Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KALAKALANG PANLABAS

sorry kung hinde lahat na sama :)
by

Jay Dela Paz

on 2 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KALAKALANG PANLABAS

KALAKALANG PANLABAS
Batayan ang Kalakalang Panlabas
Mga OFW at Ang Kontribusyon Nila sa Ekonomiya ng Bansa
Ang kahalagahan ng pagtangkilik sa mga lokal na kalakal at paglilingkod
MGA PANDAIGDIGANG SAMAHAN NG PANGANGALAKAL

Export o pagluluwas – ipinagbibili sa iba pang mga bansa
Import o pag-aangkat – binili pa mula sa ibang mga bansa
Overseas Filipino Workers—nagtatrabaho sa ibang bansa

KAHULUGAN:
ipinanukala ni Adam Smith, ang “Ama ng Ekonomiks”
upang bigyang-katwiran ang higit na pakinabang sa pakikipagkalakalan at espesyalisasyon sa produksiyon

Batas ng Lubos na Kalamangan

Batas ng Komparatibong Kalamangan
ipinanukala ni David Ricardo, ang “Ama ng Makabagong Ekonomiks”
isinasaad na ang espesyalisasyon at malayang kalakalan ay higit na magdudulot ng benepisyo sa magkaka-partner na bansa sa kalakalan
Ito ay magdudulot ng mas episyenteng paggawa at mas maraming produktong maaaring pamilian ng mga tao.

Pumunta rin sa Pilipinas ang mga Intsik at Arabo upang makipagkalakalan
Balance of Trade—nagpapakita kung mas malaki ang kitang iniluwas o inaangkat na halaga ng mga produkto.
GNP=C+I+G+(x-m) ; x: export ; m: import

Mga Bansang Partner ng Panlabas na Kalakalan

Pangunahin: Estados Unidos (18.6%)
Pangalawa: Japan, Tsina, Singapore, Taiwan, at Hongkong kasama na rin ang ilang bansa sa Europe
Europe
Germany
Sa pag-aangkat naman, ang Estados Unidos ang pinanggagalingan ng pinakamalaking halaga ng mga produkto na inaangkat ng Pilipinas, kasunod lamang ang Japan.
Mga Kabutihan ng Pakikipagkalakalan sa Ibang Bansa

Pagtaas ng Produksiyon
Pagtaas ng Pagkonsumo
Nagsisilbing pamilihan ng mga labis na pinagkukunang-yaman ng ibang bansa
Napabibilis ang paglilipat ng teknolohiya
Mga Di-Kabutihan ng Pakikipagkalakalan sa Ibang Bansa

Napapabayaan ang industriyalisasyon ng bansa
Maling paglilipat ng teknolohiya
Paglabas ng dayuhang salapi
Labis na pagkagumon sa mga produktong dayuhan
Exchange ratepalitan ng piso at iba pang salaping dayuhan

MGA MANGGAGAWANG PILIPINO BILANG BAHAGI NG PANLABAS NA SEKTOR

Panlabas na sektor—binubuo hindi lamang ng palitan ng produkto kundi ang lumalaking palitan na rin ng mga serbisyo
Pilipinas-isa sa pinakaaktibo sa pagpapadala ng mga manggagawa sa iba’t ibang panig ng mundo
OFWs- napakahalagang bahagi ng panlabas na sektor
Philippine Overseas Employment Administration
Remittances- isa sa pinakamalaking pinanggagalingan ng dolyar ng ating pamahalaan
Halos 11 bilyong dolyar ang ipinadalang salapi ng mga OFW sa bansa noong 2005.
Pabilisin ang paglago ng ekonomiya, pagsulong ng lipunan, at pagtataguyod ng kultura ng rehiyon
Itaguyod ang kapayapaan at estabilidad
Noong 2003, ang mga pinuno ng ASEAN ay bumuo ng ASEAN Community, isa na rito ang ASEAN Economic Community magtatag ng isang maunlad na rehiyong ASEAN


ANG EPEKTO NG GLOBALISASYON

Sa walang tigil na daluyong ng propaganda ng gubyerno sa APEC, ano na ang ating narinig na direktang kabutihang idudulot nito sa masang anakpawis na tuwirang karugtong ng saligang patakaran ng APEC, ang patakaran ng liberalisasyon ng kalakalan at pamumuhunan?

Kapag liberalisado na ang kalakalan, magmumura daw ang mga produkto, kahit mga imported, at tataas ang kalidad dahil sa kompetisyon, at makikinabang raw dito ang ordinaryong mamimili. Kapag liberalisado na ang pamumuhunan, dadagsa raw sa Pilipinas ang mga dayuhang imbestor at maiibsan ang problema ng kawalang trabaho.

Walang sinasabi ang gubyerno sa masamang epekto ng liberalisasyon ng kalakalan at pamumuhunan para sa masang anakpawis, tungkol sa mas malaki at mas pundamental na katotohanan ng liberalisasyong ito na siyang pangunahing instrumento para sa pang-ekonomyang globalisasyon.a
Globalization
and
Liberalization
The removal or reduction of restrictions or barriers on the free exchange of goods between nations. This includes the removal or reduction of both tariff (duties and surcharges) and non-tariff obstacles (like licensing rules, quotas and other requirements). The easing or eradication of these restrictions is often referred to as promoting "free trade"
The tendency of investment funds and businesses to move beyond domestic and national markets to other markets around the globe, thereby increasing the interconnectedness of different markets. Globalization has had the effect of markedly increasing not only international trade, but also cultural exchange.
Economic liberalization
 
is a very broad term that usually refers to fewer government regulations and restrictions in the economy in exchange for greater participation of private entities; the doctrine is associated with classical liberalism. Thus, liberalisation in short refers to "the removal of controls", to encourage economic development.
Sa huling bahagi ng taong 1970 at pagsisimula ng dekada 1980 hanggang sa panahong ito,nagging napaka bilis ang pagdagsa ng mga Pilipinong manggagawa patungo sa ibang lupain.
Dahilan na nagbubunsod sa mga Pilipino na mangibang bansa
1. Dahil sa pagbilis ng globalisasyon ng pandaigdigang ekonomiya, ang ilan sa mgabansang mauunlad ay kinukulang ng manggagawa na tutustos sa kanilang pag unlad.Ang kakaulangang ito ay pupunan naman ng lakas paggawa ng Pilipinas.
2. Ang kawalan ng sapat na oportunidad upang makapag hanapbuhay sa sariling lupain ayisa rin sa mga salik na nagtutulak sa mga Pilipinong mangibang bayan.
3. Ang mababang sahod dito sa Pilipinas ay isa rin sa nagtutulak sa ibang mga Pilipinoupang lumabas ng bansa
nakakatulong sa pagtaas ng ekonomiya sa pamimigitan ng pagbili ng produkto nagawa ng sariling bansa at pagtangkilik sa mga lokal na kagamitan katulad ng damit, pagkain at madami pa.

The World Trade Organization (WTO) is the only global international organization dealing with the rules of trade between nations. At its heart are the WTO agreements, negotiated and signed by the bulk of the world’s trading nations and ratified in their parliaments. The goal is to help producers of goods and services, exporters, and importers conduct their business. is the international organization whose primary purpose is to open trade for the benefit of all.
Full transcript