Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MODYUL 4: ANG MAPANAGUTANG PAGGAMIT NG KALAYAAN

No description
by

benedik oliino

on 13 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MODYUL 4: ANG MAPANAGUTANG PAGGAMIT NG KALAYAAN

MODYUL 4:

ANG MAPANAGUTANG PAGGAMIT NG KALAYAAN

PRAYER
ENERGIZER
BIBLE VERSE/QUOTE
PAUNANG PAGTATAYA (SAGOT)
GAWAIN 1 (SAGOT)
Panuto:
1. Sa pagkakataong ito, balikan mo ang mga kaisipan at konsepto na natanim sa iyo tungkol sa kahulugan ng kalayaan.
2. Isulat ito sa mga bilog na inilaan para sa iyong mga sagot. Gamiting gabay ang pormat sa ibaba
3. Gawin ito sa kuwaderno ngunit maaari ding isulat sa pisara ang mga sagot sa paggabay ng iyong guro.
4. Matapos ang gawain ay sagutin ang sumusunod na tanong. Isulat ang mga sagot sa kuwaderno.
a. Ano-ano ang pakinabang na natatamasa mo dahil ikaw ay nilikhang malaya?
b. Ano-ano ang nagiging mga hadlang sa paggamit mo ng kalayaan?
c. Ano-ano ang tungkulin mo dahil ikaw ay malaya
GAWAIN 2 (SAGOT)
Panuto:
1. Balikan mo ang iyong mga naging sagot sa naunang gawain.
2. Mula sa iyong mga sagot, tukuyin kung alin ang tama at maling pananaw tungkol sa tunay na kahulugan ng kalayaan.
3. Maaaring gamiting gabay ang pormat sa ibaba
4. Sagutin ang sumusunod na tanong sa kuwaderno, pagkatapos na makapagpaliwanag ang lahat ng pangkat: a. Ano ang iyong mga natuklasan sa natapos na gawain? Ipaliwanag. b. Sa iyong palagay, saan patungo ang ganitong mga kaisipan (tama at mali) tungkol sa kalayaan? c. Para sa iyo, ano ang tunay na kahulugan ng kalayaan?
GAWAIN 3 (SAGOT)
GAWAIN 4 (SAGOT)
MODYUL 4:

ANG MAPANAGUTANG PAGGAMIT NG KALAYAAN
TAYAHIN ANG IYONG PAG-UNAWA (SAGOT)
PAGHINUHA NG BATAYANG KONSEPTO (SAGOT)
GAWAIN 5 (SAGOT)
GAWAIN 6 (SAGOT)
GAWAIN 7 (SAGOT)
MGA LARAWAN
MGA LARAWAN
VIDEO CLIP
Ang video na inyong napanood ay hindi pagmamay-ari ng gumawa ng presentasyong ito.
Ipinasa nina:
Nicole Rose Liberty P. Alfabete
Kenette Joy G. Brosas

10-Einstein

Pinapayuhan na i-pause muna ang background music para sa video clip na ito at ibalik na lamang pagkatapos.
Pinapayuhan na i-pause muna ang background music para sa video clip na ito at ibalik na lamang pagkatapos.
Pinapayuhan na i-pause muna ang background music para sa video clip na ito at ibalik na lamang pagkatapos.
Full transcript