Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Analiza łańcucha wartości – narzędzie zwiększania zyskowności

No description
by

Michalina Pilich

on 9 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Analiza łańcucha wartości – narzędzie zwiększania zyskowności

Analiza łańcucha
wartości -
narzędzie zwiększania zyskowności Łańcuch wartości to pojęcie silnie zakorzenione
w nauce o zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Bardzo wiele dyscyplin korzysta z niego formułując zarówno modele, strategie, jak i rozwiązania szczegółowych problemów operacyjnych. Posługuje się nim marketing i logistyka, rachunkowość zarządcza i zarządzanie strategiczne. surowce dostawcy Czym jest łańcuch wartości? Łańcuchem wartości (Value Chain) nazywany jest ciąg powiązanych ze sobą procesów i działań przedsiębiorstwa, zmierzających do wytworzenia produktu lub usługi
i umożliwiających wytworzenie wartości dodanej, a przez to wzrost zadowolenia klienta
i budowę przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Michael E. Porter przedstawił w 1985 model analizy łańcucha wartości umożliwiający identyfikację miejsc i procesów w przedsiębiorstwie, które mogą wpływać na zdolność do osiągania przewagi konkurencyjnej. Stwierdził, że źródłem tej przewagi mogą być takie zmiany cech produktów, przebiegu procesów i sposobów działania przedsiębiorstwa, których skutkiem będzie obniżka kosztów albo nadanie działaniom lub produktom unikalnych cech. Porter podzielił działania
w łańcuchu wartości
przedsiębiorstwa na:
- podstawowe
- wspomagające. Działania podstawowe są
związane z bezpośrednim
przetwarzaniem produktów
i dostarczaniem ich
na rynek oraz obsługą
po sprzedaży. Działania wspomagające mają za zadanie zapewniać skuteczną i sprawną realizację działań podstawowych oraz efektywne działanie przedsiębiorstwa jako całości Funkcje podstawowe przedsiębiorstwa,
które w zależności od sektora
i profilu przedsiębiorstwa mogą zawierać
bardziej szczegółowe funkcje
podstawowe: 1. działalność
przedprodukcyjna badania i rozwój,
projektowanie wyrobów,
zakupy surowców i materiałów,
zakupy podzespołów,
zakupy energii i ciepła,
zakupy urządzeń i technologu,
transport zakupionych materiałów i surowców do zakładu pro¬dukcyjnego,
magazynowanie zakupów,
pozyskiwanie środków finansowych 2. produkcja •produkcja podzespołów i części,
•magazynowanie podzespołów i części,
•montaż,
•transport wewnętrzny,
•wykańczanie wyrobów,
•pakowanie,
•magazynowanie wyrobów gotowych. 3. sprzedaż dystrybucja do odbiorców,transport do odbiorców,naprawy,dostawy części zamiennych,konserwacja i podtrzymywanie kontaktów z użytkownikiem. Funkcje pomocnicze Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, czyli wizja strategiczna organizująca działalność firmy i jej podstawowe elementy: strategia rozwoju

strategia konkurencji Strategie funkcjonalne wspierające realizację strategii rozwoju
i strategii konkurencji, umożliwiające sprawne wykonywanie funkcji podstawowych, w tym: polityka kadrowa,
strategia marketingowa,
strategia technologiczna,
strategia finansowa Efektywność całego
łańcucha wartości
danego przedsiębiorstwa
można poprawiać
trzema sposobami Przez optymalizację
poszczególnych podstawowych
i pomocniczych funkcji
przedsiębiorstwa. Może się
np. okazać, że największy przyrost
efektywności uzyska koncentrując
się na funkcji sprzedaży
i doskonałemu strategii
marketingowej, bez zmian
w technologii i produkcji. Przez lepszą koordynację między funkcjami zarówno podstawowymi, jak i pomocniczymi. Skoordynowanie tych funkcji, może być wsparte dodatkowo szkoleniem ludzi z tych komórek i zmianą systemu motywacyjnego, powinno doprowadzić do dostosowania kosztów oraz jakości surowców i materiałów do wymagań nabywców produktu finalnego i podnieść jakość lub obniżyć koszt wyrobu. Przez poprawę koordynacji zewnętrznej, czyli lepsze powiązanie z łańcuchami wartości swoich dostawców i nabywców.
przerzucenie kosztów związanych z osiągnięciem wysokiej jakości i standaryzacji podzespołów na dostawców przez dobór takich, którzy stosują normy jakości i wnoszą do naszego łańcucha walor wysokiej jakości.
przez wiązanie się ze sprawnym dystrybutorem prasy wydawca może zapewnić sobie dużą sprzedaż i niskie koszty dystrybucji, nie ponosząc wysokich wydatków na marketing.
Full transcript