Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Social IT - English version

Om social IT på engelsk

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Social IT - English version

SOCIAL IT
05.2.15
Knowledge workers are workers whose main capital is knowledge.

What differentiates knowledge work from other forms of work is its primary task of "non-routine" problem solving that requires a combination of convergent, divergent, and creative thinking.

Knowledge workers spend 38% of their time searching for information.
Socialt Udviklingscenter SUS
Non-profit, almennyttig forening

Vi udvikler og samarbejder om projekter og indsatser, der skaber bedre livsvilkår for socialt udsatte og sårbare mennesker - og et godt arbejdsmiljø for medarbejdere
TOPICS
What is Social IT?
Technology examples
SUS-projects - a selection
Time for chat about our work
Social IT
?
Information technology with a social focal point

Technology used for communication, building and maintaing social networks, relations and connections, user influence & participation, entertainment, playing, and learning

People with special needs (physical & mental)

Programs, websites, apps on smartphones, tablets and computers, assistive equipment
How do we work with social IT?
Social IT
Hands-on: Round 1
Gå på opdagelse i en verden af apps
Hands-on: Round 2
Tak for i dag
1: Anmeld en social IT teknologi

Brug skabelonen fra dagens øvelse til at anmelde
et valgfri social IT-produkt (det behøver ikke være en app)

Del anmeldelsen på Podio
Opgave til næste gang
Social IT til brugerindflydelse
1. Kommunikation
Kommunikation er en forudsætning for indflydelse
Social IT kan facilitere kommunikation
2. Interaktionsformer
Nye måder at interagere på understøtter kommunikation
3. Teknologi
Match mellem borger og teknologi
4. Anvendelse
Hvordan
teknologien bruges
...handler om
Assistive equipment
CANCONNECT - simpel skype
app: ScanHow
Målrettet mennesker med autisme eller andre kognitive vanskeligheder

Selvbestemmelse: Øget selvstændighed i hverdagen - indflydelse på eget liv

Medbestemmelse: Vise arbejdsgange og/eller sociale historier (om sig selv eller omverden)

Udnytter tablettens muligheder (kamera, lyd, skærm)

QR: Knytter kontekst til arbejdsgang/social historie
Scan en kode med tablet eller smartphone

Farver, tekst, billeder, video og lyd


Sociale historier med QR-koder
Et kreativt værktøj
Rød
,

gul
,

grøn

definerer målsætninger
Pictogrammer giver visuel støtte
Gazespeaker
Interfacet kan tilpasses efter borgerens funktionsnedsættelse


Brugerindflydelse gennem øget kommunikation til omvernden
Frihed til at vælge digitale aktiviteter - fx musik, internetbrowsing osv, (selvbestemmelse)

1. Kommunikation
Social IT skaber brugerindflydelse ved at understøtte kommunikaiton for mennesker med funktionsnedsættelse
Kommunikation er en forudsætning for indflydelse
Medbestemmelse
: Borger kommunikerer via teknologi
Selvbestemmelse
: Teknologi kommunikere til borger
Hvad - ytringer
: Ønsker, behov, beslutninger, sige til og fra
Hvordan - former
: f2f, video, lyd, tekst, symboler

Ny teknologi giver flere borgere mulighed for at kommunikere - og derfor skabes muligheden for mere brugerindflydelse
...handler om
3. Teknologi
Teknologi = hardware + interaktionsform + software

Match mellem borger og teknologi
Hvilke borgere kan bruge hvilken teknologi? Det er ikke nemt!

Målet:

Hvordan
teknologi kobler hardware, interaktionsformer og software til at understøtte rammerne for brugerindflydelse

Apps er på vej frem!
...handler om
4. Anvendelse
Social IT skaber ikke brugerindflydelse af sig selv!
Implementering af teknologi garanterer ikke brugerindflydelse

Anvendelse
Hvordan
teknologien bruges - indsatsen går forud for teknologi
Pædagogisk opgave: skab rammerne uden om teknologien!

Vi skal bruge teknologi til:
At understøtte
indsatsen
med brugerindflydelse
Hjælpe med at
skabe rammerne
for øget brugerindflydelse
...handler om
IBG: Indflydelse gennem struktur
Interactive Citizen Guide (IBG)
Digital opslagstavle: overblik og indflydelse i hverdagen

Beboere og personale kan dele information
Beboere kan interagere med opslagstavlen og kommunikere til andre:
- Se vagtplan, madplan, kalender og aktiviteter
- Tilmelde aktviteter, måltider og vasketider
(Selvbestemmelse)
- Foreslå punkter til dagsorden til næste beboermøde
(medbestemmelse)
Personale kan trække data fra tavlen: fx ved fakturering af måltider
social IT er kun en del af brugerindflydelse
app: MyTalk Tools Mobile
Personlig kommunikationsplatform
Kommuniker via video, lyde, tekst, billeder og symboler

Giver brugerindflydelse ved at tilbyde rigere kommunikation

Bygges af eller med borgeren
Indflydelse på hvad og hvordan man vil kommunikere (selv- og medbestemmelse)
Hjælper mennesker med talevanskeligheder med at udtrykke behov og ønsker
Vi skal prøve den i aften!
Vi skal prøve ScanHow i aften!
Vi skal prøve eye tracking i aften!
Der findes tusindivs af teknologier - vi kigger på nogle af dem
Funktionerne kan tilpasses den enkelte borgers funktionsnedsættelse
Stigende kompleksitet


Øjenstyret kommunikationsplatform til menneskler med talevanskeligheder
... Til enten medbestemmelse el. selvbestemmelse
Cand.IT fra IT-universitetet i København, 2013
Ansat i Socialt Udviklingscenter SUS siden 2013
Konsulent og temachef for social IT
...Ham der lige nu holder oplæg om apps
HVEM ER JEG?
Nogen gange korthåret!
Informationsteknologi
Digitalt design
UX, HCI, ixD, UDC
Læringsteori
Social innovation
Digitalt design og kommunikation
RaceRunning
Webudvikling
Min yndlingsfarve er grøn
Konceptudvikling
Usability
Service design
Kommunikation
En legende organisation
Tjek Go'aften Danmark på torsdag (TV2)
Kl. 18.30
Udsatte børn og unge, Udsatte grønlændere, Hjemløse og misbrugere, Mennesker med handicap,
Mennesker med en psykisk lidelse
,
Social IT
, Forebyggelse af vold på arbejdspladser, brugerindflydelse, Civilsamfund og frivillighed, Sociale opfindelser, Samarbejde og koordinering i kommuner, Forebyggelse af seksuelle overgreb

Otte års erfaring
SUS har gennemført projekter for at fremme social IT i Danmark til gavn for borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser siden 2006


Social IT i SUS
Projekter & indsatser
Implementering & udvikling
IT-screening
Inspiration & rådgivning


Team
Social IT
i SUS
Aktuelt
Implementering og spredning af social IT
på sociale tilbud
Etablering af
Living IT Lab
National
videnbank
for social IT
Afprøvning og
implementering af social IT
i Guldborgsund
IT-screening i socialpsykiatrien
i Gribskov
Cooperate with government institutions, research institutions, local municipality, regions of Denmark, private companies and funds in order to
innovate, diffuse and implement Social IT

We do development and implementation projects
We develop new methods, carry out evaluations and documentations efforts
We do private consulting and projects for municipalities
We create publications and share knowledge for free
We create and facilitate network meetings
We host workshops and educational arrangements
Some brief examples
Social IT er mere og andet end traditionel velfærdsteknologi
...Men social IT kan passe ind under samme hat
...Det er ikke plejeteknologi og spiserobotter

...Det er ikke smarthometeknologi og den intelligente bolig

...Det kan godt være sundhedsteknologi

...Og telemedicin

...Men det skal have et socialt perspektiv og fokus på livskvalitet for borgeren
Testing and implementation of Social IT in Guldborgsund Municipality
Implementation and diffusion of social IT (Helsefonden)
IT-screening i socialpsykiatrien i Gribskov Kommune
Living
IT
Lab
A national knowledge bank on social IT
Overblik
Provides a unique overview of which technology can help which kinds of needs to obain which kind of results in which kind of social offers

Lived knowledge / experience (not scientific)
Knowledge sharing between municipality, care homes, actual users and parents
User generated content (tripadvisor, imdb etc.)

Search & match
Special need, social offer, kind of technology, results etc.
Matches best possible product with the actual need of the end user

Three channels
Project results from municipality
Expert reviews
User reviews
A digital platform
Ballerup, Esbjerg, Frederiksberg, Gentofte, Gribskov, Guldborgsund, Helsingør, Hjørring, Horsens, Ikast-Brande, Kolding, Region H, Roskilde, Rødovre, Silkeborg, Varde, Viborg, Aabenraa, Aalborg

We assist Guldborgsund Municipality in working with social IT
Organization, coordination, structure - changing work culture and bring technology to the residents at care homes

Testing technology, building local experience & providing education + inspiration

Creating a special inter-care home taskforce

Evaluation of the experience and results, and recommendations going forward
Ballerup, Rødovre, Gladsaxe, Gentofte, Region Sjælland
Making all relevant actors work together
Public administration <-> care homes (social offers)
Care homes <-> care homes
Municipality <-> municipality

Creating lasting organisational changes

Structuring the implementation and diffusion efforts

Creating a free publication our methodological findings

Changing work culture!
Educating local experts in Social IT
IT-ambassadors
Københavns Kommune, Aarhus Kommune, Odense Kommune, Kolding Kommune, Svendborg Kommune, Region Hovedstaden & Region Sjælland
42 IT-ambassadors i 5 municipalties & 2 regions
IT volunteers
Reverse-integration in care homes
$
It's about
quality of life
for the
end users
Hvad gør apps?
Kompenserer for fysiske og/eller mentale funktionsnedsættelser
Apps fra borgerens synspunkt
Borgeren beholder sin autonomi
Ansvar og kontrol i flere situationer

Apps er altid tilgængelige
Mulighed for at få støtte i alle situationer
on the spot

Ikke-stigmatiserende og har ikke "hjælpemiddellook"
Socialt acceptabelt redskab m. positiv social effekt
Apps, smartphones og tablets er
smarte
Hvad
ved
vi om apps i psykiatrien?
Internetbaseret kognitiv adfærdsterapi har effekt på angst og depression

Selvmonitorering via smartphone giver signifikant øgning i evnen til at registrere intrapsykiske stemningsskift

Psykisk syge udtrykker generelt stor interesse for at bruge IT til behandling

Psykisk syge er positive overfor at anvende smartphone til selvmonitorering
Forskning
Hvad betyder dét for borgeren?
PLATFORME:

native apps
iOS: iPads og iPhones - 1,3 mio. apps
Flest apps til social IT
Ens hardware
Låse interface (guided access)

Android: tablets og smartphones - 1,5 mio. apps
Billigst
Svingende hardware kvalitet
Mange producenter

Windows: Surface og Windows Phone - 0,3 mio. apps
Kan køre windows 8 (Surface Pro)
W8: Advanceret betjeningsudstyr, fx eyetracking, traditionelle windows programmer
Hvad er jeres erfaringer med at arbejde med apps eller anden kompenserende teknologi?
3 minutter med sidemanden
Dragon dictation
Almene apps
Tale til tekst for mennesker med dysleksi, udviklingshæmning, finmotoriske funktionsnedsættelser
Skype
Facetime
Nem og informationsrig kontakt til omverdenen for mennesker på bosteder
Underholdning og læring
Glem ikke de præinstallerede apps!
Maps
- finde vej, guiding, visuel støtte, tryghed

Notes
- tekst

Calender
- let at overskue, mulighed for gentagende aftaler, mulighed for påmindelser, mulighed for at dele kalendere
Kilde: Ugeskrift for læger, aug. 2014
Ressourcer:
Flere apps
Digitaliseringsstyrelsen:
Apps til mennesker med handicap
http://www.digst.dk/Moedet-med-borgeren/Tilgaengelighed/Analyser-undersoegelser-og-kortlaegninger/Apps-til-mennesker-med-handicap

Facebook:

Apps for autism and special needs (dansk):
https://www.facebook.com/groups/279932218787036/

Apps til børn og voksne med specielle behov
https://www.facebook.com/groups/appstilboernogvoksnemedspeciellebehov/
Villads Bach Petersen
Konsulent & temachef for social IT
vbp@sus.dk

dk.linkedin.com/in/villadsbp
www.sus.dk
Kontakt
vbp@sus.dk
linkedin.com/in/villadsbp
APPS
Projects and goals in Social Development Centre SUS
Overordnede mentale funktioner:

Orienteringsevne, energi og handlekraft

Specifikke mentale funktioner:
Hukommelse, opmærksomhed og kognitive funktioner
fx planlægning, dømmekraft, problemløsning, koncentration og fleksibilitet

Fysiske funktioner:
Tale
Kommunikation
Hørelse
Syn
Mobilitet
Fin- og grovmotorik
Livskvalitet
Screen-based
"Husketavlen"
For people with need of simple and visual structuring of daily tasks
Gives visual overview and reminders of daily tasks during the day
Breaks tasks into step-by-step guides
Reminders and tasks are communicated by pictures, text and sound
Integrates with the build-in calendar
ScanHow
Communicaiton, memory, concentration, learning and tasks

Øget selvstændighed i hverdagen

Utilizes the built-in possibilities of the tablet (camera, sound recording, web-access)

QR: Associates a QR-code with a specific sequence
Scan the QR code with a tablet or sartphone

Colors, text, pictures, video and sound

Cloud-based management of QR-codes and user profiles

How-to instructions and social stories with QR-codes
Apps
: 4 categories
Commuication
Structure
Social stories
Functions
Symbol-based communicaion platform
Keyword
Speech synthesis
Costomizable

SymbolStix (open source symbol system)

Utilizes the build in camera, foto album an web to quickly add new icons and create a pesonal communication platform for the end user

Communication tool for people with speech impairment (and autism)
Et kreativt værktøj
Rød
, gul,
grøn
definerer målsætninger
Pictogrammer giver visuel støtte
Avaz:
Localized in many languages
APPS DER MULIGGØR KOMMUNIKATION MED OMVERDENEN

Hjælper til at formidling af oplysninger foregår
Fyldestgørende
Sammenhængende
Konsekvent

Bedre kontakt med borgeren
Understøtter og oversætter nonverbal afsenderkommunikation
Billede-til-tale
Tekst-til-tale

Borgere kan få
mere indflydelse
på eget liv
APPS TIL ARBEJDSGANGE
OG SOCIALE HISTORIER

Understøtter
Kommunikation
Hukommelse
Opmærksomhed
Planlægning
Aktiviteter
Orienterings-
evne

Muligheder for borgeren
Selvstændighed
Fortællinger om sig selv til omverdenen
Bedre forstå omverden gennem fortællinger
Større indflyd-
else på eget
liv
APPS DER UNDERSTØTTER
DAGSSTRUKTUR & KALENDER

Pædagogiske muligheder
Hjælpe borgeren med at få mere struktur og overblik
Støtte til at sikre borgeren kontinuitet
Støtte til at gøre borgeren mere selvhjulpen i sine aktiviteter
Muligheder for borgeren
Overblik over dagen
Selvstændiggørelse
Øget indflydelse
Ved-hånden støtte til at huske delaktiviteter og deres rækkefølge (fx ved morgenrutiner, spisning osv.)
Funktioner
Kombinerer billeder og tale i en let forståelig matrix

Fleksibel - bygges til den enkelte borger

Mappestruktur i flere niveauer
Knapper kan være direkte kommunikation (ja/nej) eller link til undermapper

Kan bruges meget simpelt - fx ja/nej
Særlig velegnet til mennesker med betydelige kommunikative handicap

Nye elementer laves med billeder og lyd-beskeder

Kommunikationsapp til mennesker med (betydelige) talevanskeligheder
MyTalkTools Mobile
Funktioner
Personlig kommunikationsplatform

Laves fra bunden til den enkelte borger
Tekst-til-tale oplæsning

Symbolstyret kommunikation
Valgfri tegnsystem via in-app purchase
Boardmaker
SymbolStix (tegnsystem)
Widgit Symbols

Nye elementer kan laves med kamera, fotoalbum eller fra de medfølgende symboler

Kommunikationsapp til mennesker med talevanskeligheder
GoTalk Now
Kommunikationsapp til mennesker med talevanskeligheder
ChatAble
Dansk
Funktioner
Tekst-til-tale og ord-forudsigelse

Kommunikation via
Keyboard
Understøttet af symboler
Håndskrift

Færdig opsætning på dansk
Kan ændres og justeres

Velegnet som læringsværktøj til skrive- og stavefærdigheder

God til mennesker med dysleksi

Til mennesker med skrivevanskeligheder
Predictable
Funktioner
Symbolstyret kommunikationsplatform

Færdig opsætning på dansk
Kan modificeres med lyd og billeder

Dansk talesyntese

Widget Symbols (tegnsystem)
Nye elementer kan laves med kamera, fotoalbum eller fra de medfølgende symboler

Mulighed for at aktivere kommunikation fra dele af billeder
Interaktive digitale bøger
Book Creator
Kan bruges som digitalt pædagogisk værktøj til:
Sociale historier, livshistorier, dagbøger, arbejdsgange mv.
Bøger laves via lyd, video, billeder og tekst

...Og finger-tegning direkte i app'en

Oplagt at bruge sammen med borgeren
Lav interaktive digitale bøger
Pictello
Kan bruges som digitalt pædagogisk værktøj til:
Sociale historier, livshistorier, dagbøger, arbejdsgange mv.
App til arbejdsgange og kommunikation
AutisMate
Baseret på lyd, video, billeder, tekst, tekst-til-tale og symbolbaseret kommunikationsplatform

Stor pædagogisk dybde

Sky-baseret deling af indhold
Bøger laves i app'en

Herefter eksporteres de til iBooks (apple-app), e-mail eller som pdf

Nem og intuitiv
Pictello bruges til både at bygge og afspille de digitale bøger

Kombinerer billeder, video, tekst, lyd og tekst-til-tale

Har indbygget dansk tekst-til-tale
Understøtter læring, fordi hvert oplæst ord highlightes, når det læses

Bøger kan samles i album og deles med andre brugere
Understøtter arbejdsgange visuelt via scener
Scener bryder aktiviteter ned i en række mindre, overskuelige trin
Fx et billede af et køkken
Her laves fx vask, køleskab, køkkenbord interaktive som links
Tryk fx på håndvask og bliv instrueret i at vaske hænder
Bruger kan krydse af, når en aktivitet er gennemført
CanPlan
Beskriver opgaver med billeder, videoer, tekst og lyd

Giver struktur gennem visuel støtte til at løse opgaver
Opgaver brydes ned i trin

Der kan knyttes påmindelser til hver opgave

Opgaveskama for hver dag
Oplagt at dokumentere aktiviteterne sammen med borgeren, når de oprettes i app'en
STRUKTUR
Dagstruktur via kalender

Simpelt interface

Kameraintegration
Aktiteter kan opdeles i delmål
Billede
Tekst
Tjekliste

Flere påmindelser på samme aktivitet
Tilknytte kontaktperson på hver aktivitet

Bedømme dagen på en skala fra 1-10 og se udvikling over tid
Mobilize Me
Kalender med visuel struktur

Deler information mellem støtteperson og borger
Planlægningsmodul
Støtteperson laver sturktur og rutiner til borger

Dagskalendermodul
App'en guider borgeren gennem dagens rutiner
Støtter borgeren gennem dagens rutiner via tidsmarkører og billeder

Bryder dagen ned i overskuelige aktiviteter

Skaber sammenhæng og sikre rammer
Overblik, struktur og støtte til hverdagsaktiviteter
Brugervenlig kalender
Visuelle rutiner og arbejdsgange
Understøtter arbejdsgange (aktiviteter og rutiner) og gør mennesker mere selvstændige
Kan bruges pædagogisk til at arbejde med adfærd, kommunikation eller personlig udvikling gennem fortællinger
Hjælp til at strukturere hverdagen, give overblik og selvstændiggørelse
Skærmbaseret social IT (!= apps)
SUS-LIL katalog på Podio
Apps til kommunikation
• MyTalkTools Mobile (Lite gratisversion)
• Avaz Dansk (1 uges gratis)
• ChatAble Dansk (SUS)
• Predictable (SUS)

Apps til struktur
• Struktur
• CanPlan
• AutisMate (Lite gratisversion)
• Husketavlen (SUS)

Forenklet adgang
Fordele
Vælg et tema I vil gå i dybden med:
Kommunikation
Sociale historier
Struktur
Leg og læring

Vælg en app og prøv den af
Lav en anmeldelse af app'en
Deaktivering af softwareknapper og funktioner
Deaktivering af hadwareknapper
Deaktiver skift af app (lås brug til én app)

Forhindrer forstyrrelser
Understøtter fastholdelse (opmærksomhed)

Nemt at aktivere og deaktivere forenkelt adgang
Husk webapps!
Visuel kommunikation m. oplæsning

Crowdsourcing af syn

Tag et billede el. video med lyd
Send via app'en
Vent
En frivillig beskriver hvad der er på billedet/video
Beskrivelse sendes tilbage
App'en oplæser den frivilliges tekst
Mennesker med synshandicap låner øjne fra mikro-frivillige
Andre eksempler: Avaz, GoTalkNow, MyTalk Tools
Andre eksempler: Typ-O (skrivestøtte)
Other examples: Book Creator, CanPlan, Pictello, MomentDiary
Platforms and
accessability

MySmartEye
Video
Billede
Sekoia
IBG
Storskærme med touch & og individuelle tablets/smartphones

Bruges af
både
støttepersoname og mennesker med funktionsnedsættelse

Frontend og backend systemer

Modulære
carePlan
Overblik

Selvstændighed

Aftaler

Kommunikation

Videndeling
Pædagogiske muligheder
Sociale historier
Livshistorier
Information om borgeren til andre pædagoger eller vikarer
Akivitetslister
Arbejds-
gange
Planlægning, erkendelse, problemløsning, koncentration, læring
Understøtter
Overblik
Orienteringsevne
Hukommelse
Selvstændighed
Kommunikation
MADNESS PRÆSENTATIONER
30 sekunder. Stående. Sæt dig efter præsentation.
Præsenter dig selv
Hvor arbejder du
En social IT du arbejder med
Frokost
Assistive equipment and new ways of interaction
Eye tracking
Brain waves
Touch
0-1 switch
0/1 switch
Simple and effective control by switch and automatic scanning
Automatic scanning on the screen
Tablets and smartphones...
...Are controllable by more than just touch and buttons
...Which makes them accessible to a wide range of user groups
My Mosaic
Leg der giver træning af visuel perception og øje-hånd-koordination
Brugeren lægger et mønster efter et billede
Brugeren skal følge både billedets farver og figur
JABtalk, AutisMate, MyTalkTools Mobile, GoTalk Now, ChatAble Dansk, TapSpeak Choice, Avaz Dansk, BeMyEyez
Husketavlen, Mobilize Me, Autiplan, AutisMate, CanPlan, FTVS HD, PictoPlan, KidToDo, Struktur
Book Creator, My Pictures Talk, Pictello, About a picture, ScanHow, Moment Diary, Morning Kids
Task Hammer, Skriv og Læs, Skrivetavlen, Tic Tac Toe, Puppet Pals HD, My Mosaic
Pris: Gratis (in-app purchases)
Questions?
EKSTRAUDSTYR:
tablets og smartphones
Projektor:
Videnbrønden
PLATFORME:

native apps
iOS: iPads og iPhones - 1,3 mio. apps
Flest apps til social IT
Ens hardware
Låse interface (guided access)

Android: tablets og smartphones - 1,5 mio. apps
Billigst
Svingende hardware kvalitet
Mange producenter

Windows: Surface og Windows Phone - 0,3 mio. apps
Kan køre windows 8 (Surface Pro)
W8: Advanceret betjeningsudstyr, fx eyetracking, traditionelle windows programmer
Husk webapps!
Tilgængelighed:
på iPads
Forenklet adgang
og
tale

... og meget, meget mere!

VoiceOver
Større tekst
Kontrast
AssistiveTouch
Flere brugere kan bruge iPads
ANMELDELSER
2. Undervisningsdag med fokus på
Inspiraton
Teknologi
Match
Behov
$
Play & learning
Pædagogiske muligheder
Introducere borgeren for app
Arbejde med digitale læremidler
Muligheder for borgeren
Introduktion til arbejdsmåde
Nysgerrighed
Interesse
Selvstændiggørelse
Færdighedstræning
Læring
Frihed
Introduktion til social IT, lære at bruge smartphone og tablet, undervisnig
Understøtter
Læring
Selvstændighed
Kommunikation
Hukommelse
Finmotorik
APPS DER UNDERSTØTTER LEG OG LÆRING
Prøv!
Leg med tilgængelighedsindstillingerne på jeres iPad
Hent
guiden
til
forenkelt adgang

tilgægighed

Podio

Kig i appen
undervisning
Apps til sociale historier
• Book Creator (Lite gratisversion)
• Story Creator
• Moment Diary
• Pictello (SUS)

Apps til leg og læring
• ScanHow
• Skriv og Læs (SUS)
• Skrivetavlen (SUS)
• Puppet Pals HD (SUS)
Independence
Self-dependence
Structure/order in everyday life
Remember appointments
Communication with the outside world
Self-governing of activities
Independence from caretakers
Equal access to technology
En case fra MT oplæg
Social IT
A brief selection of our work
Projects
Mind control
We have established a new, independent institution dedicated to developing new technology for people with mental or physical disabilities in all ages
- co-creation with the actual users, private companies, universities and SUS
Care Home Labs
Social IT:
Hverdagsstruktur
Interaktiv Bostedsguide (IBG)
Digital opslagstavle: overblik i hverdagen

Beboere og personale kan dele information
Beboere kan interagere med opslagstavlen:
- Se vagtplan, madplan, kalender og aktiviteter
- Tilmelde aktviteter, måltider og vasketider
Personale kan trække data fra tavlen: fx ved fakturering af måltider
Since 2006 we have conducted 14 projects
Free publications
Knowledge sharing
MSc in Information Technology, IT University of Copenhagen, 2013
Working for SUS since 2013
Consultant and
temachef
for the Social IT Team
Villads Bach Petersen
Sometimes short-haried
Information technology
Digital design
UX, HCI, ixD, UDC
Theory of Learning
Social innovation
Digital Design and Communication
RaceRunning
Web development
Green is my favorite color
Concept development
Usability
Service design
Communication
vbp@sus.dk
linkedin.com/in/villadsbp
We work to promote access to social IT for people with disabilities
...And so much more!
A digital, interactive notice board
Local assistance made possible by our knowledge from the big projects
Full transcript