bunlar bireyin gelişimini etkileyen faktörler olduğu için, bu değişkenlere bağlı olarak kişiden kişiye bazı farklılıklar görülebilir.
*ERİKSON'UN PSİKOSOSYAL GELİŞİM KURAMI


Erikson’un oluşturduğu kuram insanın yaşam boyu gelişimi hakkında oldukça kapsamlı bir açıklama sağlamaktadır
Erikson’a göre gelişim, içinde iki karşıt özellik taşıyan sekiz evreden oluşmaktadır.

Bu süreçte birey her bir gelişim evresinde o evreye özgü karşıt çatışmaları çözmek zorundadır.

Bu temel psikososyal çatışma, pozitiften negatife doğru giden bir doğrultuda çözüme kavuşturulur ve birey yaşamına sağlıklı veya olumsuz sonuçlarla devam etmektedir.

Bir evrede yaşanan çatışmalar, daha sonraki gelişme evrelerinde yeniden yaşanarak aşılabilmektedir.
Yakınlığa karşı yalıtılmışlık: 20-40 yaş arasındaki genç yetişkinlik dönemini kapsamaktadır. Birey ancak kimlik karışıklığı problemini çözdükten sonra yakın bir ilişki kurmayı başarabilmektedir. Birey kendisinin tam olduğu inancına kavuştuğunda
karşısındaki kişinin tek ve özel olduğunu ve nasıl bir insan olduğunu değerlendirebilmektedir.

Bu evreden önce kurulan romantik ilişkilerde birey kendisinin ne olduğunu tanıma çabası içindeyken bu evrede kurulan yakın ilişkiyle birlikte yüzeysel ilişkilerden kurtulabilmektedir (Onur, 1995).
*LEVİNSON'UN YAŞAM YAPISI KURAMI
Levinson da yetişkin gelişimiyle ilgili bir kuram ortaya atmıştır.
Levinson’a göre gelişim birbirini takip eden evreler şeklinde oluşmakta ve her bir evre
arasında yaklaşık 5 yıl süren geçiş süreçleri yaşanmaktadır.

Levinson’a göre 17 ve 33 yaşları arasındaki bireyler ergenliğin ötesine geçerek,
zorunlu bir yaşam yapısı oluşturma çabası içine girmektedir. Bu bireyler yetişkinliğe geçiş
aşamasında aşk ve iş alanında birçok olanaklar keşfederek bir yaşam yapısı kurma çabasındadır. Bu süreçte de önemli bir değişim ve istikrarsızlık yaşamaktadır

*Şu anda hayatım neye benziyor?

*Hayatımın en önemli bölümleri hangileridir ve aralarındaki ilişkileri nasıldır?

*Daha doyumlu ve anlamlı kılmak istediğim ilişkiler var mı?

*Hayatıma katmak istediğim şeyler var mıdır?
Levison’a göre; insan ömrü hep bir yapı kurmak ve yapı değiştirmek gibi süreçlerden ibarettir. Bu böyle devam eder. Hayat yapısı oluşturmak ve hayatımızı onun içerisine koymak, yapı kurma-yapı değiştirme dizisidir.
*BÜHLER'İN YAŞAM AKIŞI KURAMI
Bühler bireylerin yaşam akışıyla biyolojik yaşam arasında bir zıtlık olduğunu görmüştür
Bühler'e göre kişinin yaşamı ilk dönemlerdeki güdülerinin doyurulmasına bağlıdır. Güdüler doyurulursa ileriki dönemlerde de güdüler ortaya çıkar.
1)İlerleyici Büyüme (0-15 yaş)
2)Büyümenin Cinsel Üretme Yeteneği İle Devam Etmesi (15-25 yaş)
3)Büyümede Kararlılık (25-45 yaş)
4)Cinsel Üretme Yeteneğinin Yitirilmesi (45-65 yaş)
5)Gerileyen Büyüme ve Biyolojik İniş (65- ?)
Bununla birlikte beş yaşam döneminin olduğunu da belirtmiştir
1)Kendi belirlediği amaçlardan yoksun- evdeki çocuk (0-15 yaş)
2)Genişleme ve kendi amaçlarını deneme hazırlığı (15-25 yaş)
3)Yükselme (25-45 yaş)
4)Değerlendirme (45-65 yaş)
5)Doyum ve başarısızlığın yaşanması (65-?)
*GOULD'UN DÖNÜŞÜM KURAMI

Gould’a göre yetişkin gelişimi bir dizi dönüşümden geçerek oluşmaktadır. Bireyler her dönüşümde benliklerini yeniden biçimlendirir ve sorunlarını, çatışmalarını yeniden çözüme ulaştırırlar. Levinson gibi Gould’da yetişkinliği bir değişim zamanı olarak görür
Gould'un dönüşüm kuramında genç yetişkinlikle ilgili dört evreden bahsedilir.
Bu evrelerde bireyin sosyal yapısında bazı dönüşümler başlar
Birey özerklik kazanır ve amaçlarını gerçekleştirmeye
başlar.Artık kendi
ayaklarının üstünde
durması gerektiğini bilir

*Genç yetişkinlik dönemi ve kuramları bağlamında oluşturulan sorular:
Soru 1) Size göre yetişkinlik nedir?

Soru 2) 10 yaşındaki halinizle şu anki halinizi karşılaştırınca nasıl farklılıklar görüyorsunuz?

Soru 3) Ergenliğinizi bitirip yetişkinliğe geçtiğinizi düşünüyor musunuz bunu hangi ölçütler kapsamında değerlendiriyorsunuz?

Soru 4) Yaşadığınız kültürü göz önünde bulundurursanız size göre bir yetişkin neler yapar ?

Soru 5) Bir yetişkin olarak,çocuklarınızın gelişimde nelere dikkat edersiniz?

Soru 6) Yetişkin bir birey karar verirken çevresinden ne kadar bağımsız olmalıdır?

Soru 7) Yetişkin birey toplumda kabul görülmek için ne yapar ?

Soru 8) Yetişkinlikte en sık karşılaştığınız sorunlar nelerdir ?

Hazırlayanlar
Şahin Aslan
Neşet Öğel
Yiğit Tamaç
Cihat Tüner
Muhammed Seyid Raşid Bağçivan
X1
Rumuz:Umut
Yaş:20
SED:0-1.000
Eğitim Düzeyi:Üniversite
Meslek:Öğrenci
Medeni Hal:Bekar
Cinsiyet:Kadın
X2
Rumuz:Alperen Yaş:30
SED:2.000 üzeri
Eğitim Düzeyi:Lise Meslek:Memur Medeni Hal:Evli
Cinsiyet:Erkek
Çocuk Sayısı:2
X3
Rumuz:Devrim
Yaş:22
SED:0-100
Eğitim Düzeyi:Lise
Meslek:Öğrenci
Medeni Hal:Bekar
Cinsiyet:Erkek
X4
Rumuz:Nickname
Yaş:26
SED:0-1.000
Eğitim Düzeyi:Üniversite
Meslek:Fizik mühendisi
Medeni Hal:Evli
Cinsiyet:Erkek
Çocuk sayısı:1
X5
Rumuz:Ayıboğan
Yaş:25
SED:0-1.000
Eğitim Düzeyi:Lise
Meslek:Öğrenci
Medeni Hal:Bekar
Cinsiyet:Erkek
Soru 1) Size göre yetişkinlik nedir?

Cevaplar

X1:Kişinin kendini tanımlayabilmesidir

X2:Hayatı anlamaktır

X3:Her şeyi yerli yerinde yapmaktır

X4:Kişinin kendi özgür iradesiyle karar verebilmesi ve ekonomik özgürlüğünü elde etmesidir

X5:Kendini ve hayatı anlamaya başlamaktır

Soru 2) 10 yaşındaki halinizle şu anki halinizi karşılaştırınca nasıl farklılıklar görüyorsunuz?

Cevaplar

X1: Saflığımı kaybettim. Artık hayata artık daha fazla katılmak zorundayım

X2:Hayata bakış açım ve model aldığım kişiler değişiyor. Bir takım kaygılar oluşuyor. Uçuk hayellerin yerini gerçekler alıyor

X3:O zamanlar benim için çok önemli olan şeylerin basit bir anlam ifade ettiğinin farkına vardım.Mesela ; bir futbol topu için dövüşürdük

X4:Hayata bakış açımın farklılaştığını görüyorum

X5:Çocukluğumda içime kapanık biriydim.Yanlızlığı severdim.Şimdi ise daha sosyal bir insanım.Ama çocukluğumda şimdiki sorumluluklarım yoktu rahattım
Soru 3) Ergenliğinizi bitirip yetişkinliğe geçtiğinizi düşünüyor musunuz bunu hangi ölçütler kapsamında değerlendiriyorsunuz?

Cevaplar

X1:Evet. Aileme karşı ergenlikte olan tavrım değişti ve artık daha akılcı düşünüyorum. Kendimin farkına varıyorum

X2:Evet. Daha az heyecanlıyım. Hayattaki beklentilerim daha gerçekçi oldu

X3:Tabiki düşünüyorum.Daha ciddi hareketler,daha anlamlı davranışlar yapıyorum.

X4:Tabi düşünüyorum.Çünkü hayata bakış açım değişti.Ayrıca ergenlikteki bazı davranışlarımdan sıyrıldım

X5:Yetişikinliğe geçtiğimi düşünüyorum.Fiziksel belirtiler başta olmak üzere özgürlüğümü kazanmış olmak ve kendi kendine yetebilmeye başlamak.Ve toplumun bir parçası olma yolunda ilerlemeye çalışmam bunu gösteriyor.
Soru 4) Yaşadığınız kültürü göz önünde bulundurursanız size göre bir yetişkin neler yapar ?

Cevaplar

X1:Evlenir. İş sahibi olur. Hayatını planlar ve yönlendirir.

X2:Evlenir ,standart bir iş ve yaşama sahip olur.

X3:Bir yetişkin öğüt verir.

X4:Bir yetişikin öncelikle ailesine bakmakla yükümlü olur.

X5:Ailesine bakma ihtiyacı hisseder.Kendi kararlarını almak ister.Ekonomik özgürlük ister.
Soru 5) Bir yetişkin olarak,çocuklarınızın gelişiminde nelere dikkat edersiniz?

Cevaplar

X1:Dil gelişimine çok önem veririm. Ahlaki ve dini eğitimine çok dikkat ederim

X2:Paylaşmayı öğretirim. Bir çok lehçeyi konuşabileceği bir ortam hazırlarım. Toplumsal kuralları öğretirim.

X3:Çoçuğum yok ama çocuğum olursa onu en güzel şekilde eğitirim,geliştiririm.Yanlış şeyler yapmasına engel oluruz.

X4:Sevgi ve saygı çerçevesi içinde büyümesini,ailesine ve çevresine duyarlı bir yetişkin olmasını sağlarım.

X5:Saygı ve sevgi içerisinde büyütmeye çalışırım.Ve ilgili bir baba olmyaya çalışırım.
Soru 6)Yetişkin bir birey karar verirken çevresinden ne kadar bağımsız olmalıdır?

Cevaplar

X1:Çevresinden tamamen bağımsız olamaz. Çünkü biz çevremizle varız.

X2:Mümkün olduğu kadar bağımsız olmalı

X3:Bir yetişikin her konuda özgür olabilme bunları yaparken de ailesini ve çevresini göz ardı etmemeli

X4:Önce kendi düşüncesini analiz etmelidir.Sonra çevresine danışmalıdır

X5:Özel hayatımla ilgili bir kararsa bağımsız olmaya çalışırım.Daha genel konularda aileme ve arkadaşlarıma danışırım.
Soru 7)Yetişkin birey toplumda kabul görülmek için ne yapar ?

Cevaplar

X1:Kültürün kabul gördüğü bir meslek sahibi olmayı amaçlar. Evlenir. Aile kurar.

X2:Kabul görmek için toplumuna saygı duymalıdır. Tüm inanç ve kültürlere…

X3:Herkesin sevgi ve saygısını kazanmak.Toplumda itibar görmek.

X4:Toplumun güvenini kazanmak en başta gelir.

X5:Kendini kanıtlamaya uğraşır.Çevresindeki başarılı veya saygı gören yetişkinleri örnek alır.Onlara benzemeye çalışır
Soru 8)Yetişkinlikte en sık karşılaşılan sorunlar nelerdir ?

Cevaplar

X1:Bir yetişkin için en önemli sorunlar iş ve aile sorunlarıdır.

X2:Hala aileden tam olarak bağımsız hareket edememek. Mahalle baskısına maruz kalmak. Yeterli eğitime ulaşamamak.

X3:Genelde maddi sıkıntılar olmak üzere ailevi sıkıntılar da buna dahildir.Mesela aile içi tartışmalara dahil olmak.

X4:Öncelikle ekonomik özgürlüğü sağlama aşaması çok sancılı geçti.Aile içi huzursuzluklarla mücadele ederken zorlandım.Yetişkinliliğin yüklemiş olduğu sorumlulukları yerine getirirken sorunlarla karşılaştım.

X5:Ani duygusal değişimler.Aralıklı stres halleri.Maddi sıkıntılar.Ailevi sorunlar.İş bulma sıkıntısı.Gelecek kaygısı.
GENÇ YETİŞKİNLİKTE BEDENSEL GELİŞİM
*Bu dönemde fiziksel gelişim zirve yapmıştır

*Maksimum boy ve kas gücüne ulaşılmıştır

*Tepki süresi azalmıştır

*Tat,koku,dokunma gibi duyuların hassasiyeti artmıştır
GENÇ YETİŞKİNLİKTE ZİHİNSEL GELİŞİM
*Bu dönemde zihinsel gelişim en üst düzeydedir

*Entellektüel düşünce sistemi gelişmiştir

*Daha akılcı ve pratik düşünce örüntülerine sahiptir

*Alınan sorumluluklar arttıkça bu düşünüş de artmıştır
GENÇ YETİŞKİNLİKTE TOPLUMSAL GELİŞİM
*Bu dönemde birey özerkliğini kazanmıştır

*İş bulmuş ve çalışmaya başlamıştır

*Evlilik yapmış ve aile kurmuştur

*Ahlak gelişimi öğrendikleriyle bir bütünlük gösterir

TEŞEKKÜRLER
*KURAMINI 5 EVREDE AÇIKLAMIŞTIR
Kaynakça
Full transcript