Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Biyogaz

Biyogaz üzerine genel bir bakış
by

Mengü Nazlı

on 14 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Biyogaz

Biy gaz
ile elektrik üretimi

NEDİR?
Organik atıklardan, mikroorganizmalar yardımıyla, oksijensiz ortamda elde edilen gaza
Biyogaz
denir.
Doğalgaz: 11 kWh/m Biyogaz: 7 kWh/m
3
3
Ormancılık
Artıkları
Hayvansal
Atıklar
Endüstriyel
Atıklar
Kentsel
Atıklar
Tarımsal
Atıklar
Kanalizasyon
Atıkları
NASIL?
Enerji
mahsulleri
Katı ve sıvı
gübre
Organik
atıklar
Toplama Haznesi
Sindirim Tankı
Bu tankta ışıksız ve oksijensiz ortamda organik atıklar organizmalar yardımıyla metan ve karbondiokside dönüştürülür
Gaz birikimi
Organik atıklar burada toplanıp öğütülerek ön işlemden geçer.
Biyogaz
Çıkan gaz tankın kubbesinde toplanır.
Bileşik Isı ve Güç Sistemi
Gaz motoru
Jeneratör
Biyogaz yakılarak ısı ve elektriğe dönüştürülür.
Üretilen ısının bir kısmı fermentatörü ısıtmakta kullanılır.
Elektrik
Isı
Üretilen ısı ve elektrik yerleşim yerlerine dağıtılır.
Gaz işleme ünitesi
Burada biyogaz zenginleştirilerek doğalgaza denk hale getirilir.
İşlenen biyogaz, doğalgaz dağıtım ağına verilebilir.
Veya benzin istasyonlarına dağıtılarak LPG pompalarında satılabilir.
Artık madde deposu
Sindirim Tankında tüketilen atık daha sonra kullanılmak üzere bu tanka aktarılır. Bu malzeme zengin bir gübredir.
Doğalgaz Ağı
Benzin istasyonu
Burada toplanan fermentasyon artığı mineral içeriği yönünden zengin bir gübredir.
Bu gübre enerji mahsullerini yetiştirmede kullanılabilir.
NEREDE?
Çin
1958den bu yana yaptığı araştırmalar sonucu yaklaşık
7 milyon
biyogaz tesisine sahip Çin, dünyadaki tesislerin
%80
ine sahiptir.
Bu tesislerin neredeyse tamamı ev tipi sistemlerden oluşur.
Hindistan
Yaygın olarak ev tipi gübre işleme sistemlerini kullanan Hindistandaki tesis sayısı
2,3 milyon
civarındadır.
(
dünya tesislerinin %10u)
Nepal
49bin
tesis ile Hindistanın komşusu Nepal de aynı sistemleri kullanır.
İngiltere
60a
yakın tesisi vardır. Çoğu çiftliklere kuruludur.
2010 yılında üretilen biyogazı doğalgaz şebekesine vermeye başlamışlardır.
Almanya
Biyogazda avrupa lideridir.
6bin
e yakın tesisi vardır.
Kendi enerji mahsulünü üretir. Biyogaz üretimine özel yetiştirilmiş mısırları vardır.
Biyogaz temelli 2.290 MW elektrik üretim kapasitesine sahiptir.
Türkiye
Uzman eksiklerinden dolayı Türkiye'de biyogaz sektörü gelişememiştir. Mevcut santrallerin çoğu Alman-Türk ortak yapımıdır.
Tübitak ve üniversitelerin beraber yürüttüğü çalışmalar sonucu kurulmuş birkaç pilot santral bulunmaktadır.
350kW kapasiteli İzaydaş Kocaeli tesisi bunlardan biridir.
NEDEN?
Küresel Isınmaya Karşı
Biriktirilerek değerlendirilen biyogazın içeriğindeki
gazlara bakarsak karbon diokside göre:
metan
21 Kat
nitrojen dioksit
310 Kat
daha zararlı sera gazlarıdır.
Karbon Kredisi
Küresel ısınma tehdidinin ciddileşmesiyle uygulamaya konan bir sistemdir.
Fabrikaların sera gazları salınımına belirli bir miktara kadar izin verilir.
Fabrika bu miktarın üzerinde yaptığı salınım kadar atmosferden CO2 temizlemelidir.
1 Karbon Kredisi = 1 ton CO2
Çoğu işletme kendi tesisini kurmak yerine bu kredileri satın alır.
Tesis Avantajları
Kısıtlamaları
Sistem büyük çapta endüstriyel uygulamalarda ekonomik ve cazip değildir.
Sistemin verimini arttırmak mümkün değildir.
Yüksek organik kütle gereksiniminden dolayı her coğrafyaya uygun değildir.
Çıkan gazın içeriğindeki aşındırıcı gazlar nedeniyle motor kullanımı için filtrasyon gerektirir.
Mengü Nazlı
Full transcript