Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

DKK: Uddannelsesdag - Særlig Koordineret Indsats

Socialforvaltningen i Københavns Kommunes uddannelsesdag om metoder og redskaber til velkoordinerende borgerforløb
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 24 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of DKK: Uddannelsesdag - Særlig Koordineret Indsats

32 år
Sygedagpenge
Bipolær sindslidelse
Højt alkoholforbrug
Kæreste, der har alkoholmisbrug
To børn Fire år
Går i børnehave
Taler ikke rent Ti år
Går i skole
Har koncentrationsbesvær Far til børn Psykiatrisk center Egen læge Klasselærer Skolepsykolog Kontaktpædagog Talehøre-pædagog Børne-familie-sagsbehandler Sagbehandler i jobcenter Sagsbehandler i socialafdelingen Privatpraktiserende psykiater Hvad er koordination? - at sikre, at der ikke er noget, der kommer på tværs Tidsmæssigt
Indholdsmæssigt Hvad er god koordination? Fælles mål Hvad er fælles? - Borgeren! Gustafsson and Richardson (1979) Ikke noget nyt Hvad kan der gøres, for at assists også bliver anerkendt hos jer? ikke at komme i vejen for andres mål
at støtte andre i at nå deres mål
lave klare aftaler om andres bidrag til egen koordination Inpsiration fra et Ishockeybegreb!: Assisting Hvad er koordination?
Hvordan koordinerer man?
Hvad er god koordination? Ordo: "En række af tråde i en væv" - at sam-ordne Lovkrav Socialrådgiverdagene 2011 Hvis den nuværende DKK model skal implementeres til andre sagsbehandlere i Voksenenhederne, vil det kræve løbende kompetenceudvikling. Det er vigtigt, at de nye som skal arbejde som koordinerende kontaktperson bliver sat ind de arbejdsgange, der i projektet er lagt op til.

Jeg ser det som en vigtig ting, at man i de enkelte Voksenenheder fortsætter med en eller anden form for koordinerende møde, hvor der kan udveksles erfaring og foregå faglig sparring omkring modellen.

Rent ledelsesmæssigt skal DKK modellen igen tydeliggøres. I starten af projektet var lederne meget opmærksomme på projekt samt den nye arbejdsform, men der er ikke den samme opmærksomhed mere. I forbindelse med personalemøder, fagmøder m.m. skal arbejdsformen nok tydeliggøres yderligere, således at der bliver gjort plads til denne arbejdsform.

...erfa-netværk kunne være en mulighed for sparring på tværs, hvilket altid er en god ting, da der er god erfaring med det på andre områder.

Med hensyn til vores samarbejdspartnere i psykiatrien og kriminalforsorgen, skal vi nok være meget bedre til at få DKK på dagsordenen, når vi mødes til netværksmøder. Jeg har klart fornemmet, at der er mange flere borgere, der vil kunne få glæde af en DKKer, hvis vi blot får sat det på dagsordenen. Velkommen Uddannelsesdag
SKI - Særlig Koordineret Indsats Program Hvad er spændende for dig ved at være her i dag? Hils på dit bord Tirsdag 30/10 2012 Den Koordinerende
Kontaktperson Bedre koordinerede borgerforløb
Udvikle redskaber og metoder
Afprøve og implementere i praksis God koordination er En moderne form for mødeledelse
Facilitere: at gøre let. Guide gruppen frem mod dens mål
Facilitator styrer på mødets form. Mødeleder ser primært indhold
Mere aktiv, støttende og fokuserende rolle end mødeleder, der lader ordet være frit og fromt håber, mødet når i havn af sig selv
Sikre at alle bidrag fører fremad. Hvis ikke: afbryde anerkendende
Inkludere deltagerne aktivt – ikke bare vente på de markerer
Sætter sig for bordenden og sikrer vi får udrettet noget sammen Modul 1 - Facilitering:
En fast og venlig hånd om mødet Den myndige mødeåbning. Sætte sig for bordenden.
Præsentere ramme, hvad vi skal udrette, sluttid.
Tavs refleksion med noter, 2-3 min. Godt for de introverte.
Lynrunde. Styres stramt på tid. 6-12 deltagere.
Prioritere blandt mange muligheder (de 3 pinde)
Køre mødet ned i tragten, skabe resultater, slutte til tiden
Tage rollen: Jeg styrer, så vi alle bidrager og skaber fremdrift Modul 2
Processer på et møde
Vælg en facilitator, der kører den følgende proces:

"Hvad er jeres bedste erfaringer med at inddrage borgeren på mødet?"
Tal sammen parvist (5 min)
Drøft ved bordet (5 min)
Spidsformulér to gode råd til plenum (5 min) Modul 4 - Hvordan inddrage borgeren?
Drøftelse
Anne er på dagsordenen med A, men Bo kører ud ad tangent B:

1. Afbryde: “Undskyld, Bo, jeg bliver nødt til at afbryde dig”
2. Opdage B: “Bo, det er da vist et nyt emne, nemlig B”
3. Erindre om A: “Bo, det vi skal tale om er A, og det vil sige..”
4. Afrunde Bo: “Så dét du mener, Bo, det er…”
5. Skære Bo af: “Tak, Bo, er der andre der har noget til A?”
6. Parkere B: “Vi må tage B en anden gang. Tilbage til A.” Modul 5 - Afbrydelsesøvelsen:
Fokusere diskussionen ved at afbryde Facilitator giver A ordet
A introducerer emnet
B kommer på, og gradvist med et andet emne
Facilitator afbryder B et par gange – det lykkes til sidst
A siger “Stop”

Derpå fælles snak:
Facilitator fortæller, hvordan det var at afbryde
A og B fortæller, hvad de synes facilitator gjorde godt Afbryde i trioer: Opskrift
Skelne mødets indhold (det, der siges) og form (måden samtalen køres på)
Facilitator styrer form, så indhold og formål fremmes
Udrettedagsorden (hvad vi skal) + netværkskort (hvem vi er)
Inddrage borgeren i mødet: Teknikker og erfaringer
At fokusere en diskussion ved at afbryde (vær en høflig bisse) Vigtige pointer i dag Modul 3
Udrettedagsorden & Netværkskort Udfyld Udrettedagsorden for et kommende møde
Fremlæg parvis for hinanden - anerkend, giv godt råd Modul 4 - Facilitere borgerens deltagelse i møde Hvorfor?
Hvordan? - Før, under og efter Udrettedagsorden
i CSC Social Netværkskort i CSC Social Velkoordineret indsats Værktøjskassen Opgave Kravene til koordinering kan indfris ved at skabe:
Fælles viden om og fælles accept af målsætninger for indsatsen (også selvom man kan være uenig i mål)
Klar og entydig placering af handleansvar
Informations- og kommunikationssystemer, der er tilgængelige for alle relevante parter
Fælles planlægningssystemer
Borgerinvolvering fra start til slut Og hvordan gør man så?
Full transcript