Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CAS i

No description
by

Mikkel Sørensen

on 16 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CAS i

CAS i udskolingen
Teknologi og digitalelæremidler i matematikfaget
Analyse af digitalelæremidler
SAMR-modellen
Redefinition
Modifikation
Augmentation
Substitution
Transformation
Styrkelse
Transformation
Teknologien tillader design af nye opgaver, der tidligere ikke var mulige
Laver opgaver der ikke kan lades sig gøre uden brug af it
Flere forfattere til samme dokument skriver i realtid
Brug af blogs, sociale tjenester og skype
Modifikation
Teknologi tillader betydeligt re-design af opgaven
Læringsaktiviteten eller opgaven ændres i forhold til de muligheder der er uden inddragelse af it
Det didaktiske desegn ændres
Flere muligheder for løsning af opgaven
Mere undersøgende og eksperimenterende

Augmentation
Teknologi som direkte værktøjserstatning med funktionelle forbedringer
Smarte funktioner i værktøjerne
Stave- og gramatikkontrol
Annoteringsfunktioner og copy/paste
Erstatter det man kunne uden it
Opgaverne er de samme
Det er blevet lettere og mere anvendeligt pga teknologien
Substitution
Teknologi som direkte værktøjserstatning uden funktionelle ændringer
Man laver opgaven på samme måde som hvis it ikke havde været tilgængeligt
Tekstbehandlingsprogram
E-bøger
Opgaven er den samme
Eleverne arbejder på samme måde som uden it
CAS som digitalt læremiddel
Hvorfor anvende CAS
Fælles mål
Danne eleverne i brug af digitale medier
Værktøj, hjælpemiddel til beregning
Undervisningsredskab, didaktisk hjælpemiddel
Et objekt for undersøgelse. Hvad er det CAS gør?
Alle funktioner er samlet èt sted
Elever kan komme videre med matematik de ellers ville have opgivet
Problemregningsstykke der kostede et 12-tal
Former for anvendelse
Black box
CAS frembringer resultater uden eleven har en forståelse for hvordan
Eleven vil ikke kunne vurdere sine resultater
Kan give eleven lyst til at finde ud af hvordan programmet har gjort
White box
CAS bruges eksperimenterende
Eleven undersøger matematikken
Eleven finder frem til regler og generaliseringer
Eleven laver bevidste handlinger i sin undersøgelse
Forstærker
Bruges til at lave mange eksempler, hurtigt
Eleven kan finde regelmæssigheder og komme frem til regler, defenitioner og generaliseringer
CAS overtager mange beregninger
Diskussionsredskab
CAS synliggøre matematikken
Bruges i mundtlige fremlæggelser
Metoder og resultater kan diskuteres på smartboardet eller i grupper og par
Opgaveeksempler ved brug af CAS
Paranteser
Pascals trekant
(a+b)^2=a^2+b^2+2ab
(a+b)^3=a^3+b^3+3ab^2+3a^2b
(a+b)^4=a^4+b^4+4ab^3+4a^3b+6a^2+b^2
Er det tilfældigt eller er der en regel?
Primtal
Øge talforståelse
Opløs i faktorer
693=3^2*7*11
Tallet og dets divisorer
Pythagoras
Ligningsløsning
Isolering af ubekendte
b=sqr(c^2-a^2)
Regneregler
Undersøgelse af potenser
Finde regler
a^5*a^4*a^(-3)
a^6
Analyse af CAS
CAS i forhold til SAMR
Substitution
CAS bruges som almindelig lommeregner
Bruges som skriveprogram med flot opstilling
De stillede opgaver behøver ikke være anderledes
Virker som en lommeregner
Augmentation
CAS bruges til f.eks. udregning af ligning eller faktoriseringer
Eleven kan løse problemer ved hjælp af CAS som han ikke har kunne før
Opgaver behøver ikke at blive ændret - dog skal man huske at CAS kan løse andre opgaver ex. ligninger og brøker
Modifikation
Undersøgende matematik
Finde sammenhænge og regler
Faglig skrivning
Eleverne begynder at bruge programmet til at eksperimenterer
Transformation
Undersøgende matematik
Mulighed for opgaver som ikke kan stilles uden CAS
Feedback i realtid fra andre elever/eksperter
Generalisere ud fra mange eksempler
Implementering af CAS
Aktuelle forhold på skolen
Programmer til rådighed
Geogebra CAS
Wizkids
Word mat på nogle elevers egen computer
Næsten ingen lærere bruger programmet
Hos nogle - frygt for black box
Skolen stiller 15 bærbar computere til rådighed for en 4-sporet overbygning
Nogle elever har egen computer - meget forskellige fra klasse til klasse
Handleplan
Tiltaget for implementeringen af CAS
Oplæg på fagudvalgsmøde
Prezi
Mulighed for øvelse i programmet
Opgave formuleringer
Mediepatrulje
Elever underviser andre elever i CAS
Elever laver vidensbank - screencast
Udfordringer ved implementeringen
Computere til rådighed
Programmernes kvalitet
Geogebra CAS mangler skrivefunktion
Wizkids layout og funktioner
Vi skal over "black box" nervøsiteten
Hvad er det eleverne egentlig skal kunne?
"Endnu" en ny ting at sætte sig ind i
Opsamling
Vurdere brug af CAS i undervisningen
Kan CAS bidrage til løsningen af en opgave
Skal opgaven omformuleres
Lære om CAS - Lære af CAS
Hvem skal bruge det? - Alle klassetrin?
Tænke CAS ind i undervisningen - skal det altid bruges? Hvornår skal det bruges?
Hvordan får vi integreret CAS i undervisningen?
Full transcript