Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kuantum Öğrenme sunusu

No description
by

Erkan Ören

on 1 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kuantum Öğrenme sunusu

Kuantum öğrenmenin temel amaçları
Kuantum öğrenmede kullanılan teknikler
Hızlı ve Etkili Okuma
Hızlı ve etkili okuma
Etkili not alma
Kavramları sembolleştirme
Hafızayı geliştirme
Problem çözme
Yazma
Karikatür Köşesi
Hızlı okumanın temel amaçlarının başında kısa sürede daha fazla kaynağı gözden geçirmek yer almaktadır. Ancak bu amacın yanında etkili okumak , kalıcı öğrenmeyi elde edebilmek de önemlidir. Bu nedenle hızlı okuma konusunda yetişen bireylerin okuma sırasında görsel duyularına da hitap edilirse, kavramlar görselleştirilebilirse öğrenme daha kalıcı olabilmektedir.
Fiyatı 1 TL
Pazartesi, Aralık 1, 2014
20.Yıl, sayı 240
Kuantum
Kuantum Nedir?
Etkili Not Alma
Kuantum; atom düzeyinde veya atomdan daha küçük parçacıkların fizik kurallarını tanımlamak için kullanılan kelimedir. Kuantum öğrenme 1980'li yıllarda Bobbi De Porter tarafından geliştirilmiştir. De Porter'e göre kuantum öğrenme okul ve iş yaşamında geçerliliği kabul edilmiş olan öğrenme yöntemleri ve felsefenin etkileşimi olarak tanımlanmaktadır.Kuantum fiziğinin temel düşünce yapısının eğitime bir uyarlanması da denebilir.Buna göre temel amaç bireyin kendini gerçekleştirmesidir.Bunu gerçekleştirmenin yolu ise beynin tüm fonksiyonlarını kullanmayı sağlamaktır.Bu açıdan bakıldığında çoklu zeka, NLP, öğrenmeyi öğrenme işbirlikli öğrenme
gibi anlayışları da kapsadığı söylenebilir
Karmaşık metinleri daha iyi anlamak ve uzun süre hafızada tutabilmenin etkin yollarından biri olan kavram ve zihin haritaları kullanılır. böylelikle kavramlar arası ilişkiler daha kolay anlaşılır hale gelir ve daha etkili not alınabilir.
Kuantum Öğrenme
İnsan hafızası etkili kullanılabildiğinde öğrenilenleri kolay kolay unutmamaktadır. bunun için öğrenme ürünlerinin güçlü bağlarla birbirine bağlanması gerekir. Bunun için beynin her iki lobunun kullanmayı kolaylaştıracak etkinlikler yapılmalı, bireyin özellikleri belirlenip yeterince kullanmadığı beyin fonksiyonlarını kullanabilme özelliğini kazanması için hafıza geliştirme çalışmaları yapılmalıdır.
Yazma
Öğrenmeyi öğrenme yollarını gösterme
Bireyi öğrenmeye motive edebilecek etkili hedefler koyabilme
Bilginin hafızada daha kalıcı olmasını sağlama
Beynin sağ bölümünü daha etkili çalıştırarak hayal gücünü geliştirme
Bireye kendini tanıma, özelliklerini fark etme şansı tanıma
Kavramları Sembolleştirme
Bu uygulamada önemli bir şekilde vurgulanan kavramlara bireysel bazı ifade ve semboller atanır. Başka bir deyişle birey söz konusu önemli noktaları kolaylıkla anlayabileceği ve kalıcı öğrenmeyi sağlayabilecek kendi duygularını yansıtan ifade ve semboller kullanır. Böylelikle beyin bu bilgiyi daha etkili öğrenir ve korur.
Hafızayı Geliştirme
Problem Çözme
Problem çözme becerisini geliştirmek için uygulamalar yapılmalı, yine sağ ve sol beyin çalıştırıcı etkinlikler tasarlanmalıdır. Bu çalışmalarda problem çözme aşamalarının uygulanabileceği durumlar üzerinde çalışılması gerekir. Böylelikle gerçek yaşamdaki karşılaşılan problem çözümlerinde de kolaylık sağlanmış olur.
Kuantum yazma, planlama, dil bilgisi kuralları ve noktalama işaretleri gibi beynin yazma kapasitesini sınırlayan kuralları dikkate almadan, sağ beyin aktiviteleri ile renkleri ve duyguları yazıya dahil eden yazma tekniğidir.
Not: Mükemmelliğin Sekiz Anahtarı
Kuantum öğrenme seminerlerinde, kişilerin hayatlarını ve hayat felsefelerindeki temelleri düzenlemelerine yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuş sekiz prensip bulunmaktadır.
Bu prensipler;

Bütüncül ol,
Hatalar başarıya götürür,
Güzel amaçla konuş,
Hedefine odaklan,
Kendini idealine ada,
İşini sahiplen,
Esnek ol,
Dengeli ol şeklindedir.
Kuantum öğrenme seminerlerinde bu prensipler mükemmelliğin sekiz anahtarı olarak isimlendirilmektedir
Öğrencilere Sağladığı Yararlar
Öğrenmeyi öğrenen ve öğrenmede aktif rol alan öğrenci profilinin gelişmesine katkı sağlanır.
Özgüveni gelişir ve öğrenme motivasyonu artar.
Beynin sağ ve sol loblarını çalıştırma etkinlikleri sayesinde beyni daha etkili kullanma becerisi gelişir.
Öğrencilere Sağladığı Yararlar
Öğrencilerin akademik becerileri yanında, fiziksel ve yaşam becerileri de gelişir.
Amaç birlikteliği oluşturabilirler, fikirlerini paylaşır öğrenmenin zevkini tadarak, yeni öğrenmelere karşı merak oluştururlar.
İletişim becerileri gelişir, aile içi ilişkilerinde,sorumluluk duygularında, problem çözme becerilerinde olumlu gelişmeler gözlenir.
Her öğrenme-öğretme sürecinde olduğu gibi kuantum öğrenmede de ortam tasarımı oldukça önemlidir. Ortam işitsel ve görsel ögelerle desteklenmelidir. Bunlar sesli ve görüntülü unsurlar, resimler, posterler olabilir. Konu ile ilgili olabildiğince farklı duyu organlarına hitap edebilecek mataryaller etkili bir biçimde kullanılmalıdır. Bunlar beyin fonksiyonlarını daha işlevsel hale getirme açısından önemlidir. İçerik tasarımında yukarıda sözü edilen tekniklerin uygulanacağı düzenlemelere mutlaka yer verilmelidir. Ayrıca öğrenmeyi öğrenme açısından da önemli olan ''neden bunu öğrenmeliyim?'' sorusunun cevabı olacak yaşantılara yer verilmelidir. Böylece öğrencinin hem özgüveni gelişecek hem de öğrenme motivasyonu artacaktır. Bu uygulamalarda çoklu zeka, işbirlikli öğrenme, etkili öğrenme, öğrenmeyi öğrenme, kavram ve zihin haritaları ağırlıklı uygulamalar sıklıkla yer verilmelidir. Ortam tasarımı açısından öğretmenin özellikleri de önemlidir. Öğretmen öğrenci merkezli bir ortam tasarımını gerektirdiği yukarıda sözü edilen düzenlemeleri yapabilecek ve yönetebilecek yeterliliğe sahip olmalıdır.
Eğitim Ortamının Özellikleri
Soru 1
Soru 2
soru 3
Dinlediğiniz için teşekkürler...
Özet
Öğrencilere öğrenmeyi öğretme stratejisinden oluşmaktadır. Stratejinin bir kısmı şöyledir:

1- Öğrenmeyi tekrar etme,
2- Aktif Öğrenme,
3- Not Alma Teknikleri,
4- Uygun Yazma Teknikleri,
5- Hafıza Geliştirme Stratejileri,
6- Mantıklı / Yaratıcı düşünme
- Bu modelde “hata” kaçınılmazdır. Dolayısıyla hatalar öğrenciyi başarıya götürecektir. Yapılan hatalar (kaçınılmaz olarak), bize başarı için neler yapmamız gerektiği hususunda bilgiler verir. (Ders alabilmek adına hata yapılmalıdır).

– Tam anlamıyla öğrenmenin gerçekleşebilmesi için her türlü yaklaşım ve değişmelere açık olmak gerekir. Öğrenen kişiyi sınırlandıracak birtakım harici koşullar ortadan kaldırılmalıdır.

Öğrenme, dengeli gerçekleşmek zorundadır. Bu dengeli öğrenmenin içerisinde ise bireylerin farklı zeka alanlarına sahip olmaları, fiziksel ve ruhsal gelişimlerinin beraberce geliştirilmesi yatmaktadır. Bu açıdan bakıldığı zaman bu öğrenme modeli modern çağın özelliklerine, gelişim hızına daha uygun olabilecek bir model olarak gözükmektedir.
Sınıfta öğretmeni Tuğçe'ye : Öğrencilerin keyif alarak ve daha az enerji harcayarak öğrendikleri bir modeldir. Çağdaş yaklaşım ve prensiplerin sentezlenmiş hali olarak görünmektedir (Duygusal zeka, Çoklu zeka, NLP, Beyin temelli öğrenme, Bütüncül eğitim, Yaratıcı düşünme vb.) Beyindeki tüm sinirsel ağları kullanarak, anlamlı bilgi oluşturmak için yapıları özel ve bireysel yollarla bir araya getirmektir. diye bir tanım yöneltmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu tanımda geçen öğrenme modelini yansıtmaktadır?
A) Modüler Öğretim
B)Programlı Öğretim
C)İşbirlikli Öğrenme
D)Oluşturmacılık
E)Kuantum Öğrenme

Aşağıdakilerden hangisi kuantum öğrenmenin temel amaçlarından değildir?
A)Bilginin hafızada daha kalıcı olmasını sağlama
B)Beynin sağ bölümünü daha etkili çalıştırarak hayal gücünü geliştirme
C)Bireyin gruba aidiyet olgusu güçlenir.
D)Bireye kendini tanıma, özelliklerini fark etme şansı tanıma
E)Öğrenmeyi öğrenme yollarını gösterme
Aşağıdakilerden hangisi kuantum öğrenmenin sağladığı faydalardan olamaz?
A)Öğrenmeyi öğrenen ve öğrenmede aktif rol alan öğrenci profilinin gelişmesine katkı sağlanır.
B)Özgüveni gelişir ve öğrenme motivasyonu artar.
C)Beynin sağ ve sol loblarını çalıştırma etkinlikleri sayesinde beyni daha etkili kullanma becerisi gelişir.
D)İletişim becerileri gelişir.
E)Öğrencinin öğrenmesinde öğretmenin etkisi daha fazladır
Yapımda ve sunumda emeği geçenler

1) Nur Doğan
2) Ayşenur Toğrulca
3) Erkan Ören
Full transcript