Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Energia solar

Què són les energies renovables; Centrals solars: Sistemes d'aprofitament, Centrals termosolars, Conversió fotovoltaica, Sistemes d'energia solar de baixa temperatura.
by

Alexis Balada

on 29 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Energia solar

fet per Alexis Balada
A aquesta exposició us ensenyaré com funciona una de les energies alternatives més importants: La energia solar
Energia solar
Centrals solars
L’
energia solar
arriba a la superfície de la Terra directament (
radiació directa
) o després de reflectir-se amb la pols i el vapor d’aigua que conté l’atmosfera (
radiació difusa
).

Sistemes d'aprofitament de l'energia solar:

Via tèrmica:

transforma la radiació solar en energia tèrmica.

Conversió fotovoltaica
:
transforma la radiació solar en energia elèctrica.
Principals transformacions de l'energia solar
Aprofitament tèrmic:

Sistemes actius

Temperatura baixa:
captadors
Temperatura mitjana:
centrals termosolars
Temperatura alta:
centrals termosolars

Sistemes passius
Centrals termosolars
Centrals amb col·lectors distribuïts o DCS

Les
DCS
utilitzen els col·lectors de concentració, els quals agrupen la radiació solar que reben en la reduïda superfície captadora d’un element receptor. Això permet obtenir temperatures de fins a 300°C, suficients per produir vapor a alta temperatura, que s’utilitza per generar electricitat.
Centrals solars de torre central o CRS
Les
CRS
aprofiten l’energia solar a alta temperatura. El sistema de captació està format per una gran superfície coberta d’heliòstats, anomenada camp
d’heliòstats
, la qual concentra la radiació solar en un receptor instal·lat a l’extrem superior d’una torre.
Centrals amb disc Stirnling
El
sistema de concentrador disc Stirling
està format per un concentrador parabòlic d’alta reflexió, un receptor solar i un motor Stirling que s’acobla a un alternador. Funciona escalfant un fluid localitzat en el receptor fins a una temperatura d’uns 750°C. Aquesta energia és utilitzada per moure el motor que acciona un generador elèctric.
Concentrador lineal Fresnel
La
tecnologia Fresnel
utilitza miralls reflectors plans i aconsegueix, així, un mirall corbat, per la variació individual de l’angle de cada fila de miralls en relació al tub absorbidor, on es concentra la radiació solar i per on circula l’aigua a escalfar.
Centrals solars de torre central
Centrals amb col·lectors distribuïts
Centrals amb disc Stirling
Concentrador lineal Fresnel
Energies alternatives
Les
energies alternatives
o
renovables
provenen de fonts d’energia que es renoven de manera continuada en contraposició als combustibles fòssils, dels quals existeixen recursos limitats.
Característiques de les energies alternatives
La majoria d’energies renovables tenen el seu origen en l’energia del Sol.
El seu aprofitament representa un cost econòmic elevat.
Gaudeixen d’un interès creixent fomentat pels
Plans Energètics Nacionals
o l’
Estratègia 20/20/20
.

Conversió fotovoltaica
La
conversió fotovoltaica
consisteix a transformar la radiació solar directament en energia elèctrica mitjançant captadors formats per
cèl·lules solars
o
fotovoltaiques
.
Les
cèl·lules fotovoltaiques
estan constituïdes per una làmina de material semiconductor, normalment silici, que té la propietat de produir electricitat quan hi incideixen els fotons de les radiacions (
efecte fotovoltaic
).

Esquema d'un mòdul fotovoltaic
Funcionament d'una central fotovoltaica
¡¡¡GRÀCIES PER LA VOSTRA
SINCERA ATENCIÓ!!!
El funcionament del
sistema fotovoltaic de concentració
es fonamenta en cèl·lules solars fabricades amb materials semiconductors compostos, com l'arseniür de gal·li, que aprofita la radiació solar.

Sistemes d'aprofitament de temperatura baixa
Sistemes actius
Els
sistemes actius
es basen en la captació de l’energia solar amb un conjunt de
col·lectors plans
i la seva transferència a un sistema d’emmagatzematge que abasta el consum quan és necessari.
Elements
principals
Subsistema de captació
Subsistema d'emmagatzematge
Subsistema de consum
Circuit obert o sistema direcete
Circuit tancat o sistema amb intercanviador
Circuit obert amb circulació natural
Circuit tancat amb circulació forçada
L'efecte hivernacle
L’
efecte hivernacle
consisteix a col·locar un «parany» a la radiació infraroja que emet l’objecte escalfat, de manera que quedi retinguda dins l’espai tancat on hi ha l’objecte, amb la qual cosa la temperatura de l’espai augmenta.
Sistema passiu: arquitectura bioclimàtica
En els
sistemes passius
la captació de l’energia solar, l’emmagatzematge o l’acumulació i distribució de l’energia tèrmica es realitza de manera natural.
L’
arquitectura bioclimàtica
busca l’obtenció del confort en els habitatges mitjançant la millor disposició d’un conjunt d’elements arquitectònics que permetin l’aprofitament màxim de l’energia solar rebuda i de les possibilitats de ventilació natural.
Elements bàsics de
l'arquitectura bioclimàtica
Vidrieres
Massa tèrmica: parets, murs, etc.
Elements de protecció: persianes, volades, teulades, etc.
Reflectors
Comportament d'un cos davant la radiació
Utilització de l'efect d'hivernacle en la captació de la radiació solar
Casa bioclimàtica
El col·lector o captador
El
col·lector
o
captador
és l’element principal de la instal·lació; s’encarrega de captar l’energia de la radiació solar i transferir-la al fluid que s’ha d’escalfar.
Elements d'un captador pla
Procés d'aprofitament de la radiació solar en un captador
Filtratge i radiació solar
Captador pla
Full transcript